Magyar Hírlap, 2006. július (39. évfolyam, 152-177. szám)

2006-07-04 / 154. szám

— kultúra rovatvezető: F. Tóth Benedek, e-mail: ftoth.benedek@magyarhirlap.hu ________________________MAGYAR HÍRLAP | 2006. JÚLIUS 4., KEDD „A magyar önmagában nem hívó szó” Ismerkedéssel teltek Derdák András első hónapjai fotö hernAd Géza Csökkenő bürokráciát és refor­mokat vár a külföldi magyar kulturális intézetek ma kezdődő, kétnapos igazgatói találkozójától Derdák András, a Párizsi Ma­gyar Intézet fél éve kinevezett igazgatója. F. TÓTH BENEDEK- Kinevezése megosztotta, megoszt­ja a hazai értelmiséget: nem biztos, hogy maga a legmegfelelőbb ember erre a posztra.- Nem foglalkozom olyan kon­cepcionális vitákkal, vélemények­kel, amelyek politikai alkut vagy ismeretséget keresnek a kinevezés mögött.- Azért mégse mindegy, ha rög­tön alkalmatlannak tartják az em­bert.- Vitatták a pozsonyi és a varsói igazgatói kinevezést is. A szakér­telmemet, francia kapcsolataimat azonban nem nagyon kérdőjelezte meg senki.- Egy volt kultuszminisztert elő­zött meg, Rockenbauer Zoltán is pályázott a párizsi posztra.- Nem tisztem megítélni mást, de annyi bizonyos, más koncepciót képviseltünk. Rockenbauer Zoltá­né akadémikus, a magas kultúrát előtérbe helyező, az enyém köz­vetlenebb. Azt mondtam: ki kell mennünk végre a franciák közé, szerepelni kell a sajtóban, sokkal nyitottabbá kell tenni a magyar in­tézetet. A cél, hogy reprezentáljuk a magyar kultúrát, hogy ne csak az emigrációt szolgáljuk ki az évi 320 millió forintos büdzsénkből.- Lehet, hogy ez Rockenbauernek bizonyos szempontból jobban men­ne, mert ez valahol kultúrdiplo- máciaifeladat.- Szerintem meg nem diplomáciai intézmény a párizsi intézet. Tény, van diplomáciai funkciója, rangja, feladata, ám a fő cél mégiscsak az, hogy sok helyen jelen legyen a ma­gyar kultúra Franciaországban. Ne­künk kell elmennünk a franciákhoz, azt ugyanis hiába várjuk, hogy ma­guktól jöjjenek az intézetbe.- Sikerült kivinni a kultúrát az utcára?- Sikerült, bár lassabban, mint gondoltam volna. Tizenhat éve foglalkozom kultúraközvetítéssel, hozzászoktam a bürokratikus aka­dályokhoz, de egészen megdöbben­tő volt az, ami Párizsban fogadott.- Mi fogadta?- Úgy épül föl a rendszer, hogy lehetőleg ne történjen benne sem­mi újdonság, változás. A Budapest­ről irányított struktúra nagyon hivatalszerű, nem veszi figyelem­be, hogy minden országban más a feladat. Más Pozsonyban, New Yorkban vagy Párizsban. A párizsi intézetet például előbb renoválni kellett a tavalyi maradványpénz­ből, mert az ötemeletes épülethez- van benne mozi, kiállítóterem, és itt van a magyar konzulátus is- húsz éve hozzá se nyúltak. Szépen berendezték, a kor ízlése szerint, ám mára elavult a belső. A zene ün­nepe című rendezvényt pedig csak magyar szponzortámogatással tud­tuk megcsinálni.- Elfogadhatnak szponzorpénzt?- Hát ez az, mert hiába szerez­tem külső forrást a rendezvényre, az volt a válasz Budapestről, hogy nem fogadhatunk el szponzorpénzt. Emigráns magyarok egyesülete se­gített végül a konstrukcióban.- Megszűnik a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága, minden intézet a Balassi Intézethez kerül. Ez meghozhatja a változást?- Egyelőre csak annyit lehet tud­ni, hogy változik a struktúra. Ebből még nem következik semmi. Remé­lem, csökken a bürokrácia, megin­dul a reform, és nő az önállóságunk, az intézeti igazgatók önállósága.-A kinevezéseket érintheti a vál­tozás?- Sok mindent érinthet, de sze­mélyi változásokról nem hallottam. Hiller István miniszter azt mondta, hogy meg kell erősíteni a magyar intézeteket. Nem hiszem, hogy többletpénzt kapnánk, de a bürok­rácián lehet spórolni.- Ki látogatja a párizsi intéze­tet?- Tapasztalatom szerint a ma­gyar emigráció, és nem a franciák.- Hogyan akar ezen változtatni?- Az első két-három hónapom az ismerkedéssel telt, hogy megért­sem egyáltalán, ki kicsoda. Ma már a programokra koncentrálhatunk, és az 1956-tal kapcsolatos rendez­vényekre.- Mi alapján lehet megmondani, hogy az intézet sikeres?- Ez jó kérdés. A siker talán ab­ban mérhető, ha írnak rólunk, ha foglalkozik velünk a média.- És írnak?- Módjával.- Mi érdekli a franciákat a ma­gyar kultúrából?- Semmi. Szeretem Magyar- országot, de az az igazság, hogy a franciákat nem az érdekli, ami ma­gyar, csak az, ami érdekes. A ma­gyar önmagában nem hívó szó. ■ PÁLYAKÉP I ___________________ Derdák András művelődésszervező 1972-ben született Budapesten. A Budapest 2010 Prog­ramiroda programalkotó munkacsoportjának vezetője (2005), a Hungarofest Kht.-n belül működő Magyar Zenei Exportiroda létrehozó­ja (2005), A PANKKK program főkoordinátora (2005), a Millenáris Kht. művészeti igazgatója (2002-2004), a Soros Alapítvány kulturális szak­értője (2002), a Csillaghegyi Kulturális Egyesület elnöke, a Banán Klub igazgatója (1990-2003). Pályázati felhívás A Magyar Orvosi Kamara, mint kiíró, egyfordulós nyilvános pá­lyázat keretében értékesíteni kí­vánja a tulajdonában lévő társa­ság üzletrészével együtt a 2092. Budakeszi, Erdő utca 8. (hrsz. 1363.) alatti 3838 m2 területű felépítményes ingatlanát. Felvilágosítás a 1068. Budapest, Szondi u. 100. postai címen, vala­mint a MOK 269-4391-es telefon­számán kapható. A pályázók ajánlataikat 2006. július 21-ig a kiíró címén adhat­ják le. HIRDETÉS Megrendelem a Magyar Hírlap című lapot 2006. augusztus hónaptól ........példányban, és vállalom, hogy az előfizetési díjat csekken befizetem. mm. - mmsmmíxA nswBiiWinpMismv» Előfizetés időtartama Előfizetői ár Megtakarítás* #12 hónapra 35 280 Ft 6948 Ft % 6 hónapra 17640 Ft 3474 Ft 3 hónapra 8820 Ft 1 737 Ft Kérjük, jelölje meg az önnek megfelelő ajánlatot! j<* Az előfizetési csekket az alábbi számlázási címre kérem küldeni (kérjük nyomtatott betűvel kitölteni): Név:............................................................................. .................................................... Város/község: .................................................................................................................. Utca, házszám: ................................................................................................................ Irányítószám: ................................................................................................................... Megye:.............................................................................................................................. Telefonszám: .................................................................................................................... E-mail cím: ........................................................................................................................ Kézbesítési cím (ha nem ugyanaz, mint a számlázási cím): Név:................................................................................................................................... Város/község: .....................................................................................-........................... Utca, házszám: ................................................................................................................ Irányítószám:................................................................................................................... Megye:.............................................................................................................................. Telefonszám: ................... .............................................................................................. E-mail cím: ....................................................................................................................... Megrendelését örömmel fogadjuk! A szelvény beküldési határideje július 10. Kérjük, a pontosan kitöltött megrendelő-szelvényt az alábbi címre küldje: Magyar Hírlap Kiadói Kft. ELŐFIZETÉS 1145 Budapest, Thököly út 105-107. Lapunk megrendelhető még a +36-1 -887-3200 telefonszámon és a 06-80-636-336 ingyenes zOAGYARHfm^p zöldszámon, illetve a+36-1-887-3203 |fc ■ ___ ú. i faxszámon, valamint e-mailen: H ■ elofizetes@magyarhirlap.hu st f .MééL Re fm »Megtakarítás az árus árhoz képest. t W RISING STAR Magyar Hírlap, Echo Tv és Vitai Tv hirdetésfelvétel: Rising Star Médiaértékesítő Kft. Cím: 1145 Budapest, Thököly út 105-107. Telefon: 1-260-8404 Fax: 1-260-8404 E-mail: hirdetes@risingstar.hu 'M mams®, mmmmmmmmmmmmm mmmsmmmmimmmm mmmmm mmssmmmsmmmmmmmmmmmmmmmm vital tv . . & ,. íMtí ™ a»-—«—. S MAKRIGIALOS 2á stud 08.15,22. 26.900 SARTI stud+busz 07.10,17. 32.900 KORFU stud+rep 07.15,17. 57.900 ROPOSZ stud+rep 07.08,11. 65.900 KRÉTA apartman+rep 07.07. _____59.900 LAST MINUTE studio 07.08,11, 24.900 LAST MINUTE ap+busz 07.07,10. 39.900 SUN 2+2 fős ap 07.04,11,18. 24.900 GORDANA 2á szoba 08.01,08,15. 26.900 DALMÁCIA ap 08.01,08,15,22. 26.900 30 szállás, 20 program, heti buszjárat | TENGERPARTI ap 07.16, 23. 28.90p| I LAST MINUTE 2á szoba+busz 07.10 49.900 | Bp.VI. Jókai utca 30. (Nyugatinál) Hl Tel: 354-0191, 354-1618. U-000107 RAJ TOVÁBB11000 TURNUS, hetente FRISS LAST MINUTE, foglalás:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék