Magyar Hírlap, 1995. június (28. évfolyam, 127-138. szám)

1995-06-10 / 134. szám

18 Magyar Hírlap 1995. JÚNIUS 10., SZÓMBA! Időjárás-jelentés Rádióműsor Új telefonos játék Tévéajánló 20.49: Don Carlos 21.54: Hírek. Időjá­rás 24.00: Hírek. Időjárás 0.05: Világhí­rű zenekarok felvételeiből 2.00: Hírek. Időjárás 2.03: Az éjszaka zenéje. CALYPSO „ (MW 873 kHz) Minden óra 30-kor Hírek, LaiLjpSOl időjárásjelentés. 8.00- 'M'óW 16.00 - Calypso - Műsor­vezető: Fodor János. 8.35 Fővinform. 9.35 Útinform. 12.35-13.30 - B. Tóth László - Wu.rlitzer (ism.) 14.35 Fővin­form. 15.35 Útinform. RÁDIÓ BRIDGE-ä. (Ultrarövidhullám 102,1 MHz Budapest vételkörzetében.) Telefonszám: 20-102- 98. Állandó műsorok: 00.00-24,00 Zene, hírek, információk, 6.00-21.30 Traffipax információk óránként, 5.00-22.00 VOA NEWS EVERY HOUR ON THE HOUR (angol nyelvű hírek minden egész óra­kor) 6.50, MTV-Europe hírek. 8.00-8.30 Portya. Érdekességek a nagyvilágból. 9.00- 10.00 Forintos percek (gazdasági magazin) 10.45 Apró. Az Expressz és a Rádió Bridge közös hirdetési műsora. 10.50 MTWEurope hírek. 13.50 MTV­­Europe hírek. 14.00-15.00 Az én zeném. 15.00- 16.00 Antik Bridge - Bánó András műsora. 16.00-17.00 Country lista ­­Szerkesztő: Jenei Szilveszter. 17.30 Délutáni—Híd. 17.50 MTV-Europe hírek. 18.00- 18.30 Kukker. Számítástechnikai melléklet - Posta Pál műsora. 20.30-21.30 Hang, kép nélkül (filmzenei össze­állítás) - Szerkesztő: Varga Ramona. 21.30 Esti-Híd. 21.50 MTV-Europe hí­rek. 22.00-23.00 Visszapillantó - váloga­tás az elmúlt hét MTV műsoraiból. 23.20 Jazzlemez. 24.00-5.00 Kvakvarak. DANUBIUS (Budapest: 103,3 MHz, Debrecen: 103,5 MHz, Kabhegy: 100,5 MHz, Sze­­ged: 94,9 MHz, Sopron: 102,0 MHz) 6.00-9.00 Reggeli műsor. 6.00- 9.00 Szerkesztő-műsorvezető: Forgács Gábor. 7.15 Horoszkóp szol­gáltatás. 8.45 Sporthírek. 9.00-13.00 Danubius délelőtt. 9.00-10.00 Nőkről Nőknek - Feminin Fiesta. 10.00-14.00 Dénes Tamás. 12.45 Sporthírek. 14.00- 20.00 Danubius délután. 14.00-16.00 „Húszon túl” - Kívánságműsor _ Nemes András. 16.00-17.00 Coca-Co­la popmenü - Bochkor Gábor. 17.00-20.00 3 óra nosztalgia - Ómolnár Mik­lós. 20.00-22.00 Esti dallamok. 20.00-22.00 Eurochart - Batki Zsolt. 22.00-6.00 Egy éj a Danubiusban. 22.00-1.00 Szerkesztő-műsorvezető: Bóka Lász­ló. 22.05 Sporthírek. 1.00-2.00 Danu­bius Top 20 ism. RÁDIÓ11 (Mindennap 14.00-20.00 óráig az FM 71,63 Mhz-Telefonszámf^l 73-6929, 173-6947. 1118. Budapest, Kaptárkő u. 8. Minden páros órában rövid-, páratlan órában részletes hírek. Műsorvezető: Pánczél Gábor. Hangoljon ránk! - Információs összeállítás lapszemlével. Kalendá­rium, Yellow Peages. Montázs maga­zin - Jakos Kata műsora. Vasárnapi kabaré. Csendes Percek - A Remény­ség Hangja Stúdió műsora. Kvaterka­­a DL Stúdió és a Rádiói 1 közös műso­ra. Vasárnapi Pihi - pihent agyú ötle­tekkel pihentetésként. Nyújtó Sándor, Szele Zoltán hétvégi összeállítása. Szombat, Tv1, 15.15 Help! Angol zenés film Rendezte: Richard Lester Főszerepben a Beatles együttes Az angol beatzene sztárjai láthatói a humoros játékfilmben. A történe mellett a zenének is főszerep jut. Tv1, 20.20 A smaragd románca Amerikai kalandfilm Rendezte: Robert Zemeckis Főszereplők: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito, Yack Norman. A romantikus kalandfilm több jele­netét az amazonasi őserdőben for gatták. Michael Douglas régi tervé valósította meg amikor eljátszott; .Jack Cotton, a szerencsevadász sze repét. Érdekesség, hogy a film ren dezője Robert Zemeckis a legutóbb Oscar-díj átadáson a Forrest Gumj alkotásával hat díjat is elhozott. Vasárnap, Tv1, 21.55 A történelem fogságában Portré Vásárhelyi Miklósról IllH. Fiúmétól a pártfőiskoláig Rendezte: Nádasy László és Zolnay Pál Vásárhelyi Miklós Fiumében szüle tett. A Nagy Imre-per egyik túléli áldozata, ma a Soros Alapítvány ku ratóriumányak elnöke. A róla ké szült háromrészes portréfilm életút ját mutatja be. Tv2, 19.20 Riviéra Gálvölgyi János Játék két felvonásban Közvetítés a Madách Kamara Színházból Rendezte: Huszti Péter A sikeres színházi előadásban lát hatjuk Szerednyey Bélát, Varg; Klárit, Puskás Tamást, Gálvölgy Jánost ésVasvári Emesét. A Skandináv-félsziget déli részétől Közép-Európán át az Ibériai-félsziget északi részéig frontrendszer húzó­dik. Ettől nyugatra hűvös, szeles, keletre napos, meleg időjárás uralkodik. A front hatására Közép-Európá­­ban és környékén záporok, zivatarok alakulnak ki. A sok csapadék miatt nagyfokú a fülledtség. Ma Margit napja van A Nap 4.47-kor kel, 20.40- kor nyugszik. • A Hold 17.25-kor kel, 2.42-kor nyugszik. A legközelebbi holdtölte 3 nap múlva lesz. M ®TT(P ©A« ®1L KdHUMISWI Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. értesíti részvényeseit, hogy az 1995. május 19-én tartott közgyűlés határozata értelmében a bemutatóra szóló, elsőbbségi részvénnyel rendelkező tulajdonosok részére 12 százalék osztalékot fizet az 1994. üzleti évre. Az osztalék kifizetése 1995. június 12-étől, az OTP Bank Rt. több mint 300 fiókjában történik. Az OTP Bank Rt. egyúttal tájékoztatja a névre szóló törzsrészvénnyel rendelkező tulajdonosait, hogy az 1994. üzleti évre a közgyűlési határozat értelmében a törzsrészvények után osztalékfizetésre nem kerül sor. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Rózsa Györggyel Tisztelt Szerkesztőség! Memória Orbán Viktor fiatal ember, de úgy látszik, a memóriája olyan rohamosan romlik, mint egy szenilis öregé. Az MDF országos gyűlésén fel­szólalásában úgy védte ezt a pártot, mintha nemrégen nem ő bírálta volna legradikálisab­ban. De nemcsak az ellenfeleit felejtette el Orbán, hanem a barátait is, például szövetsé­gét az SZDSZ-szel. Mintha nem is lett volna. Sőt, azt is elfelejtette, ki ül mellette a gyűlé­sen (Für Lajos), mert azt is mondta, hogy az MDF-nek nagy szüksége lenne egy új, kariz­matikus vezetőre. Gondolom, olyanra, mint amilyen a kisgazdáknak Torgyán József. Aki­nek sikereit nyilván nem feledte, mert most valósággal Torgyán módra vonta magára ­­kiáltó feledékenységével - a figyelmet. Elfeledte viszont, hogy a szocik győzelme előtt Torgyánnal egymást túllicitálva szidták a ma kormányzó pártok őseit, feledve, hogy az ősök bizony közösek. Ők is az ősöktől kapták a diplomát, miként a munka érdemrendeket a néhai kormányfő, akit Orbán nem is oly rég még lemondásra szólított fel, ma pedig egyre nagyobb politikusnak nevez, és megdicséri a nevével jelzett korszakot - csak elfeledte megmondani, miért. Surányi Endre, Budapest Ha segíthetnék Május 20-án a Disneyland rovatban megjelent Pokol című cikkre szeretnék írni. 76 éves öz­vegyasszony vagyok, soha nem írtam még új­ságnak, de Bolgár György cikke úgy felka­vart, megrázott, ahogyan még nem történt meg velem. Mintha az én gondolataimat kö­zölte volna. Mikor azt olvastam: „Nem kel­lünk senkinek...”, a könnyeim megeredtek, csak sírtam és azóta is, ha csak rágondolok a sorsunkra. Mi történt ebben az országban? Újra kellene egy Széchenyi, Deák Ferenc, akik az ország, a haza javát szolgálták egész életükkel, egyik a vagyonát és óriási tehetsé­gét, a másik bölcs előrelátását adta. Itt mi van? A politikusok és vezető emberek a saját jövőjüket építik, a maguk pecsenyéjét sütöge­tik, rá se fütyülnek az ország kétségbeejtő helyzetére. Mit lát az ember az ország házá­ban? - veszekedést, acsarkodást. Miért tudott az éhezés küszöbén álló kis Ausztria, a földig rombolt Németország más nemzetek fölé emelkedni? Nem vagyok a sors által elkényeztetve. A kommün után születtem, majdnem éhen hal­tam, nem volt ennivaló. Apámat ötévesen vesztettem el, anyám, mint hadiözvegy, kis trafikjából egyedül nevelt fel két gyermeket. Azután a második világháború, majd az 1956- os forradalom. Most sem vagyok gazdag, de szívesen odaadnám 15 600 forintos nyugdíjam felét, éheznék és fáznék, ha az én sokat szen­vedett és „senki által nem szeretett” országo­mat megmenthetném. „A sírt, hol nemzet süllyed el” jut eszembe a Szózat. Senki nem fog bennünket siratni, ta­lán csak a finnek és a lengyelek. Dudásné Őrző Emília, Budapest Mi csak azután Olvashattam, hogy pénzügyminiszterünknek volt bankja 16 miihót utalt ki. Csakhogy: 1. Egy szociális érzékenységű kormány mi­ként engedheti meg, hogy a nép szolgálatára szegődött(?) tagja ebben a helyzetben ekkora összeget (89 évi átlagnyugdíj!) vegyen fel, mert „csak” miniszteri jövedelme lesz? 2. Hogyan tud szembenézni a miniszter úr akárcsak önmagával is, amikor a már most is a megélhetési szint alatt lévő tömegek helyzeté­nek további rosszabbodására tesz javaslatot, akárha jobb cél érdekében is. 3. Mily távol van Magyarország Japántól? Ocztos István, Pilis LEVÉLCÍM: Magyar Hírlap 1087 BUDAPEST, KEREPESI ÚT 29/B Helyi záporok, zivatarok Továbbra sem változik lényegesen időjárásunk, marad a fülledt, meleg idő újabb záporokkal, zivatarokkal. A pár órás napsütés mellett többször erősen megnö­vekszik a gomolyfelhőzet és helyi záporok, zivatarok lesznek. Délután 22,27 fokra számíthatunk. Orvosmeteorológia Ma sem várható fronthatás. Távolabbi hazai kilátások A Kárpát-medencét továbbra is meleg, nedves levegő tölti ki, ezért marad a fülledt idő. Gyakori lesz a go­­molyfelhő-képződés és többfelé lehet újabb záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadásra számítani. Európa időjárása Európai városok időjárási adatai Város Időkép Max. hőm. (C°) Tegnap Ma (tény) (várható) Athén napos 27 28 Bécs napos 23 23 Berlin esős 14 19 Belgrád napos 24 25 Bukarest napos 23 24 Kijev napos 25 25 Ljubljana felhős 21 24 London esős 12 15 München esős 12 19 Madrid - felhős 22 25 Moszkva napos 26 26 Prága esős 13 20 Pozsony felhős 23 23 Párizs napos 17 17 Rijeka felhős 22 24 Roma felhős 24 26 Stockholm napos 17 18 Szófia napos 22 22 Varsó - napos 25 26 Zágráb felnős 24 25 Zürich esős 10 15 Világvárosok időjárási adatai Város Időkép Max. hőm. (C°) Tegnap Ma (tény) (várható) Bangkok napos 33 33 Buenos Aires napos 15 14 Caracas napos 28 29 Fokváros esős 16 18 Kairó napos 36 35 Kalkutta napos 35 36 Los Angeles napos 19 20 Mexikóváros napos 31 29 New York felnős 29 30 Peking borult 29 31 Rio de Janeiro zivatar 23 23 Sydney felhős 16 17 Tel-Aviv napos 26 30 Tokió napos 25 26 Tunisz felhős 24 27 Torontó napos 15 18 Országos Meteorológiai Szolgálat Kereskedelmi Szolgáltató Iroda Magaslégköri ózon 8%-kal marad el a sokévi átlagtól. A főváros légszennyezettsége A levegőminőségi határérték %-ában a teg­nap 12 órakor méri értékek alapján. Belv. Külv. CO 30% 24% SO, 11% 4% NOj 84% 42% Széljelentés (km/ó) Dunakanyar 15-25 Fertő-tó 10-30 Balaton 10-30 Velencei-tó 10-30 Tisza-tó 10-30 Szeiidi-tó 10-30 Meteorológiai tájékoztatás prémiumtelefonon Országos előrejelzés 5 napos Tel: 06-90304631 30 napos Tel: 06-90304628 Regionális előrejelzések M.o.-ra Bp. és környéke Tel: 06-90304621 Északi középhgs. Tel: 06-90304626 Napozási tanácsok (UV-B sugárzás) Tel: 06-90304615 Európai regionális előrejelzések Közép-Európa Tel: 06-90304641 Nyugat-Európa Tel: 06-90304642 Észak-Európa Tel: 06-903Q4643 Orvosmeteor. Tel: 06-90304612 Autósoknak Tel: 06-90304613 A telefonszolgáltatás díja: 77 Ft/perc Támogatja a SUNCARE A Tv1, a Tv2, a Duna Tv, valamint a kereskedelmi televíziók szom­bati és vasárnapi műsorát a Va­sárnapi Magazinban találhatják Kedves Olvasóink! Szombat KOSSUTH “"jy-Uití Óránként: Hírek. Időjárás. ÚÉsB Útközben 4.30: Reggeli Krónika Közben: 4.40: Határok nélkül 5.40: Házuk tája 8.00: Krónika. Sport. Lapszemle 8.05: Műsorszemle 8.25: Kopogtató 8.50: Monorliget 9.05-11.55: Szombat délelőtt. Benne: 9.35: Lelkiismeret. Közben: 10.00: Hírek. Időjárás 10.05: K-vonal 10.35: Szájkosár 11.05: A Szombat délelőtt magazinja 12.00: Dé­li Krónika 12.30: Kontinensek, szántó­földek 13.05: Népzenei portré 13.40: Őt kontinens száz botránya 14.05: Oxigén 15.05: Vigyázz, irodalom! 16.00: Tizen­hat óra Közben: 17.00: Hírek. Időjárás. 17.35: Lottósorsolás 17.40: Elohang 18.00: Esti Krónika 18.20: Előfutam 18.25: Szemle 19.05: Sportvilág 19.30: Jó éjszakát, gyerekek! 19.40: Miska bácsi levelesládája - Határok nélkül 20.05: Közvetítés a.szolnoki Szigligeti Színházból 21.29: Örökzöld dallamok 22.00: Késő esti Krónika 22.20: Beszél­jük meg! 23.05: Noktürn. PETŐFI ““rijbx"“ 4.30: Hírek. 4.33: Hajnali dallamok. 6.00: Pax rádió Vv«5y: 6-30: Hírek- ld^árás 6.35: ' Sportszombat Benne: 7.0: Hírek. Időjárás 8.00: Állomáskereső 8.10: Gőz 9.00: Hírpercek. Lapszemle Sport. Időjárás 9.10: Pontozó 10.00: Színe-java Közben: A Petőfi válaszol 11.00: Hírek. Időjárás 11.42: Szfinx 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 13.00: Hírpercek. Időjárás Sport. Közlekedési információk 13.10: Életreform magazin 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Daráló 14.30: Művészbejáró 15.00: Hírek. Időjárás 15.03: Elme­gyek, elmegyek... 16.00: A svájci Al­poktól a Vörösmartí térig 16.58: Útköz­ben 17.00: Hírpercek. Időjárás Sport. Gazdasági információk 17.10: Fiók 17.40: Mindenki valakié 18.00: Körkap­csolás sporteseményekről 18.00: Gor­­diusz magazin 19.00: Hírek. Időjárás 19.03: Tárogatómuzsika 19.26: A köz­vetítés folytatása 20.00: Gordiusz ma­gazin 21.00: Hírpercek 21.10: Nemzet­közi slágerlista 22.00:-Jazz 23.00: Hí­rek 23.03: Sporthíradó 23.10: Záróra 0.15-5.00: Éjszaka 5.03: Nótacsokor BARTÓK 6.00: Muzsikáló reggel y. 9.00: Műsorismertetés ■VRjF 9.05: Szellemi zarándoku­­tak 10.00: Hírek. Időjárás 10.05: Hangfelvételek felsőfokon 11.24: A kórusirodalom mesterművei­ből 12.00: Hírek. Időjárás 12.05: Repríz 14.00: Hírek. Időjárás 14.05: Francia zenekari szvitek 15.00: opera-művész­­lemezek 16.00: Hírek. Időjárás 16.05: Kapcsoljuk az MR márványtermét 18.00: Hírek. Időjárás 18.05: Bemutató 19.05: Évfordulók nyomában 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagyter­mét kb. 21.00: Hírek. Időjárás kb. 21.05: Szomjúság kb. 21.15: Hárfamu­zsika 21.30: Felfedezett titok 22.00: Hí­rek. Időjárás 22.05: Összkiadás 23.03: Barokk muzsika 0.05: Komolyzenei Közlemények A MAHART Balatoni Hajózási Kft. mától megindítja menetrendszerinti hajójáratait a Balatonboglár-Révfü­­löp, valamint a Balatonkenese-Balato­­nalmádi-Tihany útvonalon. AZ ORSZÁGGYŰLÉS DÖNTÉSE ALAPJÁN 1995. július 1-jétől meg­változnak a családi pótlékra való jogo­sultság feltételei, és ennek megfele­lően a jogosultaknak jövedelem- és va­gyonnyilatkozatot kell 1995. július 15- éig benyújtaniuk a családi pótlékot fo­lyósító szervhez.A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ezúton tájékoztatja tisz­telt ügyfeleit, hogy mindazok részére, akiknek nyugdíjuk vagy egyéb nyug­díjrendszerű ellátásuk mellett folyósít családi pótlékot, a szükséges nyomtat­ványt 1995. június 20-áig postán meg­küldi, tehát annak máshonnan történő beszerzése szükségtelen. Az egyéb­ként rendszeresített nyomtatványnak az igazgatóságnál történő felhasználá­sa lelassítaná az igények elbírálását. A három és több gyermek után családi pótlékban részesülő nyugdíjasoknak nem kell igényt előterjeszteniük, ezért részükre ilyen nyomtatvány nem is ke­rül kiküldésre. Kérjük, hogy a nyilat­kozatot - saját érdekében - pontosan kitöltve 1995. július 15-ig szíveskedje­nek visszaküldeni a nyomtatványon is feltüntetett címre. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (OS) A FILM SZÜLETÉSÉNEK 100 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKAL­MÁBÓL a British Council és a Ma­gyar Filmintézet szervezésében kiállí­tás nyílt az Örökmozgó Filmmúzeum­ban. A tárlat a film születésének több évszázadon át tartó folyamatát mutat­ja be fotókon, grafikákon, plakátokon. A kiállítást David Robinson filmtörté­­nész-fizikus, Chaplin-kutató a Chaplin család közeli barátja állította össze és nyitotta meg. NYÍREGYHÁZÁN MEGNYÍLT a 19. Sóstói Nemzetközi Éremművésze­ti és Kisplasztikái Alkotótelep záróki­állítása; a Városi Galériában augusz­tus 10-éig öt ország tíz művészének több, mint száz alkotását láthatják az érdeklődők. A Nyíregyháza-sóstó­gyógyfürdői alkotótelepen az idén hat héten át amerikai, cseh, lengyel, ör­mény és magyar éremművészek, illet­ve szobrászok dolgoztak Győrfi Sán­dor művészeti vezető irányításával. A hagyományoknak megfelelelően ez­úttal is több alkotásukat felajánlották a házigazda, Nyíregyháza városának. ALTERNATÍV NAPOK PÉCS cím mel fesztivált rendeznek a baranyai megyeszékhelyen július 6-8. között. A programterv egyelőre nem részletes, ami annyit jelent, hogy vannak ren­dezvénytervek, melyek már csak az előadókat, illetve alkotókat igénylik. Várják minden olyan amatőr színtár­sulat, képzőművész, fotográfus, tánc­­együttes, zenekar jelentkezését, akik valamilyen szinten az alternatív kultú­rát képviselik. Aki kollégiumi elszállá­solást kér (ez vonatkozik a fesztiválra utazó nézőkre is), jelezze. Jelentkezni lehet Tóth Bertalannál : 7626 Pécs, Ady Endre u. 39. zsákbamacska 2.03-5.50: Az éjszaka zenéje. CALYPSO „ (MW 873 kHz) =4|= Minden óra 30-kor Hírek, LOlLjQpoj időjárásjelentés. 8.00- 'fodiöJJt 13.30 - Calypso - Műsor­vezető: Dombóvári Gábor. 8.35 Fővinform. 9.35 Útinform. 9.45 Bán Zoltán: Calypso kabaré. 11.35,Fő­vinform. 12.00 Sportriírek. 12.35 Utin­­form. 12.45 Jövő hét időjárása. 13.30-19.00 - Calypso - Műsorvezető: Portai Lucia. 14.35 Fővinform. 15.35 Utin­­form. 16.35 Főviform. 17.35 Útinform. 18.00 Sporthírek. 18.35 Fővinform. RÁDIÓ BRIDGE (Ultrarövidhullám iiUfflm. 102’1 MHz Budapest vételkörzetében.) Telefonszám: 20-102- 98. Állandó műsorok: 00.00-24.00 Ze­ne, hírek, információk, 6.00-21.30 Traf­fipax információk óránként, 5.00-22.00 VOA NEWS EVERY HOUR ON THE HOUR (angol nyelvű hírek minden egész órakor) 6.50 MTV-Europe hírek. 7.30 Reggeli—Híd. 9.00-10.00 Forintos percek (gazdasági magazin) 10.45 Ap­ró. Az Expressz es a Rádió Bridge kö­zös hirdetési műsora. 10.50 Mfv-Eu­­rope hírek. 11.30 Déli—Híd. 12.00-13.00 Lóerő - Fábián László autós mű­sora. 13.50 MXV-Europe hírek. 14.08-14.30 Portya. Érdekességek a nagyvi­lágból. 16.00-17.00 Slágerlista - Érde­kességek a nagyvilágból. 17.30 Dél­­utáni-Híd. 17.50 MTV-Europe hírek. 20.30-21.30 Fekete percek (dance, disco) - Pászti Károly műsora. 21.30 Esti-Híd. 21.50 MTV-Europe hírek. 22.00- 23.00 MTV-Exclusiv. 23.20 Jazzlemez. 24.00-5.00 Kívánságmű­sor. DANUBIUS (Budapest: 103,3 MHz, Debrecen: 103,5 MHz, Kabhegy: 100,5 MHz, Sze­­‘IK ged: 94,9 MHz, Sopron: 102,0 MHz) 6.00-9.00 Reggeli műsor. 6.00- 9.00 Bochkor Gábor. 7.15 Ho­roszkóp szolgáltatás. 8.45 Sporthírek. 9.00- 12.00 Danubius délelőtt. 9.00-12.00 Dénes Tamás. 12.00-1.00 Ki a párja? 12.45 Sporthírek. 12.00-14.00 Best of Komjáthy. 14.00-15.00 Ki a pár­ja vetélkedő - Rónai Egon-Buza Sán­dor. 15.00-17.00 Maradj vonalban - Kí­vánságműsor - Rókusfalvy Pál. 17.00-18.00 Popkerék - zenei játékok - Búza Sándor-Rónai Egon. 18.00-19.00 Pop­­mix - heti lemezújdonságok - Rónai Egon. 19.00-20.00 Danubius Top 20 ­­Rónai Egon. 20.00-1.00 Ki a parja? ­­Búza Sándor-Rónai Egon/ 18.45 Sporthírek. 22.05 Sporthírek. 1.00 Best of HÉT. RÁDIÓ11 tFi'J/jí (Mindennap 14.00-20.00 óráig az FM 71,63 Mhz-Telefonszánr^l 73-6929, 173-6947. 1118. Budapest, Kaptárkő u. 8. Minden páros órában rövid-, páratlan órában részletes hírek. Műsorvezető: Kállai Lajos. Szombat délután - bekapcsolva kikapcsoltat, benne: Pop-rock slágerlis­ta - pletykákkal, Yellow inutes, Mielőtt felmegy a függöny - színházi kukucs­­ka, Metálmix. Rockprizma exkluzív. Sportpercek Kovács Géza Lászlótól. Exkluzív - a DL stúdió és a Rádió11 közös műsora. A szombat sztárvendé­ge - Blokk a magnósoknak. 20.00- 24.00 Fintortúra - egy adás közvetlen házibuli hangulatban. Benne: Humor, telefonos kívánságműsor, játék. Vasarnap KOSSUTH, Óránként: Hírek. Időjárás. _ jltS Útközben 6.00: Vasárnapi ■yRg újság Közben: óránké) Hí­­rek. Időjárás 8.24: Édes anyanyelvűnk 8.30: Énekeljük együtt! 8.40: Műsorszemle 9.05: Világóra 10.05: Római katolikus szentmise köz­vetítése 11.05: Gondolat-jel 12.00: Déli Krónika. Sport 12.20: Harminc perc alatt a Föld körül 12.50: Vizek partján 13.05: Névjegy 14.05: Szonda 14.35: Népdalkörök pódiuma 15.05: Magyar­­ország apróban 16.10: Művészleme­zek 17.05: Népi demokratikus krimi 18.00: Esti Krónika 18.20: Örökzöld operettdallamok 19.05: Sportvilág 19125: Műsorismertetés 19.30: Jó éj­szakát, gyerekek! 19.40: Mádi Szabó Katalin es Ötvös Csaba 20.05: Rádió­­fónia 21.05: A szorongás anatómiája 22.00: Késő esti Krónika 22.20: Kap­csoljuk a 6-os stúdiót Közben: 23.00: Hírek. Időjárás 23.40: Régi híres éne­kesek műsorából 24.00: Hírek. Időjá­rás. Totó. PETŐFI 6.00: Végre vasárnap! Benne: 6.00: Hírek. Időjá­­lyR): rás 7.p0: Hírek. Időjárás " 8.00: Állomáskereső 8.10: Manóalagút 8.48: Mese-zene 9.00: Hír­percek. Lapszemle. Sport. Időjárás 9.10: Gospel magazin 10.00: Karinthy .Színpad 11.00: Hírek. Időjárás 11.03: Útközben 11.07: Vasárnapi koktél 12.00: Jó ebédhez szóla nóta 13.00: Hírpercek. Időjárás Sport. Közlekedési információk 13.10: Fűtől fáig 13.45: Idő­járás- és vízállásjelentés 14.00: Fiala és Neumann Táskarádiója 15.00: Hírek. Időjárás 15.03: Arcok, emlékek 16.00: Poptarisznya. Közben; Sportközvetíté­sek. Benne: 16.58: Útközben 17.00: Hírpercek. Időjárás Sport. Gazdasági információk 17.58: Útközben 18.30- 18.45: Sportösszefoglaló. Totó 19.00: Hírek 20.00: Daráló 20.30: Apolitika 21.00: Hírpercek. Időjárás Sport. 21.10: A Rádió Dalszínháza Eljegyzés lámpa­fénynél 22.00: Közvetítés az Iz­­land-Magyarország labdarúgó Európa­­bajnoki selejtező mérkőzésről 22.48: Jazz 23.00: Hírek 23.03: Sporthíradó 23.10: Záróra 0.15-4.20: Éjszaka 2.03: léts nemlét, írók, irodalom 4.03: Nóták BARTÓK-“JíÍnÜí 603: NéPszerű muzsika . ÍE 8.05: Pálur János orgona­­hangversenye 9.05: Nagy magyar operaénekesek 10.00: Hírek, időjárás 10.05: Uj Zenei Újság 10.50: A Méta együttes nepzenei felvételeiből 11.05: Éurópa hangver­senytermeiből 12.22: Hírek. Időjárás 12.27: Petőfi Sándor versei 12.42: Az MRT gyermekkórusa énekel 13.0Q: Hangok és visszhangok 13.10: Uj kompaktlemezeinkből 14.00: Hírek. Időjárás 14.05: Jubilate Deo 15.00: Ka­marazene 16.0,0: Hírek. Időjárás 16.05: Szalon 17.00: Új kompaktlemezeinkből 18.00: Hírek. Időjárás 18.05: Vendég­ségben 19.00: Schubertiada - 1944 Közben: 19.34: Hírek. Időjárás 19.39: Baka istván. november angyalához KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT Cím; 7401 Kaposvár, Pf. 162 ___________Fax: (82) 313-311/128-as mellék___________ INFORMÁCIÓKÉRŐ LAP Részletes információt kérünk: • Kommunálishulladék-gyűjtés, -tárolás, -megsemmisítés Svájc településein — szakmai tapasztalatcsere és konferencia, 1995 október, Svájc. Ajánljuk önkor­mányzatoknak, valamint a témában érdekelt cégeknek, vállalkozásoknak. (3—5 napos program.) Helyszíni tapasztalatcsere, látogatások svájci településeken, cégeknél. Konferencia svájci szakemberek bevonásával. Tájékoztató hitellehe­tőségekről. • A versenytárgyalás, tendereztetés gyakorlata Közép-Európában. Szimpózium, 1995. június 26—27., Győr. • Nemzetközi kiállítás és vásáron való részvétel lehetőségeiről. 1995. szeptember 8—17. Celje, Szlovénia. • A település- és intézményfejlesztési információs rendszer működéséről, be­lépési feltételeiről. • A gazdasági szolgáltatások információs rendszere működéséről, a belépési fel­tételekről. Az információkérő neve:...................................................................... címe: ........................................ ..................... telJfax:......................................................................................................................................... MH 7888 (X) Naponta változó 5 különböző nehézségű kérdés helyes válaszainak kiválasztásával heti 62 OOO Ft nyeremény. BQi Éjjel-nappal, a hét minden napján hívható I TELEMEDIA HÍVÁS DÜA: 77 FT+ÁFA / PERC MH 7467

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék