Nagy Magyar Compass 43/2. (1915)

Iparos-részvénytársulatok

EISENGIRS SERKIEN, MASCHINEN-, WAFFEN-, METALL-U. METALLWARENFABRIKEN. 637 1132. Pi'äciziös szerszám-és gépgyár részvénytársaság. — Präcisions- Werk­zeug- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft. — Budapest. — (1912—.) — V., Zoltán­­utcza 6. — Tli. : 44—38. — Gyártelep : IX., Gyep-utcza 37. — Tlf.: József 5—87. — Alap­tőke: 100,000 K — bemutatóra szóló 500 drb 200 K-ás részvényben. — Iguzgatósá g : Martos Arlur, Demény Mór, Neubauer Dezső. Felügyelő-bizottság: Mangold Manó, Martos Frigyes, dr. Deutsch Zsigmond. Üzemvezető s Géhsé Ferencz, Főkönyvelő s Deutscli Béla. A czéget jegyzi: két igazgatósági tag, vagy egy, egy tisztviselővel. — Alapszab.: 1912 nov. 23. — Közi.: Pesti Hirlap. — F. é. közgy.: 1915. május 2. 1914 deezember 31-én. BILANZ. MÉRLEG. Vagyon — Activa : Gyári berendezés — Fabrikseinrich­tung...................................................... Adósok — Debitoren.........- - ... ... Leltár — Inventar...___... — — Részvényesek — Aktionäre............... Átmeneti tételek — Transit. Posten K 60,338 32,014 11,877 21,000 340 125,569 Teher — Passiva : Részvénytőke — Aktienkapital _— Hitelezők — Kreditoren............. ... Értékcsökkenési tartalék — Wertver­minderungs-Reserve............—____ Nyereség — Gewinn.......................... K 100,000 22,546 372 2,651 125,569 1133. Ponyrácz és Bock armatura- és féinárugyár korlátúit felelős­séggel. — — Pongrácz & Hock Armaturen- und Metallwarenfabrik ni, b, Haftung, — (1909—.) — VI., Váezi-ut 69. — Főtelep : Wien. — Alaptőke s 100,000 K. — Üzletvezetők : Pongrácz János és Engel Károly. — A czéget az üzletvezetők együttesen jegyzik. 1134. Projectograf-elienőrző készüléket árusító részvénytársaság. — (1908— 1928.) — VIII., Rákóczi-ut 59.— Tlf.: József 22—01 és 22—02. — Fiók: Wien. — Alaptőke: 80.000 K — bemutatóra szóló 400 darab 200 K-ás részvényben. — (Fuzionált a «Meteor» pénz­szekrény- és tresorgyár részvénytársasággal, illetve azt magába olvasztotta.) — Igazgatóság: Lukács György, Pásztó Jenő, Somló Gyula, dr. Somló József, Grüner Ádám. Felügyelő­­bizottság: Katona Béla, Hosszú István, Miklós Andor, Fodor Ferencz. — A czéget jegyzi: két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy felhatalmazott hivatalnok együttesen. — Alap­szab. : 1908 április 14. — Közi.: hiv. lap. 1135. Projcctograph-, inozgófénykép- és gépgyár részvénytársaság. — 1‘rojectograph-, Kinernatographen- und Filmfabrik Aktiengesellschaft. — Budapest. — (1908—1928.) — VII., Rákóczi-ut 59. sz. — Tlf.: 80—19. — Fiók: Wien. — Alaptőke: 700.000 K — bemutatóra szóló ÍOO drb 500 K-ás elsőbbségi és 1,300 drb törzsrészvényben. — Igazgatósági tagok : dr. Éles Béla, Ungerleider Mór. Felügyelő-bizottság : Pollák Her­mann, Róth Dániel, dr. Gelléri Miklós. Igazgató: Roboz Imre. Főkönyvelő: Elek Sán­dor. Tisztviselők: Gál Ernő, Virág Sándorné, Musclienhauser Janka. — A czéget jegyzi: két igazgatósági tag, vagy egy czógjegyző tisztviselő. — Alapszab.: 1908 szeptember 8. — Közi.: Budapesti Közlöny. — F. é. (VI.) közgy.: szept. 25. MÉRLEG. 1914 deezember 31-én. BILANZ. Vagyon — Activa : K Pénztár — Kassa.............. 4,312 Értékpapirok — Wertpapiere ... ... 21,734 Színházak — Theater... ... ................. 845,656 Gépgyár — Maschinenfabrik _____ 74,098 Leltár — Inventar........................... 13,753 Lemezek — Films ...................... ... 127,711 Bécsi fiók — Wiener Filiale... ......... 102,273 Adósok — Debitoren.............................. 456,882 Óvadékok — Kautionen _____...___ 1,300 1.647,719 Teher — Passiva : K Részvénytőke — Aktienkapital ___ 700,000 Tartalékok — Reserven ... ............... 17,431 Értékcsökkenési tartalék — Wert­verminderungs-Reserve ............. ... 633,031 Nyugdíjalap — Pensionsfond ..._ 4,837 Hitelezők — Kreditoren ..................... 213,962 Nyereség — Gewinn_^.............. ... 78,458 1.647,719 1136. Puch-müvek részvénytársaság. — Puchwerke Aktiengesellschaft, — (Előbbi ezége: Puch János első steierországi kerékpárgyár részvénytársaság Graz, Budapest. — Johann Puch Erste Steiermärkische Fahrrad-Fabrik Aktiengesellschaft in Graz, Budapest.) — Budapest. — (1910—.) — VI., Andrássy-ut 10. — Tlf. : 5—72. — Táv.-cz.: Puchaut. — Garage : VI.. Váczi-ut 85. — Tlf.: 133—82. — Főtelep : Graz, L, Joannesring 30. — Fiókok : Wien, L, Stubenring 16. — Prag, L, Ferdinandstrasse 13. — Triest, Via S. Catarina 26. — Alaptőke : 6.000,000 k — bemutatóra szóló 15,000 darab 400 K-ás részvényben. — (Alakult 1.500,000 K tőkével. 1911 márcziusban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék