Magyar Chemiai Folyóirat 54-55. (1948)

TARTALOMJEGYZÉK. KÖZLEMÉNYEK. Baskai Ernő: Hőszigetelő azbeszt bevonat készítése _____ ___ ___ 73 B itskei József és Förhéncz Magdolna: Nátriumszulíid és -poliszulfid kéntartalmának meghatározása titrálással __ ___ ___ 36 B itskei József és Petrich Károly: Brazilin és szantalin mint oxi­dimetriás indikátor __ ___ ___ __ ___ __ __ __ 69 C sók Tibor: L. Csűrös Zoltán ___ ___ ___ 9 Csűrös Zoltán, Richter Péter és Schön János: Metil tio uracil kémiai viselkedése és néhány új származéka ___ ___ ___ 1 Csűrös Zoltán, Makádi József és Csók Tibor: Szerves savak de­karboxilezése ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ __ 9 Dipp old Anna: L. Jendrassik Aladár__ __ ___ __ __ ___ ___ 19 F örhéncz Magdolna: L. Bitskei József ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ 36 f Hertelendi László: Fémek és ötvözetek oldásakor bekövetkező veszteségekről ___ __ __ __ i__ ___ ___ ___ __ 26 f Hertelendi László: Fém- és ötvözetminták előkészítése elemzésre; összeolvasztással végzett egyneműsítése ___ 49 Iván Éva: L. Vastagh Gábor ___ ___ __ ___ __ __ __ — 42 J endrassik Aladár és Dippold Anna: Fluoridok meghatározása foto­méterrel ___ *___ ___ ___ ___ — — — — — 19 L ászló Antal: Az acetilén konduktometrikus meghatározása ___ — 64 Makádi József: L. Csűrös Zoltán__ ___ __ ___ — — — —- 9 M ester László: Flavon-glükozidok szintézise különleges helyzetű cukorkötéssel ___ ___ ___ — — — — — — 58 Petrich Károly : L. Bitskei József ___ ___ ___ — — — — — 69 Richter Péter: L. Csűrös Zoltán__ — — — — — — — 1 S chön János: L. Csűrös Zoltán ___ __ — — — — — -7- 1 V astagh Gábor és Iván Éva: Adatok a rómaiak tégla-mész habarcsá­nak kémiájához__ ___ — — — — — — — — 42 S ZAKIRODALOM. Bölcsész vagy műszaki doktori értekezés. Koltai György: Oxidációs titrálások n/10 nátrium hipoklorit oldattal. Közli: Szelényi Tibor__ — — — — — — — — 45 K önyvismertetés. Lányi Béla: Elektrokémia. I. kötet. — Közli Baskai Ernő — — — 46 Sarudi Imre: Szervetlen mennyiségi analízis. — Közli: Rázsó László 74 Kiigazítás^ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — A Chemíai Szakosztály működése 1945—47 között a „Magyar Ké­mikusok Lapja“ hasábjain ___ J— — — — — — — Jelentés a Szakosztály működéséről __ — — — — — — 47> Ti Z árószó __ __ __ __ __ __ — — ‘ — — — — — lb

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék