Magyar Ifjúság, 1968. július-december (12. évfolyam, 27-52. szám)

1968-11-29 / 48. szám

Ä Videoton család új taggal bővül, a Videcolor elnevezésű színes tv- készülékkel VDL COOjOR Egyetemisták a fővárosért - főváros az egyetemistákért Budapesten 28 felsőoktatási intézmény működik, több mint 28 ezer nappali hallgató­val. Jelentős tényezőt képvi­selnek ezek a leendő fiatal szakemberek, s rájuk gondolt, rájuk épített a KISZ Budapes­ti Bizottsága, a Fővárosi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága és a Hazafias Népfront Buda­pesti Bizottsága, amikor no­vember 26-án útjára indítot­ta az „Egyetemisták a főváro­sért — főváros az egyetemistá­kért” mozgalmat. A tanácskozást — amely egyben a .mozgalom meghirde­tését is jelentette — Főcze Lajos elvtárs, a KISZ Buda­pesti Bizottságának titkára tartotta, majd Hantos János elvtárs, a Fővárosi Tanács VB elnökhelyettese mondta el” „Budapest időszerű várospoli­tikai kérdései” című előadá­sát. A tanácskozáson körülbelül 180—200 hallgató vett részt. A szekciók 113 témát tárgyaltak meg a különböző területeken, amelyekhez a főváros vezetői 2800—3300 hallgató segítsé­gét kérik. VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! OLDAV 2A ÉVF XII SZÁM 29 XI 19ö8 A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPIA • ÁRA:2. -Ft Bravó! A „Ritmus” tudósítója je­lenti: Edita Piehát, a kitűnő, tem­peramentumos énekesnőt és a sokoldalú, rendkívüli módon muzikális „Druzsba” együttest láttuk-hallottuk. a héten. Le­ningrad! vendégeink budapes­ti bemutatkozása, amely kez­dete volt kéthetes magyaror­szági turnéjuknak, ragyogóan sikerült. Az együttesről egye­lőre csak annyit, hogy egye­temistákból és konzervatóriu- mi növendékekből alakult. („Ritmus” című könnyűze­nei mellékletünk a 12—13. ol­dalon!) Foto: Kotroezó Egyelőre a gyártás kísérleti sza­kaszánál tartanak, harmincöt ember munkálkodik a „színes” műhelyben. A gyártás nagyüzemi technológiáját az idén elkészülő negyven—ötven készülékkel szerzett tapasztalatok alapján dolgozzák ki. Jövőre az új készülékből ötszáz kerül a kiraka­tokba. Az üresen fehér fényt adó cső nagyítóval nézve sárga, piros, kék pontoktól zsúfolt. A doboz belsejé­ben mintegy tízezer alkatrész he­lyezkedik el. Fehérváron már veszik a kísér­leti színes adásokat, a gyár vendé­gei gyönyörködhetnek a látványban. A tv-tulajdonosok nagy része azon­ban valószínűleg egy ideig kitart megszokott készüléke mellett. raiww-. Látogatás Zala megyében (Összeállítás a 4—5. oldalon) Házasság, (6-7. oldal) Üresfejűek (10. oldal) Room 39 (14-15. oldal)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék