Magyar Hírlap, 2000. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-17 / 13. szám

INTERNET 2000. JANUÁR 17., HÉTFŐ 14 Magyar Hírlap Cyberhadviselés Tajvanon (MH) Tajvan készen áll arra, hogy vírusokat szabadítson a kí­nai számítógépes rendszerekre, ha Kína megtámadja a szigetet - jelentette be a ВВС-nek adott interjújában Lin Csin-Csing hadnagy, a tajvani Védelmi Minisztérium Információs és Kom­munikációs Irodájának vezetője. A két ország a közelmúltban többször is a fegyveres konfliktus szélére sodródott. A tajvani kormányzat azért is igyekszik felkészülni a cyberhadviselésre, mert a tavalyi év során kínai hackerek számtalan kormányzati webhelyet törtek fel. A védelmi rendszerekbe azonban - egyelőre és a hivatalos álláspont szerint - nem sikerült be­hatolniuk. Rendőrháló (MH) Bűnügyi nyomozók mellett az Országos Rendőr-főkapi­tányság sajtóosztályának munkatársai is szerepet kapnak ab­ban a néhány fős speciális csoportban, amely az interneten el­követett jogsértéseket figyeli majd. A csoport napokon belül megkezdi működését, figyelme alá vonja a világhálót, és jelzi a különféle honlapokon, fórumokon és levelezőklubokban el­követett bűncselekményeket. Garamvölgyi László úgy véleke­dett, hogy a hackertámadásokat a szolgáltatók jó hírük védel­mében gyakran elhallgatják. Emberi DNS a gépben (Reuters) Nem elképzelhetetlen, hogy a behatárolt képességű szilíciumprocesszorokat a jövőben emberi DNS váltja fel. Az információt a DNS-fonál molekuláinak mintái alkotják, ame­lyek specifikus enzimek segítségével másolhatók és alakítha­tók. A DNS-alapú számítógép kutatói úgy vélik, az emberi gén­állomány tárolásáért felelős anyagszámítások elvégzésére is al­kalmas. Becslések szerint egy gramm DNS-molekula annyi adatot raktározhat, mint egybillió CD. Ráadásul sokkal gyor­sabban közli az információt, mint amire a szilícium-processzor valaha is képes lesz. Netautó (MH) Drót nélküli, internetes fedélzeti számítógépeket fejleszt az IBM és a Motorola. A szerkezet a tervek szerint 2002-ben je­lenik meg a piacon, tehát ettől kezdve az autós levelezhet, fi­gyelheti a tőzsdét és online shopokban vásárolhat anélkül, hogy elhagyná a gépjárművet. A piacon egyébként már most nagy a verseny, szövetkezett a Sony és a General Motors, vala­mint a Microsoft is fejlesztgeti autós navigációs rendszerét. Tizenhat éves hacker őrizetben (Terminal) Tizenhat éves kaliforniai hackert vett őrizetbe a rendőrség. Feltételezésük szerint a fiatalember ahhoz a Global Hell nevű hackercsoporthoz tartozik, amelynek tagjai tavaly 27 intemetszolgáltatóhoz törtek be az USA-ban. Legtöbbször jelszavakat és eléréseket loptak. A nagy értékű lopással és jog­talan behatolással vádolt fiúnál a nyomozás során több mint 200 ezer jelszót találtak. Kriptográfia mindenkinek (Index) Bármilyen kriptográfiai programot exportálhatnak külföldi cégek és magánszemélyek részére az amerikai vállala­tok - áll a titkosítóprogramok exportjának szabályozásáról szó­ló legújabb amerikai tervezetben. Ennek értelmében a keres­kedelmi csatornákon szabadon elérhető programokat akár kül­földi állami felhasználóknak is lehet majd árusítani. A tervezet, ellentétben a korábbiakkal, megnyerte az ipar és a polgárjogi szervezetek támogatását. Szerintük a kormány elismerte a digi­tális korszak realitásait. Egyre agresszívabb az ellenkampány MP3 - télen, nyáron tteeískmk Нмнол-ЬлЬьк к«г*ЬЫ hír*k: ^>ПТ. Vbi-i. •>:<:«-i-у. с; üiM Anhíwm I BowiíUftk Яо<к-1$«авп<1д, ísínést, internet’vállalkozó, videojáték főszereplő, egy magazin művészeti vezetője, másodállású I multimilliomos- Egyet találhattok, kinek nem elég mindé«. Úgy I van, о helyes válasz David őowie, aki látketéen sportot csinál § abból, hogy S legyen az első a nagymenő nevek közül, aki beszáll 1 valami újba-., к feyJM _________________________________________ § 0 í ,06. (PREMIES] I AíiUnzi S-yotem ' ! Már a boltokban a zenekar új maxija, amit vásárlás előtt nálunk is meghallgathat, RealAudióban, a Himnusz-remix pedig mp3-ban is letölthető,., ¥ Tovább 05.OS, (PREMIER) Htxtú ■ W<m iboo&s*» w: "Tehát a legfrissebb Mood, tiszte, sötét és lassú, trad időn altsta kőkemény rock a sabbáthísta hagyományból, doom, és a korábbiaknál több southern hatás" * Uj Péter recenziója a zenekar legfrissebb lemezéről három letölthető számmal.,, ^ Tovább 13,22.1KONCERTRE PEL!) a íreméi# kaíK.se?öt A banántól havonta kapunk majd a« arcunkba egy francia és egy magyar zenekart, és nem is akármilyent. Elég ha Rachid Tahat en'iiftgúk, aki egyszer már kivirágozutta jókadvOnket a Diákszigeten. Szóval rab metál, uorld music: fcexdésjanuár 22-én. Lehet készülni infokkal, real audioval, egyebekkel, na meg Derdák András direktor köszöntőiévelt httos//aueonnect.mentha.hu _______________________ Х.Ы eh*#»; Jk&et ill обика* r^iá.gi.. Pin. r.i.m A digitális zene egyik köz­pontja, az mp3.com olyan szolgáltatások bevezetését tervezi, amelyek segítségével a felhasználók bármikor, bárhonnan meghallgathatják CD-gyűjteményük bármely darabját. A kezdeményezést nem fogadják kitörő öröm­mel a zeneboltok és kiadók. Ugyanakkor az MP3 terje­désének nehéz gátat vetni: ma már ez a második legke­resettebb téma a weben a szex után. A zenekiadók és a CD-k értékesítéséből élő hagyomá­nyos és online áruházak nehe­zen viselik az MP3 világhódító útját. Az egyszerűen letölthe­tő MP3-as file-ok gyorsan ter­jednek a hálózaton, és bár a nagyobb site-ok csak legális zenét tartanak kínálatukban, illegális zenei file-ok százezrei találhatóak a világhálón, szin­te felderíthetetlen és kontrol­lálhatatlan honlapokon. A zeneipar számára újabb pofont jelenthet az mp3.com két új, tervezett szolgáltatása, az Instant Lsitening Service és a Beam-it. Előbbi lehetővé teszi, hogy a felhasználók az mp3.com- mal szerződött online shopok­ban vásárolt CD-ik anyagához MP3-as formátumban is hoz­zájussanak a my.mp3.com-on. A szolgáltatás kiküszöböli az internetes CD-vásárlás legna­gyobb hátrányát, azt, hogy a másodpercek alatt megren­delt lemezeket csak napokkal később kézbesíti a posta. A Beam-it nagyjából ugyanezt tudja, csak itt a ré­gebben vásárolt CD-к MP3-as alteregóihoz lehet hozzájutni. A tervek szerint az mp3.com- mal internetes kapcsolatban lévő felhasználó lemezét a meghajtóba helyezve igazol­hatná, hogy tényleg a tulajdo­nában van a jogtiszta zenei CD. Amennyiben az szerepel az mp3.com adatbázisában, a Beam-it szolgáltatás segítségé­vel online hallgathatóvá válik. Az MP3 terjedésében sok szempontból ellenérdekelt ze­neipar nem valószínű, hogy tá­mogatná az ilyen kezdemé­nyezéseket. Ráadásul az on­line CD áruházak is kénysze­rítve érezhetik magukat: ezen­túl vagy együttműködnek az mp3.com-mal, vagy kifejlesz­tenek valami hasonló szol­gáltatást. Felmérések szerint a világ­hálón a második legkere­settebb téma az MP3, köz­vetlenül a szex után. És aki ke­res, az talál is: becslések sze­rint a netezók körülbelül egy­millió illegális file közül válo­gathatnak. A zeneipar félti pozícióit és egyre agresszívabb MP3-elle- nes kampányokat menedzsel. Tavasszal a nemzetközi le­mezipari szövetség (IFPI) már nem az illegális file-okat tar­talmazó oldalak, hanem az. MP3-as keresők ellen indított háborút, mondván: nagy mennyiségű illegális anyag le­töltését segítik elő. Többek között bírósági eljárást kezde­ményeztek a Lycos ellen, mi­vel MP3-as keresőjével illegá­lis file-ok ezrei érhetők el. Ezek a perek a folyamatot már nem állíthatják meg. Ahogy feltehetően az a kezde­ményezés sem vezet majd tel­jes sikerre, amelynek kereté­ben a zeneipar összehangolt támadást akar indítani a kalózfile-ok ellen. A tavaly októberben bejelentett terv szerint több mint húsz ország szervereit vizsgálnák át: töröl­nék az illegális file-okat, bezá­ratnák az ezeket terjesztő honlapokat, és fellépnének azon szolgáltatók ellen is, akik eltűrik az illegális anyagok fel­helyezését szervereikre. Nyáron az amerikai bíróság bűnösnek talált egy egyetemis­tát, aki illegális MP3-as file-ok ezreivel kereskedett. Ettől a lemezipar vérszemet kapott: a Recording Industry Assosiati- on of America (az amerikai lemezipari szövetség) tavaly ősszel számos más diákot is be­perelt, amiért könyvtáraikat átvizsgálva illegális file-okra bukkant. Mint arról novem­berben hírt adtunk, a Camagie Mellon Egyetemen hetven diáktól vonták meg az inter­net-hozzáférést, mert az egye­temi hálózaton MP3 file-okat cserélgettek. Ráadásul bünte­tésből esszét is kellett írniuk a szerzői jogok védelméről. Eközben persze az MP3 egyre nagyobb üzlet is. Ter­jednek a hordozható leját­szók, amelyekhez a gyártók sokszor programokat mellé­kelnek. Ezekkel a felhasználó konvertálhatja és szortíroz­hatja CD-gyűjteményét. Olyan encoder kifejlesztésén is dolgoznak, amelynek segít­ségével a számítógép kiiktat­ható ebből a folyamatból: a zenebarát a CD anyagát köz­vetlenül МРЗ-lejátszójára tölt­heti fel. • Szentgyörgyvölgyi Arnold MP3 letöltések, portálok, keresők Lycos MP3 Central (music.lycos.com/mp3) - a Lycos MP3 cent­ruma letöltésekkel, hírekkel, szoftverekkel Lycos MP3 kereső (mp3.lycos.com) - a Lycos keresője MP3.com (mp3.com) - az egyik legnagyobb MP3 centrum a neten, MP3.com Stations (stations.mp3.com/stations) - az MP3.cöm fel­használói a site adatbázisából kialakíthatják saját webrádiójukat MP3 Now ( www.mp3now.com ) - letöltések, hardver, szoftver, a legjobb 30 MP3-as kereső, információk, közösségek, linkek Box (mp3.box.sk) - letöltések, szoftver, zenei keresők, kategori­zált linkgyűjtemény Listen.com ( www.listen.com ) - letöltések, zenekereső, hírek, ze­nei hírlevél Origo ( www.origo.hu/mp3 ) - az Origo MP3-as site-ja külföldi és magyar zenékkel, linkekkek, hírekkel Index (mp3.index.hu) - a nap letöltése, a nap lemeze, hírek, MP3 zenei file-ok, linkek, МРЗ-fórumok, zenekultúra Terminal ( www.terminal.hu/mp3 ) - naponta friss hírek, letöltések Bekábeleznek AOL, bárhonnan A Time Warnerrel fuzionáló America Online felújítja web­oldalát, az aokcomot, és webes felületre szervezi szolgáltatásai jelentős részét. Mindez a cég AOL Anywhere névre keresz­telt stratégiájának része: a site bárhonnan, bármilyen csatla­kozással elérhető akar lenni. A cég szóvivője még no­vemberben jelezte az AOL Mail szolgáltatás beindítását. Ennek segítségével ezentúl webes felületen levelezhet az AOL mintegy 19 millió fel­használója, nem kell külön programot letölteniük, instal­lálniuk. Más AOL-szolgáltatá- sok is a webre költöznek. Az AIM Quick Buddy gyakorlati­lag az AOL Instant Messen- gerének webalapú változata, a felhasználó a megszokott mó­don kommunikálhat. Az AOL-Time Warner fú­zió mellékhatásaként felgyor­sulhat a kábeles intemetszol- gáltatás elterjedése is. Az egyesülés következtében az America Online-hoz került a Road Runner nagy sebességű kábelhálózat, és a hálózathoz csatlakozó mintegy 300 ezer felhasználó (ezzel az AOL Amerika legnagyobb internet­szolgáltatója lett). A ZDNet értesülései szerint a Time Warner saját - jelentős rész­ben internetre-szolgáltatásra is alkalmassá tett - kábelhálóza­tán közel 20 millió háztartás érhető el. Optimista vélemé­nyek szerint két év múlva az amerikaiak többsége kábelen keresztül intemetezik majd. Persze a kábeles internet­nek egyre jobb alternatívái is vannak, ilyen például a DSL (Digital Subscriber Lines) technológia, amely nagy se­bességű, 8 Mbit-es internet- hozzáférést tesz lehetővé ha­gyományos telefonvonalon keresztül. És ez jelentős költ­ségnövekedéssel sem jár. A Nortel Networks a napok­ban megvette a Promatory Communications-t, amely a DSL hozzáférési rendszerek gyártói között vezető pozíció­ban van. A DSL-piac a vára­kozások szerint ugrásszerűen nő a jövőben, és 2002-ben már hétmillió DSL-vonal szolgálja ki a felhasználókat. •Sz. D. Bizottsági lista a droghonlapon Internetes honlapján tette közzé a Cannabis Culture fo­lyóirat azon képviselők nevét és elérhetőségét, akik tagjai az amerikai parlament jogi bizottságának. Ez az egyik abból a két testületből, amely januárban szemrevételezi a droggal kapcsolatos informá­ciók tiltásáról szóló törvény- tervezetet. Mint arról beszámoltunk, a tervezet a szenátorok szán­dékai szerint a metamfeta- min-receptek internetes ter­jesztése ellen született, ám szakértők úgy vélik: a pon­gyola fogalmazás következ­tében minden olyan kiad­vány és internetes honlap el­len alkalmazható lesz, amely a drogok fogyasztásával és termesztésével kapcsolatos információkat közöl. Mivel a tervezet a drog­kellékek hirdetése ellen is '"'W nrim -ßü fellép, tiltólistára kerülhet­nek a biztonságosabb drogfo­gyasztást és a tűcserét nép­szerűsítő brosúrák is. Többen attól tartanak, hogy a terve­zet alkalmazásával megregu- lázhatóvá válik az internet. A független site-ok bizton­ságban vannak, de a drog­kellékek százait kínáló nagy online shopok - köztük az amazon.com - nem bújhat­nak ki a jogszabályok alól. A Cannabis Culture azt kéri olvasóitól, hogy e-mai- lezzenek a bizottsági tagok­nak, hiszen most minden raj­tuk múlik. A folyóirat hon­lapján a nevek mellett azt is jelzik, ki tekinthető a droghá­ború ellenzőjének, és ki az, aki eddigi munkássága alap­ján feltehetően a tervezet mellé áll majd. • Sz. D. éedto'*mi«e!«uVn , Hívja az alábbi telefonszámot és adja meg az Önt érdeklő hirde­tés Hangpostafiókszámát.Meghallgathatja a hirdető hangos be­mutatkozását és válaszolhat neki. Az első randevú ezután csak órák kérdése! ;& 06-90-444-222 éjjel-nappal hívható Ingyenes és névtelen hirdetésfelvétel: 06-1/217-3404! A hirdetésére érkezett válaszokat ugyancsak a 06-90-444-222 számon hallgathatja le. Ez a szám nem hívható a 63-as körzetből, sem rádiótelefonról. A hívás díja 180 Ft+áfa/perc. TeleMedia Kft., 456-5656. Rossz egyedül 53/172/82, rendezett körülmények között élő öz­vegy vagyok keresek az életem második feléhez 53-57 év közötti, közép v. felsőfokú végzettségű oroszlánt. ____________Hangposta: 1020 Vadvirág 23 éves, szőke hajú, kék szemű lány keres, korban hozzá illő, Veszprém megyei fiút, aki szeret spor- tolni és kedveli a természetet. Hangposta: 8891 Az új évszázadban együtt 160 cm magas, 32 éves, vörös hajú, gyermekét egyedül nevelő hölgy, tartós kapcsolat reményé­ben keresi társát 32 éves korig. Gyermek nem akadály. Hangposta: 8906 ÚR KERES HÖLGYET Keresem azt a 38-48 év közötti hölgyet aki kölcsönös szimpátia esetén elsősorban feleség és egyben üzlettársa is tudna lenni egy személyben. Kalandorok kímélje­nek. ________________Hangposta:1261 Keresek egy határozott, talpraesett hölgyet őszinte és becsületes, nem do­hányzó és persze szorgalmas, 35-40 évesig. Biz­tonságot és szerelmet Ígérek. Hangposta: 1151 Hol az igazi? Bp.-i, 24/187/98, ápolt, intelligens fiatalember ke­resi társát egy őszintén szerető, kedves, csinos, önmagára igényes lány személyében tartós kap­csolatra ________ Hangposta: 1153 Közgazdász, 55/171/78, fiatalos, aktív életet élő, munkáját sze­rető, diplomás férfi bp.-i, hasonló érdeklődésű és adottságú, diplomás hölgyet keres 4? éves korig. __ Hangposta: 1157 Hosszú távon 186/83/46, jóképű, visszatelepedett, romantikus férfi pszhiéjének jót tenne egy csinos, érzékeny, bp.-i lady, 35 éves korig, Hangposta: 1186 2000 Diplomás, 170 magas, átlagos testalkatú, Tolna megyei, 40-es térti, művészet kedvelő, sportok és utazás iránt érdeklődő, monogám kortársát keresi. Hangposta: 1205 Sanyi vagyok, 24 éves, 170 cm magas, vékony testalkatú, bp.-i srác korban hozzá illő, csinos, ápolt lány ismeret­ségét keresi. __________Hangposta: 1225 Két romantikus fiú lányokat keres komoly kapcsolat céljából 16-19 évesig. _______ Hangposta: 1080 Újrakezdés 47/169/70, fekete hajú, független úr keresi korban hozzá illő, komoly hölgy ismeretségét max. 42 éves korig. Hangposta: 1390 Őszinte, komoly kapcsolathoz keresem társamat végtaghi­ányos, igényes, 30-42 éves, intelligens hölgy sze­mélyében. En 40-es, bp.-i, értelmiségi férfi vagyok. __________________Hangposta: 1370 Budapesti 46/168/68,13 éves fiát egyedül nevelő apuka ke- resí korban hozzá illő társát. Hangposta: 1373 Hölgyválasz Tartalmas kapcsolatot kereső, kifejezetten vonzó, fiatal hölgy válaszát várja egy önmagára is igé­nyes, független, jól szituált, 40-es férfi. __________________Hangposta: 1307 53 éves. egzisztenciálisan rendezett térti élettársat keres csinos, intelligens vékony hölgy személyében ko­moly kapcsolatra, 40-50 éves korig, Hangposta:1255 HÖLGY KERES URAT Hűség Középkorú hölgy társat keres komoly kapcsolat céljából. Légy vidám. ______Hangposta: 1296 Szilvia vagyok, 22/170/80, szőke hosszú hajú, szép arcú, zöld szemű, roman­tikus lány. Megismerkednék 30 évesig vidám, kie­gyensúlyozott, nőtlen fiatalemberrel. __________________Hangposta: 1297 Bengáli tűz keresi élete párját, 176/25, kék szemű, vörös hajú vagyok, vágyom a törődésre, szeretetre biztonság­ra, ________________Hangposta:! 274 Romantika Barátnőmnek, Zsuzsának, aki 29/162, hajadon, Tolna megyei, barna hajú és szemű hölgy, társat keresek tartós, romantikus, komoly kapcsolatra 38 évesig. ____________ Hangposta: 1168 Boldog Újév 56 éves, fiatalos, csinos, rendezetten élő, felsőfo­kú végzettségű asszony vagyok keresem a párom, remélem megtalálom. Hangposta: 1161 45/170/65, szőke, reprezentatív hölgy igényes párját keresi tartós kapcsolatra Budapestről. HangpostaM191 Ha boldog akarsz lenni, légy az Ilyen egyszerű megtalálni a boldogságot. Szeret­nék találkozni azzal az 55-57 éves, diplomás férfi­val, akinek szimpatikus az idézet üzenete. __________________Hangposta: 1293 Komoly kapcsolat 47/165/62, ápolt, csinos hölgy vagyok, keresek egy független, korban hozzám illő, 175/74, jóképű, intelligens úriembert, kalandorok kíméljenek. __________________Hangposta: 1331 Szerencsés találkozás 30 éves, magas, karcsú, diplomás lány keresi opti­mista, diplomás 175 cm-nél magasabb társát Bu­dapestről és környékéről 30 éves korig. ______________________ _Hangposta: 1368 21/174/56, csendes, szolid lány vagyok. Komoly kapcsolat céljából megismerkednék korban hozzám illő, ma- gas sráccal max. 28 évesig. Hangposta: 1303 Csodálatos élet 50-es, független, káros szenvedélytől mentes, kö­zépfokú végzettségű hölgy keresi társát intelli­gens, vonzó, hűséges és őszinte úr személyében 55 éves korig______________Hangposta: 1317 Fővárosi, 50-es, normál testalkatú, fiatalos hölgy keresi megnyerő egyéniségű, belevaló partnerét. ___________________ Hangposta: 1292 Tanárnő vagyok, bár nyugdíjas, de aktívan dolgozom, 158 cm ma­gas, kéí szemű, 62 kg, víg kedélyű özvegy. Ha­sonló korú és kvalitású térti jelentkezését várnám. Hangposta: 1291 Mérleg 26 Nem vagyok csúnya, sem buta, sem elesett, még­sem vagyok boldog. Tud ezen valaki változtatni? Keresek egy magas, 55 év körüli, magabiztos, kedvesjársat__ ______Hangposta: 1073 Nyilas üzletasszony keresi 180 cm feletti, közép vagy felsőfokú végzettségű, oroszlán társát egy életre. 50-55 év közötti, vidám, intelligens, szerelmes férfi személyében. Hangposta: 8993 Miért voltunk egyedül az ünnepek alatt? A választ várja, egy csinos, von­zó, 50 éves, 156/57, mélyebb testi-lelki kapcsolat- ra vágyó magányos hölgy. Hangposta: 1053 Megbízható, 50-es, diplomás, kulturált, özvegy hölgy 55-65 éves korig keres kulturált, intelligens úriembert. Komoly kapcsolatra. ______Hangposta: 1002 Éva vagyok Budapestről független, 52 éves orvos asszisztensként dolgozom egy gyermekkórházban különös empátiával rendel- kező urat keresek társnak. Hangposta: 8984 Csak a derű óráit számolom 152/62,66 éves. budai, vonzó külsejű hölgy füg­getlen, emberi értékekre igényes, nem dohányzó úr hívását várja, 70 éves korig. Hangposta: 8868 44 éves, csinos, fiatalos, magas, értelmiségi nő keres 55 éves korig komoly kapcsolatra, jó egzisztenciáié, komoly, ma­gas, őszinte urat. ________Hangposta: 8876 Hova bújt az Budapesti, magas, 40-47 éves férfi, aki engem keres, 40/167/57, vidám nő várja jelentkezésed. ______________Hangposta: 1185 44 éves, picit molett, 172 cm magas, értelmiségi nő nyelveket és uta­zást kedvelő társat ill. üzlettársat keres. __________________Hangposta: 1197 Somogy 34/173, csinos, diplomás nő gyermekével keres, rendezett anyagiakkal rendelkező, diplomás férfit 40 éves korig házasság céljából. HangpostaM204 Újra kezdéshez keresem diplomás, bp.-i, nem dohányzó, 40-45 év körüli tár­samat. Én 38 éves elvált hölgy vagyok. ■ _______________Hangposta: 1210 40 éves, '165/53, szemüveges, vörösesbarna hajú, két gyer­mekét egyedül nevelő hölgy keresi őszinte, megér­tő, józan életű, gyermekszerető barátját. __________________Hangposta: 1094 Szép lelkű, őszinte, intelligens fiatalembert keres komoly kap­csolatra egy vékony, 24 éves, diplomás lány. ______________ Hangposta: 1049 Kos Még hiszek a mesékben! Még keresem az igazit! 37/164/54, független, vidám, kedves, de már kicsit rigolyás nő keresi ezúton is az igazit. 2000-ben veled 196 magas, bp.-i, szemüveges férfi vagyok. Kere­sem azt a 25-30 év közötti, jól szituált, kedves, csi­nos hölgyet, aki még hisz a jövőben. Hangposta: 8921 Célkitűzés 38/165, sportot, utazást kedvelő, független férfi a házassághoz szükséges kölcsönös vonzalom ese- tén nem sokat tétovázna. Hangposta: 8912 László vagyok, olyan hölgyet keresek komoly kapcsolatra akinek nincs hozzátartozója, rokona, testvére, szülei. Én 30 éves vagyok, 165/65 kg, kalandorok kímélje­nek! ___________________Hangposta: 8937 Miskolci, 28 éves, jó megjelenésű, sportos testalkatú, diplomás fiata­lember rendezett anyagi körülményekkel, komoly kapcsolat reményében keres csinos, igényes höl­gyet _______________Hangposta: 8791 26 éves, 186 cm, zöld szemű, barna hajú fiatalember megértő társat keresne. Hangposta: 8800 Klasszikus gitár 23/167/65, barna hajú és szemű, miskolci srác va­gyok. Téged kereslek, ha hiszel a szeretetben és az őszinteségben. _______Hangposta: 8802 47 éves, 185/85, barna, független, nyilas jegyű férfi vagyok, keresek 40 éves korig, magas, fiatalos, karcsú, káros szen­vedélyektől mentes, természetszerető, bp.-i höl­gyet _______________Hangposta: 8774 Félénk vagyok 30 éves, lányos arcú fiú vagyok Tabról, keresek egy olyan hölgyet, aki megismertet az élet szépsé­geivel _______________Hangposta: 1215 házias, káros szenvedélyektől mentes, bp.-i, 36/174/74, kék szemű fiatalember kevés szabad­idővel barátnőt keres tartós kapcsolatra. __________________Hangposia: 8987 Oroszlán 27/176/75, bp.-i, független, fotózást, zenét, termé­szetet kedvelő fiú várja ápolt, vonzó, őszinte lány ielentkezését Budapestről. Hangposta: 8997 Győri, 27/180/75, független, diplomás fiatalember va­gyok, egy őszinte, tartós kapcsolat reményében keresem társam, diplomás, független hölgy sze­mélyében, ____________Hangposta: 1074 32/176/79, Kecskeméten élő, jelenleg Bp.-en dolgozó mér­nök keres 22-32 év között egy hölgyet, akivel el­őször egy vacsoraidőpontot és a vacsorán a kö­vetkező 40 évet beszélnénk meg. _ _ Jtangposta:1088 36/172, tüggetlen, diszkrét férfi barátnőt keres 45 évesig. Hangposta: 8970 30/195/90 sportos, jóképű, fekete, rövidre nyírt, göndör, po­tens férfi vagyok, ? egy nőt, aki nekem a legszebb, egy társat, kinek szívem minden titkát kiönthetem. Hangposta: 8971 Érdekli valamely^ hirdetés, de nem szeret­né azonnal felfedni kilétét? A megoldás: kérjen válasz-Hangpostatlókszámot a 217-3404 telefonszámon! Így ha válaszol, megkérheti a hirdetőt, hogy ha üzenete fel­keltette érdeklődését, ezen a Hpt. számon üzenjen vissza Önnek. A Találkahely Így Vágja vagy tépje ki ezt az oldalt! Minden Hpt. legalább két hétig él. Ne feledje: a tartós, igazi kapcsolatok kialakításához még a Találkahelyen is időre van szükség. Javasoljuk, hogy az első randevút étterembe, moziba, vagy hasonló nyilvános helyre beszélje meg. A Találkahelyen és a hangos hirdetésekben sem szerepelhetnek nevek, címek, vagy telefonszámok.___________________________________________________________________________________________________ ©TeleMedia Kft, Tel.: 456-5656 Kommunikációs Internet Stúdió TANÁCSADÓ-ÜZLETKÖTŐKET keresünk Budapesten és Pest megyében. Ha ön elmúlt már 40 éves, jó tapasztalatokat szerzett az értékesítés területén, agilis, számlaképes, kapcsolatokkal rendelkezik az üzleti életben, és szívesen kínálná fel az INTERNETEN VALÓ JELENLÉTET leendő partnereinknek, kérjük, jelentkezzen munkatársunknak! Hívja munkanapokon 9 és 16 óra között az (1) 237-0015-ös telefont, vagy küldje.el önéletrajzát az iroda@kozep.hu e-mail-címre! Honlapunk címe: www.kozep.hu Velünk a Középpontba kerülhet! Közlemény A Postabank és Takarékpénztár Rt. értesíti ügyfeleit, hogy a lakossági bankszámlán, valamint a devizakülföldiek konvertibilis forintszámláján elhelyezett látra szóló betétek után fizetett kamatok 2000. február 1-jétől az alábbiak szerint alakulnak: Napi záró állomány (Ft) Éves kamat EBKM* 0-100 000 4,5% 4,58% 100 001-500 000 5,0% 5,09% 500 001-2 500 000 5,5% 5,61% 2 500 001-5 000 000 6,5% 6,66% 5 000 001­7,0% 7,19% * Egységesített betétikamatláb-mutató. Budapest, 2000. január 17. Postabank és Takarékpénztár Rt. MH 252 Lapkiadó üzletkötői hálózata bővítéséhez HIRDETÉSI ÜZLETKÖTŐ munkatársakat keres budapesti értékesítésre. Elvárás: — minimum középfokú végzettség, — szakmai tapasztalat napilapok területén, — jó tárgyalókészség, magabiztos fellépés, — optimista beállítottság. Érdeklődés esetén a jelentkezéseket az alábbi telefonszámra várjuk: 470-1100 hirdetési igazgatóság TÁRSKERESÉS TEL EFONOM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék