Magyar Családtörténeti Szemle 1943.

1. szám - A Hermán nembeli Hídvégiek és örököseik. Közli: Baán Kálmán

IX. évfolyam. 1943. I. szám. A Hermán nembeli Hídvégiek és örököseik. Közli: Baén Kálmán. A Hermán nemzetség egyike hazánk legrégibb nemzetségeinek. Nagyhírű és országos szerepet vitt családoknak egész sora származott belőle, így például a Lackfi, Kerekegyházi, Makrai, Szentgyörgyi, Ujfalussy, Hermáni, hermáni Rátold, hermáni Báldon és Hidvégi csa­ládok. Minthogy a nemzetség általános története több évi adatgyűjtés eredményeként összeállítás alatt van, nem célunk bővebb ismertetést adni, csupán a Hidvégi családot érintjük, különös tekintettel örökö­seire, illetve nőági leszármazottaira. A Hermán nemzetség Hidvégi ágát Karácsonyi János «Magyar Nemzetségek a XIV. század közepéig» című jeles munkájában nem említi, bár foglalkozik a nemzetség történetével, főleg a Lackfiakkal. A dunántúli törzságról közölt töredékekben Karácsonyi is említi ugyan a XIII. század vége felé élt Endre fia Andrást, de további leszárma­zását nem derítette fel s így nem jutott tudomására, hogy utóbbitól a Hidvégi család származott. A Hidvégi család első ismert őse Endre 1238-ban tűnik fel, midőn ő, valamint nemzetségbeli rokonai Tyma és Bet, a Körmend mellett fekvő Lapsa-i földtér tárgyában Buza és atyafiai, másrészről Körmend királyi népei között fennforgó vitában, Buza mellett tanús­kodnak. 1 Endre (olykor Endere) még a nemzetség törzsbirtokán Her­mánban lakott s 1274 előtt halhatott meg, mert ezután az időpont után már csak fia András nevével találkozunk. Endre fia András egy évnélküli, de 1274 előtt kelt oklevélben tűnik fel, midőn több társával együtt törvénylátó a Ják nemzetség­beliek birtokügyében. Az oklevél ekkor Hermán falubelinek mondja őt. 2 A Ják nembeli Ebed fiainak peres ügyeiben választott bíróként több alkalommal is szerepel. 3 IV. László királynak András feltétlen hive, több alkalommal kí­sérője is. Erre utal IV. László egyik év nélküli oklevele, melyben Her 1 Árpádkon új okmánytár. VIF. 62. 8 U. o. X. 450. 9 XIII. századi évnélküli oklevelekben. U. o. X. 461.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék