Magyar Hírlap, 1992. október (25. évfolyam, 231-243. szám)

1992-10-05 / 234. szám

1992. október 5., hétfő KRÓNIKA MAGYAR HÍRLAP19 Esős időre számíthatunk Az elkövetkezendő napok időjá­rása országszerte meglehetősen vál­tozatosnak ígérkezik. Tőlünk dél­nyugatra egy mediterrán ciklon ör­vénylik. Hatására a Földközi-tenger felől nedves és meleg léghullámok érkeznek a Kárpát-medencébe. Az első napokban gyakran lesz erősen felhős az ég, csupán rövid idősza­kokra bújik elő a nap. Többfelé szá­míthatunk esőre, záporra. A hét de­rekára szárazabb levegő érkezése valószínű. A felhőátvonulásokból kezdetben még szórványosan, ké­sőbb már csak egy-két helyen lesz záporeső. Az erős délkeleti, déli szél mind többfelé északnyugatira fordul, gyakran lesznek viharos széllökések is. A hét legvégére mér­séklődik a szél. Túlnyomóan napos, de hűvös idő érkezik. Hajnalonta kezdetben 10—15, 6—11, péntek­től már 2—7 fok közötti minimum hőmérsékletek a legvalószínűbbek. A legmagasabb nappali hőmérsék­let a hét első felében 18—23, majd 13—18 fok között alakul. Vagyis eleinte jobbára borongós idő lesz esővel, majd egyre gyakrabban süt ki a nap, de közben lehűl a levegő. Jön az eredeti Gulag-szigetvilág MTI----------------------------­Szolzsenyicin A Gulag-szigetvi­lág című remekművét három kötet­ben, az eredeti képi dokumentumok­kal jelenteti meg az Európa Könyv­kiadó. Osztovits Levente, a kiadó igazgatója elmondta: szinte bizo­nyos, hogy veszteséges lesz a vállal­kozás, ám egy olyan könyvkiadónak, amely elkötelezte magát az értékek közvetítése mellett, erkölcsi köteles­sége e mű megjelentetése. Nyilvánvaló, hogy a Gulag közre­adása ma már nem hozhat üzleti hasznot, mert a néhány évvel ezelőtti kalózkiadás, amely korántsem volt teljes és pontos, elvonta a lehetséges vásárlók egy részét. A század talán legfontosabb könyveként emlegetett Gulagot a tervek szerint november­ben tízezer példányban jelenteti meg az Európa. A köteteket kétféle jegy­zetanyaggal látják el: a szerző szá­mára evidens utalásokat a kiadó ki­egészíti. Szolzsenyicin művét Sopro­ni András fordította magyarra. A háromkötetes mű ára még kér­déses, de szinte bizonyos, hogy meg­haladja majd az ezer forintot. Őszi tárlat Hódmezővásárhelyen londíját Szalay Ferenc festőmű­vész és Jánváry Zoltán grafikus­­művész vehette át. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium díját Gyulai Líviusz grafikusnak ítélték oda. A Magyar Alkotóművészeti Alapítvány elismerését Krajcsovics Éva festőművész kapta. A Csong­­rád Megyei Közgyűlés díjával Kéri László festőművészt, a Megyei Önkormányzatokért Alapítvány el­ismerésével Tenk László festőmű­vészt jutalmazták. MTI---------------------------­Az elmúlt év több mint félezer kiállított műalkotásával szemben az idén mindössze 282 festmény, grafika, szobor és érem bemutatá­sával nyílt meg tegnap Hódmező­vásárhelyen a 39-, őszi tárlat. A Tornyai János Múzeumban ezúttal 128 alkotó munkáját láthatja az ér­deklődő közönség. A kiállításon fődíjként Tomyai­­plakettet kapott Szabó Tamás szobrászművész, míg a város kü-Elhunyt Gyárfás Miklós MTI ----------------------------­Életének 77. évében szomba­ton elhunyt Gyárfás Miklós író. Gyárfás Miklós 1915-ben született Győrött. Pályája kez­detén több lap munkatársa (Haladás, Új Világ), majd szer­kesztője (Újhold, Színház és Filmművészet) volt. 1954—77- ig a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanított. Több novel­­láskötete, kisregénye jelent meg, de szórakoztató műfajok­ban — humoreszk, vígjáték — is otthonos volt. Hetvenedik születésnapján Hegedűs Géza többek között azt írta róla, hogy méltán népszerű író, szín­padi szerző, dramaturgiai el­mélkedő, hangjáték-komponáló és példaszerű humanista értel­miségi. Kennedynek is készített ajándékot Amerikai festőművésznő kiállítása Esztergomban MTI----------------------------­Az Egyesült Államokban élő, magyar származású festőművész­nő, Kákonyi Konstantina alkotá­saiból nyitottak tegnap kiállítást az esztergomi Keresztény Múzeum­ban. A reprezentatív tárlat megnyitá­sán Paskai László bíboros prímás, esztergomi érsek mondott köszön­tő szavakat. A tárlaton a festőművésznő 68 egyházi ihletésű, illetve témájú munkája látható. A képek az ember és a világ legsorsdöntőbb, egzisztenciális kérdéseivel foglalkoznak. Az érté­kes kollekciót Kákonyi Konstanti­na az esztergomi Keresztény Mú-Bűnügyek — balesetek Szíven szúrta férjét A rendőrség őrizetbe vett egy 42 éves szombathelyi nőt, mert kö­zös lakásukban október elsején szóváltást követően szíven szúr­ta 48 éves rokkantnyugdíjas fér­jét, aki a helyszínen belehalt sé­rülésébe. A parkoló vámszedői Csongrád megyében őrizetbe vettek négy orosz állampolgárt, mert Ásotthalom közelében, egy parkolóban szeptember 25-én késsel és egy pisztolynak látszó tárggyal megtámadták három honfitársukat és értékeik átadá­sára kényszerítették őket. A sér­tettek könnyű sérüléseket szen­vedtek. Az anyagi kár megköze­lítően 65 ezer forint. Lakásgyújtogatás Debrecenben Pénteken hajnalban Debrecen­ben, a Görgey u. 11. szám alatt vélhetően gyújtogatás következ­tében tűz keletkezett egy kilen­cedik emeleti lakásban. A ki­égett szobában holtan találták a lakás tulajdonosát, a 48 éves Nagy Sándort. Az ügyet a rend­őrség is vizsgálja. Magasfeszültség és leukémia MTI----------------------------­Gyermekek, akiknek lakhelye ötven méternél közelebb van egy magasfeszültségű vezetékhez, két­szer akkora valószínűséggel bete­gednek meg leukémiában — e‘zt állapította meg a stockholmi Karo­­linska Intézet Környezetgyógyá­szati Intézetének vizsgálata. Az Anders Ahlbom professzor vezette tudóscsoport több mint félmillió ember anamnézisét (kortörténetét) vizsgálta meg, akik 1960 és 1985 között 300 méternél közelebb lak­tak egy 220 vagy 400 kilovoltos vezetékhez. Az így nyert adatokat azután összehasonlították a rákbetegség előfordulásának országos adatai­val. A vizsgálat eredménye alátá­masztja azt az elméletet, hogy összefüggés van a gyermekek leu­kémiában történő megbetegedése és magasfeszültségű vezetékek mágneses tere között —, jélentette ki Ahlbom professzor a Dagens Nyheternek adott interjújában. Igaz — tette hozzá —, ezen a téren még több a nyitott, mint a megválaszolt kérdés. A tudóscsoport a megvizsgált anamnézisek körében gyermekek­nél 142, felnőtteknél pedig 548 rá­kos megbetegedést talált. Gyermekeknek a leukémiától eltérő rákos megbetegedések és a magasfeszültségű vezetékek között a kutatók nem találtak összefüg­gést. K ilencven éve, 1902. október 5-én temették el Párizsban Émile Zo­lát)»' 19. század regényirodalmának egyik nagy alakját, a naturalista re­gényírás megteremtőjét, Zola kora közéletének is kimagasló személyisé­ge lett: a múlt század francia történel­mének szégyenfoltja, a Dreyfus-ügy (1894-ben hamis váddal és bizonyíté­kokkal elítélték a hadsereg egy zsidó tisztjét. A szerk.) tisztázásában vívott bátor küzdelmével, a hazugság, a tö­meghisztéria és az előítéletek ellen fellépő erők egyik vezetője lett. Tízez­rek kísérték utolsó útjára és mintegy ötvenezren hallgatták a sírnál a gyász­beszédeket, a közoktatási miniszterét, az írók egyletének elnökéét, majd Anatole France szavait, aki ezt mond­ta: „Irigylésre méltó élet az övé... egy pillanatra ő lehetett az emberiség lel­kiismerete. Zola a szeptember 28-áról Emile Zola temetése 29-ére virradó éjszakán halt meg szén­­gázmérgezésben; a hűvös estén haza­érkező Zola-házaspár begyújtotta a gázkandallót a hideg lakásban. Ellen­ségei a halálhírt is a maguk módján adták Párizs tudtára. A „Le Peuple Francais”: „Isten megbüntette Zolát, Szent Mihály arkangyalt küldte le megölni.” A „Libre Parole” ezt a főcí­met adta a lap első oldalán: „Natura­lista szenzáció — Zola megfulladt.” Mivel a rendőrség tudta, hogy az író elég sok fenyegető levelet kapott és a tragédia körülményei meglehetősen ellentmondásosak voltak (Zola felesé­gét is kórházba kellett vinni), vizsgá­latot rendeltek el, ám a vizsgálat, amely még a temetés idején is tartott, véletlen balesetnek minősítette a ha­lált, és így az ismeretlen tettes utáni nyomozást beszüntették. 1953-ban, fél évszázaddal Zola halála után a Libéra­­tion című párizsi lap cikksorozatban kísérelte meg az ügy kései felderítését. Jelentkezett egy olvasó és közölte: jó barátságban volt egy kéményseprő mesterrel, aki 1927-ben halálos bete­gen könnyíteni akart a lelkén és el­mondotta, hogy megbízásból ő és tár­sai dugaszolták el annak idején Zola kéményének nyílását, majd az író ha­lála napján eltávolították a dugaszt. A Libération munkatársa utánajárt a his­tóriának és bár néhány részbizonyíté­kot talált, Zola halálának körülményei máig tisztázatlanok. Nótárius Repülőgép-katasztrófa MTI----------------------------­Az amszterdami Schiphol repülő­tér közelében a levegőben felrobbant vasárnap az El A1 izraeli légitársaság egyik Boeing—747-es teherszállító repülőgépe. Az ANP holland hírügy­nökség azt jelentette, hogy a légisze­rencsétlenség valamivel 19 óra előtt történt. A repülőtér tájékoztatása szerint feltehetően pokolgép robbant a fedélzeten. Az ÁFP beszámolója szerint a gép négyfős személyzete életét vesztette. Az égő roncsok Amszterdam egyik külvárosában egy lakóépületre hullottak. A hol­land televízió első jelentése szerint az áldozatok száma több tucat lehet. AustriaLotto A 40. héten kihúzott számok a követke­zők: 3,7, 10,24,36,39; a pótszám 35-ös. A dzsókerszám: 756 306. Tokaji bor Franciaországban MTI Kupa Mihály pénzügyminiszter, Tokaj országgyűlési képviselője nyitotta meg szombaton a francia­­országi Chalon-sur-Saone város vásárán a magyar bor „fővárosá­nak” pavilonját. A burgundiai félszázezres fran­cia város és Tokaj között egy év óta rendszeres a kapcsolat, és elő­készületben van a testvérvárosi szerződés is. Kupa Mihály, a város polgármestere, egyben nemzetgyű­lési képviselője, Dominique Per­ben, az RPR főtitkár-helyettese és a város, illetve a megye vezetőinek meghívására tett látogatást a fontos ipari városban, amely egyben je­lentős borvidék központja s már a középkor óta híres vásárváros is. Perben polgármester a múlt év őszén látogatott el Chalon küldött­sége élén Tokajba, ez év tavaszán pedig Tokaj és Sárospatak küldöt­tei jártak a francia városban. Néhány hét múlva ismét francia delegációt várnak az észak-ma­gyarországi borvidékre, s ekkor ké­szítik elő a testvérvárosi szerződést is. Szándék-nap Újpesten Növekszik az ózonlyuk MTI----------------------------­Az Antarktisz feletti ózonlyuk tovább növekedett — állapították meg a NASA, az amerikai űrkuta­tási hivatal tudósai. A múlt héten elvégzett mérések szerint az ózon­réteg elvékonyodása már több mint 23 millió négyzetkilométerre terjed ki, amely csaknem akkora terület, mint az egész észak-amerikai kon­tinens. Az ózonlyuk tavaly óta 15 százalékkal lett nagyobb. Ózonlyukról akkor lehet beszél­ni, amikor a Földet védő réteg leg­alább 50 százalékkal elvékonyodik. A NASA tudósai, tanulmányoz­va azokat az értékeket, amelyeket a Nimbusz—7 nevű űrhajón elhelye­zett műszer mutatott, megállapítot­ták, hogy a szeptember 23-ai ózon­sűrűség a legalacsonyabb volt, mióta egyáltalán méréseket végez­nek. A réteg elvékonyodása rend­szerint október-november hóna­pokban éri el csúcspontját. Az ózonréteg vékonyodása nö­velheti egyes betegségek, mint a bőrrák és a zöldhályog kialakulását, s árt a növényi és az állati életnek. A tudósok összefoglaló jelentésük­ben azt állapították meg, hogy az idei rekord a mesterségesen előállí­tott vegyszerek és az 1991-ben be­következett vulkánkitörések kom­binációjának következménye. 1987-ben Montreálban nemzet­közi egyezmény született, amely­ben a részt vevő állanjok megígér­ték, hogy a 2000. évre megtiltják az ártalmas vegyszerek előállítását. A tudósok és a környezetvédők most sürgetik a kormányokat, hogy cselekedjenek gyorsabban, és mi­nél előbb tiltsák be az ártalmas anyagok gyártását. Mai műsor RADIO KOSSUTH: (Középhullám): Óránként: Hí­rek. Időjárás. Útközben. 4.30: Reggeli Króni­ka. 8.20: Törvénykönyv. 8.30. Hangszemle. 9.05: Napközben. 11.05: Szonda, (ism.) 11.35: Álom a Szamos partján. 12.00: Déli Krónika. 12.30. Vendég a háznál. 12.45: Fü­leljen! 12.50: Külpolitikai figyelő. 13.05: Ki nyer ma? 13.15: Falurádió, (ism.) 13.30: Hit­élet. 14.05: Klasszikusok mindenkinek. 14.55: Versek. 15.05: Kossuth-klub. 14.55: Versek. 15.05: Kossuth-klub. (ism.) 16.00: Délutáni Krónika. 16.15: Mindennapi gazda­ság. 16.30: Zenefórum. 17.05: Magyaror­szágról jövök... 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.25: Jő éjsza­kát, gyerekek! 19.35: Spiró György válogatá­sa. 20.05: A népzene hagyományőrzői. 20.30: Határok nélkül. 21.05: Kossuth-klub. 22.00: Késő esti Krónika. 22.30: Fórum. 23.05: Lemezmúzeum. PETŐFI: 4.30: Napindító. 8.05: Sportreg­gel. 8.20: Rivaldafényben. 8.50: Apró-cseprő — gyerekekről. 9.05: Zene-szó. 10.55: Gor­­diusz-plusz. 11.05: Napóra. 12.00: Nótaka­lendárium. 12.45: Időjárás- és vízállásjelen­tés. 13.05: Hogy tetszik lenni? 13.30: Ope­rettparádé. 14.00—17.00: Kettőtől ötig. 15.00: Hírek. Időjárás. 17.00: Hírek. Időjá­rás. 17.05: Napóra. 17.50: Samsung-játék. 18.00: Garázs. 18.30: Kapaszkodó. 19.05: Kölyökrádió. 19.35: Táncházi muzsika. 20.00: Az ellopott levél. Edgar Allan Poe el­beszélése. 20.32: Örökzöld filmmelódiák. 21.05: Jazzmagazin. 22.00: Magyar lemezbe­mutató. 22.30: Jazz. 23.03: Sporthíradó. 23.10: Napforduló. BARTÓK: 6.00: Muzsikáló reggel. 9.05: Pódium. 10.05: Újraolvasva. 10.15: Miroslav Cangalovic operaáriákat énekel. 10.38: A ka­marazene kedvelőinek. 11.40: Győré Zoltán népzenei feldolgozásaiból. 12.05: Hangver­seny délidőben. 14.05: A nagy per, mely ezer éve folyik. 14.511 Concertino Praga ’92. 15.06: Barokk muzsika. 16.05: Kórus­pódium. 16.30: 20. századi kamarazene. 17.00. Új Hangoló. 17.50: A hét költője: Lord Alfred Tennyson. 18.05: Nemzedékek koncertjei. 19.05: A véges végtelen. 19.35: A La Chapelle Royale Gesualdo- és Gorli-mű­­veket énekel. 20.20: A Lipcsei Gewandhaus Zenekar játszik. 22.05: Új Zenei Újság, (ism.) 22.50: Szviridov: Zenei illusztrációk. Puskin Viharjához. 23.04: A Rádiószínház bemutatója: Örvendetes esemény. 24.00: Hí­rek. Időjárás. 0.05: Évszázadok muzsikájá­ból. TELEVÍZIÓ TV—1:5.45: Falutévé — törvénytippel. 6.00: A Reggel. 8.05: A Financial Times heti üzleti híradója. 8.30: Közjáték. 8.35: Napközi. 9.00: Walt Disney bemutatja, (ism.) 10.45: Játék. 12.00: Hírek. 12.05: Képújság. 17.00: Délutáni egyenleg. 17.10: Megveszem ezt a nőt. Mexi­kói filmsorozat. 17.40: Kárforintok. Gyakorlati tudnivalók a kárpótlásról. 17.50: Pénzvilág. 18.00: Kalendárium 1992. 18.45: „Veletek va­gyok mindennap” Katolikus krónika. 18.55: Napközi. 19.15: Bűvös hatos. 19.35: „Engedjé­tek hozzám!”19.40: Esti mese. 20.00: Híradó. 20.30: Telesport. 20.40: Lenkey tábornok. 21.55: Közjáték (ism.) 22.05: W. A. Mozart: Figaro házassága. 1.10: Késő esti híradó. TV—2: 15.00: Parlamenti Napló. 17.00: Mű­sorismertetés. 17.10: Zeneiskolások muzsi­kálnak. 17.17: Közlemények. 17.25: Dominó. 17.45: Regionális híradó. 18.00: Híradó. 18.20: A könyvek könyve. Am. rajzfilms. 18.45: Hatoslottó-sorsolfe 19.00: Matt 13 lé­pésben. Német tévéfilms. 19.30: A boldog család. 20.20: Emlékmű töredékekből. Ma­gyar film. 20.40: Telesport. 21.00: Stúdió ’92. 22.00: Esti egyenleg. 22.20: Időjárás. 22.25. Napzárta előtt... 22.45: ENTER. 23.15: Sweet Honey in the Rock a Pori Jazz '91 fesztiválon. MTI----------------------------­Szándék-nap elnevezéssel ismét megrendezte immár hagyományos­sá váló rendes évi Natura-napját a Szándék Alapítvány szombaton az újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház­ban. Az alapítvány eredeti céljaihoz híven az életmódváltást, valamint a testi, lelki és szellemi egészség megvalósítását kívánta elősegíteni. A rendezvényre látogatók előadá­sokon ismerkedhettek meg többek között a természetgyógyászat mód­szereivel, az egészséges és termé­szetes életmód 20. századi lehető­ségeivel, az ősi kínai öngyógyítás­sal és a természetes fogamzásgát­lással. Az érdeklődők többek kö­zött megtudhatták, hogy miképp lehet gyógyítani a testi bajokat lel­ki módszerekkel, hogyan használ a talpmasszázs, illeve valóban ártal­­mas-e a földsugárzás. Debreceni nagyvásár MTI----------------------------­Kétnapos országos kirakodóvásárt tartottak a hét végén Debrecenben. Az ősi vásári szokásokat felidéző Mihály-napi nagyvásárban számos régi mesterség mai folytatója kínálta portékáit. Megjelentek kötélgyártók, gyertyaöntők, textilfestők, kalapo­sok, kádárok és szűrhímzők, de árult még harangöntő is. Természetesen a mai kor jellegzetes kereskedői sem kerülték el a vásári forgatagot: im­port ruhát, háztartási és vegyiárut, valamint különféle iparcikkeket is ajánlottak a Mihály-napi vásárban. ZENE-SZO-----------­A tervezett tartalomból:------------­> 1 éves az „EGO” Gyeimeklélek Klinika ■ ARVISURA — Kairóban a legjobb... ■ A világ legszebb zongoraművésznője •A halálugrást is túl lehet élni... Nap-tv Kedd reggel ismét Nap-tv a Tv—2 csator­náján, hírekkel, vallási rovattal, kulturális magazinnal, sporttal és külföldi jelenté­sekkel. Tervezett témák: — Borotvaélen a Dimag? — Milyen em­ber a szóvivő? — Kisajátított utcahelyek — Energiapazarlás továbbra is — A nyelv és a politika — Mi a jobboldal és mi a bal­oldal? — Vannak-e gyermeki jogok? — A „SOAH” Budapesten — Kinn, pádon: Stolmár G. Ilona A Nap-tv Kft. műsora Producer: Gyárfás Tamás, műsprvezető: Juszt László, felelős szerkesztő: Grawátsch Péter, főszerkesztő: Székely Ferenc A Nap-tv hívható a 27-28-811-es és a 27- 28-812-es telefonszámokon ST" ^®l Holnap reggel 6.00 és fji 8.30 között a Tv—1-en is­gtffe » mét jelentkezik A REG­­Mit GÉL hazai és külföldi hí­­reggel rekkel, időjárás-jelentés­sel, sporttudósításokkal, közlekedési információkkal, mesével és sok zenével. A tervezett tartalomból: — Egyszülős klub, az elvált szülők és gyermekeik részére — Mit kell tenni, ha elveszett a rendszámtábla? — Amikor a külföldi jó példa, nálunk elromlik — Egy tehetség, akit véletlenül fedeztek fel — Reggeli mérleg — Start. Kulturális ajánló — Mit jelent nekünk október 6-a, avagy ki emlékszik még a tábornokok­ra? — Címlapon: akiről és amiről az emberek beszélnek. Felelős szerkesztő: Darab Gyula, műsor­vezető: Nagy György és Hardy Mihály A műsor telefonszáma: 176-79-43 /fíifá Fa!u-tv Kedd reggel ismét kukorékol a KAKAS 5.40-kor a Tv—1-en. A műsorból: Népi csíziók, lapszemle, faluhírek, agrárújdonságok, vállalkozó gazdáknak, iparosoknak, kereskedők­nek, orvosoknak, pedagógusoknak, ci­vileknek és egyenruhásoknak — a vidé­ki Magyarország polgárainak. A tervezett témák: — Agrometeorológia — Adótipp — Kárpótlás Békésben — Tivadari ju­hászünnep — Csőd után, privatizáció előtt a Szegedi Állami Gazdaság — Ősz Bugacon — Nagybani piaci árak — Brúnó- és Renáta-köszöntő .Szerkesztő: Bőle István Műsorvezető: Vajek Jutka MAJD MEGLÁTJÁK! IS.... Ársegély a KAKASTÓL! zeumnaK. ajanueKozia. az atKOio eredeti hivatása szerzetes-tanárnő. Kalocsán született és a kisváros nagyhírű tanítórendjének, a Mi­asszonyunk Kalocsai Iskolanővé­rek Társaságának tagja volt. Alko­tásai révén már az 1940-es évek­ben országos hírű festőművész volt, 42 évig azonban nem hallha­tott róla a hazai közönség. Káko­nyi Konstantinát ugyanis az észak­amerikai Duluth főiskola hívta meg tanárnak 1950-ben, s azóta is ott, az St. Scholastica College-ben él és dolgozik. Művészi kvalitására jellemző: 1963-ban őt kérték fel, hogy ké­szítsen ajándékot a Duluthba láto­gató Kennedy elnök számára. XXVII. forduló (FtlTl n-------------------------------------------------------------------------------------Sfa _ Főnyeremény: 2 személyes angliai utazás TISZTELT OLVASÓNK! A december közepéig tervezett játék XXVII. fordulójának 3. feladata következik. Emlékeztetőül: aki legalább 33 héten át velünk tart a játékban és hibátlan a megfejtése, az részt vesz a főnyeremény sorsolá­sán. Aki ugyanennyi héten át játszik, de akad hibás válasza, az akár egy görög tengerparti úttal is vigasztalódhat. Aki csak egy­­egy héten próbál szerencsét, az értékes ajándékokat nyerhet. A játék alapja a csütörtöki lap. Egy-egy forduló péntektől szerdáig tart, a megfejtéseket és a nyertesek névsorát a rákö­vetkező héten a csütörtöki számban közöljük. XXVII. forduló 3. feladat: Marx, Engels és az Európát bejárt kísértet a főszereplői egy, a héten bemutatásra kerülő színházi előadásnak. Ki a mű szerzője és mi a címe? Kérjük, hogy megfejtését a múlt pénteki számunkban megje­lent „Megoldások” című táblázatba írja be, és a jelzett módon vágja ki a játék emblémáját a forduló és a feladat számával. Figyelem! A sorsoláson csak az vehet részt, aki a táblázattal együtt az összes játék emblémáját (fordulónként 5 db) egy borí­tékban küldi be. A postázáshoz szükséges adatokat ezért mindig a forduló utolsó feladatával együtt közöljük. JÁTSSZON VELÜNK! MINDEN HÉTEN ÚJ FORDULÓ, ÚJ AJÁNDÉKOKKAL! 1M73IIH 7FMF-<57Ó!ef9í DAEWOO mikrosütők a KERAVILL-ban: 32 literes 23 900 Ft'ért 24 literes (grillezős, légkeveréses, programozható) 39 990 Ft-ért^ XiSIIiíX FORRÓ DRÓT: 11D0601

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék