Magyar Holnap, 1979. február-október (33. évfolyam, 1-10. szám)

1979 / 1-2. szám

KETTŐS SZÁM, ÁRA: (PRICE) 50 CENT XXXIII. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. (NO.1-2. VOL. XXXIII.) 1979 Ferbruár hó A KÍNAI CSÁSZÁR WASHINGTONBAN ÁREMELKEDÉS MAGYARORSZÁGON. II. JÁNOS PÁL PÁPA MEXICÓBAN. PROXY HÁBORÚ KAMBODZSÁBAN. ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM IRÁNBAN. MADAM BARRE A KOVÁTS EZREDES BICENTENNIÁLIS ÜNNEPSÉGEKEN. A KOZMETIKÁZOTT HÁBORÚ. TISZTÁZZUK VÉGRE HOGY: KI KINEK A FÜGGVÉNYE? Teng Hsiao-ping Kína tényleges ura e sorok írásakor Amerikában tartózkodik, hogy rábírja az Egyesült Államok elnökét egy olyan együttmű­ködésre, amely egyedül alkalmas megtörni a Szov­jetunió (felgyorsult) lendületét, amellyel a kizáró­lagos világuralom megszerzése felé tör. Teng min­dent elkövet, hogy meggyőzze Cartert, hogy a helyzet halálosan komoly, többé nem babra megy a játék és a cselekvés ideje - mint egyetlen alternatíva - elérkezett. A (titokzatosan) mosolygó kínai arc mögött töretlen elszántság feszül: az élet fennma­radásához szükséges amerikai-kínai együttműködés nem várathat magára tovább egyetlen percig sem - mert a következő perc már végzetes lehet. És a megbeszélésekről kiadott jelentések mintha azt tük­röznék, hogy Carter tanult a kambodzsai és iráni leckéből - és ha még beszajkózott házifeladatszerű- en nyugtató szavakat motyog is a szovjet vezetők felé - a közös kommünikében már hozzájárult a hegemónia tétel elfogadásához, amely - minden ellenkező magyarázkodással szemben is - a Szov­jetunió ellen irányul. Igaz még mindig csak önvé­delmi színvonalon, de a következő lépést már a felismert szükség szabja meg. Szeretnénk hinni azt, hogy ez az (utolsó) szalmaszál alkalmas lesz az élet továbbvitelére a Földön. Nem csodákat várunk, hanem csak a józan ész diadalát: a megfélemlített, rémült szabad ember szembefordulását a falra- festett mumussal. A homo sapiens (eldegeneráló­dott) gerincének kiegyenísétését várjuk, amely nem hajbókol többé a gonoszság előtt, hanem csak­úgy mint történelme hajnalán egyenes derékkel fordul szembe a halálos veszedelemmel, és mint egykoron - győz is. Minket magyarokat sajátos (mostoha) történel­münk az egyenes derékkal való küzdelemre nevelt. Ezért üdvözöljük ezt az új kínai magatartást is. A kínaiak (akárcsak mi) a saját bőrükön tanulták meg, hogy mit jelent a szovjet-orosz járom: ez a primitív tahó “felsőbbrendűség" amely elviselhe­tetlenné teszi ezt az unintelligensen gőgös gyar­mattartót - az aljaembert, vagy méginkább al- embert (untermentchl) Sok szó esik napjainkban újra a “sárga veszedelemről" A jövőt nem tudjuk, lehet hogy valamikor lesz sárga veszedelem, de az biztos, hogy jelenleg nincs és a közeljövőben sem lesz. És miért rettegjünk mi egy eljövendő mumus­tól, amikor most, ebben a pillanatban egy rabló- gyilkos (a Szovjetunió) nyakunkon tartja a kést. E- gyenlőre ettől kell megszabadulnunk, aztán majd ráérünk szembenézni az eljövendő mumusokkal is. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a (hivatalos) Kínánál nem áll jól a szénánk. Tudjuk, hogy Kí­nában még nem rehabilitálták a világtörténelem legnagyobb csodáját, az 1956-os magyar forradal­mat és szabadságharcot. De ami késik, nem múlik. Jól tudjuk azt is azt is, hogy a kínai miniszterelnök Hua Kuo-feng két ősi ellenségünket is felkereste (Titót és Ceaucescut) balkáni útja alkalmával. Dehát a politika nem érzelmi játék, hanem érdek­harc. És Kína hosszútávú politikájába Gélén pilla­natban) jobban beleilleszthető a jugoszláv és oláh, mint a “magyar" magatartás a Szovjetunióval kap­csolatban. A két balkáni diktátor nem engedel­mes cselédje Brezsnyevnek - mint a gerincnélküli Kádár János, hanem népeik érdekeit védő haza­fiak, akik hajlandók lopni, csalni és ölni (is) hogy kikerüljönek a Szovjetunió halálos öleléséből. De szerencsére itt van a szabad magyarság, amely­nek egyetlen feladata van itt az emigrációban: megmenteni az összmagyarságot a végső pusztu­lástól. Részletesebben: megnyerni az eljövendő győzteseket a magyar igazságoknak, hogy a (végső) leszámolásnál a magyar nép a győztesek oldalán legyen, függetlenül attól, hogy népárulói kinek a szekeréhez kötötték sorsukat. Ez a feladat elsősor­ban a dicsősséges 1956-os forradalom és szabad­ságharc szabadföldön élő résztvevőire hárul - és ez alól a kötelesség alól csak a halál adhat feloldást, folytatás a 3. oldalon GounJmg Gather oj tlie -£/ S. Caúalry Got. Gom. Gflichael 9(oiats Je Galnczy KOVÁTS EZREDES HŐSI HALÁLÁNAK 200 ÉVES ÉVFORDULÓJA. LAPUNK TARTALMÁBÓL: A kínai császár Washingtonban 1. oldal Kováts ezredes hősi h-nak 200. évf. 1. oldal Olvasóinkhoz 2. oldal Áremelkedés Magyarországon 3. oldal Magyar TV ügyben 3. oldal Világpol. összefoglaló 4-7-13. oldal Editorial 5. oldal “Ismeretlen háború" 6. oldal Erdély 8. oldal Történelem 9. oldal Hírek sorokban 10. oldal Marxizmus rövid tört. 11. oldal Állatsors 12. oldal Mások írják 17. oldal Tisztázzuk végre... 18. oldal Üzleti életünkről 19. oldal Magyar sport 20. oldal 5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÍ 0TKETTŐS SZÁM> ÁRA: 50 HUNGÁRIÁN TOMORROW A MAGYAR EMIGRÁCIÓ- 1Q7Q KÖZPONTI LAPJA * SFtJSP *W#«I ,\ MAGYAR EGYSEG SZOLGÁLATÁBAN

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék