Magyar Cserkész, 1991 (30. évfolyam, 1-12. szám)

1991-03-01 / 3. szám

AZ EURÓPAI CSERKÉSZEK TÉLI TÁBORA A Hotel Achenseehof Nagy sikerrel zárult az európai ma­gyar cserkészek hagyományos téli tá­bora. A táborok történetében ez volt a legnagyobb. Százhatvanegy cser­kész és ötvennégy szülő vett rajta részt. Szerencsére az időjárás is ked­vező volt, és végig volt hó a síeléshez. Ezeknek a régi táboroknak az egyik célja, hogy a világ minden tájára szét­szóródott magyarság gyermekei talál­kozhassanak, ismerkedhessenek, erősítsék egymás magyarságtudatát. De a játék, szórakozás mellett komoly munka is folyik. Délutánonként, estén­ként cserkészfoglalkozásokon, előa­dásokon vesznek részt a tábor résztve­vői. Ebben az évben Tollas Tibor és dr.Juhász László voltak a tábor vendé­gei. Tollas Tibor nagysikerű költői estet tartott, a gyerekek nagyokat derültek a különböző ételekről írott versein. Nagy érdeklődés kísérte Juhász László Magyarországról tartott előa­dását, amiben összefoglalta és érté­kelte az elmúlt év politikai eseményeit. Az előadás után élénk vita alakult ki. Szilveszter délutánján óvvógi hála­adásra gyűlt össze a tábor apraja- nagyja. Az idén is zsúfolásig megtelt az achenkirchi katolikus templom, ahol ökumenikus istentiszteleten bú­csúztattuk az óesztendőt. Az istentisz­teletet még színesebbé tették a Lu­kács-trió zeneszámai, Konthur Mária énekei és a cserkészek szavalatai. Éj­félkor a szokásos fáklyás búcsúztatón /föZ/e/Gyurka bá’ szólt a cserkészek­hez: „A cserkész fénykereső ember, keresi a fényt, ami segít a boldogulás ösvényén való járásban. Két évvel ezelőtt maroknyi cserkész imádkozott, hogy kigyulladjon a fény odahaza, az­tán a Te kezed nyomán hajnalodni kezdett, Istenünk. Tábortüzek gyúltak szerte az országban. Ma, két óv után tizenháromezer-ötszáz magyar cser­kész odahaza és háromezer-nyolc- száz itt, kinn élő cserkész állja már a vártát. Mi, a fáklyagyújtók, a zászlót, a cserkószjelvónyt átadók örömmel, meghatódva nézünk most hazafelé... — Köszönünk Neked mindent Istenünk, ami lehetővé tette, hogy odahaza egy szabadabb világban induljon újra az élet... Atyánk, gondolj Erdély sokat szenvedett népére, Kárpátalja népére, a Felvidék népére és mindenfelé, ahol magyarok élnek! Istenünk, áldd meg a magyart! Istenben bízva erős akarat­tal, független erővel, bátor nyugalom­mal, az évszázados nemzeti lét bizta­tásával állunk a nehéz várfalakon, a vergődő, harcoló Európa közepén..." A Száza/elhangzása után felvétel­ről megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai, majd a Himnusz és a Székely himnusz eléneklésével érkeztünk el az esztendő fordulójához. Az idei tábort a Cserkószbarátok Egyesülete rendezte, mely december 28-án tartotta közgyűlését a „Hotel Achenseehof”-ban. Megtárgyalták és megszavazták a jövő évi költségvetési terveket, többek között egy Kárpátal­jára történő kirándulást. Mindszenty bíboros prímás hamvainak hazaszállí­tásánál a díszkíséret adását (május 2-6.), a pápa magyarországi útjának előkészítését és a jövő téli tábort ugyanitt. A tábor parancsnoka Hargi- tay Lajos volt, aki ezúton is köszöni mindazoknak a munkáját és hozzájá­rulását, akik elősegítették, hogy ilyen jól sikerült a tizenkilencedik téli tábor. Jancsó Jeromos MAGYAR CSERKÉSZ Esti beszélgetés a tábor vendégeivel: Tollas Tibor költővel és Dr Juhász Lászlóval m Cserkészek a szálló halijában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék