Magyar Ifjúság, 1972. január-április (16. évfolyam, 1-17. szám)

1972-01-07 / 1. szám

Bessenyei Ferenc játssza a Mikszáth Kálmán regényéből készült Fekete város című tévéfilmsorozat főszerepét. (Január 9. Vasárnap, TV 20.05) EXPRESS A fiatalok utazási irodája idei rendkívül gazdag és vál­tozatos programjából adunk most Ízelítőt. Leningrád 6 nap, repülővel, irányár: 2350 Ft, indulási idő­pontok: V—IX. hónapig. Krak­kó—Varsó 9 nap, utazás: gyorsvonattal és repülővel, irányár: 1800 Ft, indulási idő­pontok: VII., VIII. hónapok­ban. Pozsony—Pöstyén—Nyit- ra 3 nap, autóbusszal, irány­ár: 680 Ft. Indulási időpontok: VII., Vili. hónapokban, Lip­cse—Drezda (Meissen) 7 nap, utazás: gyorsvonattal és re­pülővel, irányár: 1350 Ft. In­dulási időpontok: V., VI., VII., vm., IX. hónapokban. Jelentkezés: Bp. V., Szabad­ság tér 16. Bp. VIII., Rákóczi út 57/a., valamint a megyei Express-kirendeltségeknél. — Nem nagyon lehet. Hiába Ildikó az erősebb egyéniség a drámában, az aktív, cselekvő személyiség — a körülmények miatt szükségszerű, hogy ellen­szenvessé váljék. — Milyen szerepeket ját­szol még a Tháliában? — A másik kettő csak beugrás. — Film, TV? — Nincs. Egy színész ak­kor dolgozik sokat, ha so­kat dolgozik. Tudom, értel­metlennek tűnik, amit mondtam, de arról van szó, hogy a keveset játszó szí­nészt, képességéitől függet­lenül, nem hívják se a filmgyárba, se a TV-hez. Sokat kell ahhoz játszani, hogy a rendezők észreve­gyék, számítsanak rá. Én pedig most nem játszom sokat és nem kapok jelen­tős feladatokat. Tele va­gyok energiával és tett­vággyal, amit szerepekben szeretnék hasznosítani. Persze az is oka lehet an­nak, hogy nem kapok fel­adatokat, hogy tulajdon­képpen nem nagyon tudják, milyen vagyok, mint szí­nésznő. A főiskola után mindjárt fiúszereppel mu­tatkoztam be, (Nyilas Misi, aztán Bolond Istók), s azóta se nagyon alakítottam iga­zi nőket. Szeretnék végre normális, mai fiatal lányo­kat játszani. MAGYAR NEMZETI GALÉ­RIA: Kohán György-emlékki­állítás, Egry József-klállltás. KÖZLEKEDÉSI MCZEUM: Ke­rékpárok, motorkerékpárok. (Drezdai Közlekedési Múzeum anyaga.) PETŐFI IRODALMI MÜZEUM: Nyugat jubileumi kiállítás. Dosztojevszkij-emlékklállitás. SZÉPMŰVÉSZETI MÜZEUM: Francia élet — francia gra­fika. VAR — BUDAPESTI TÖRTÉ­NETI MÜZEUM: Budapesti helytörténeti gyűjtemények 10 MEZŐGAZDASÁGI MÜZEUM: Tejgazdálkodás története. FÉRFIAK, FIGYELEM I Férfikozmetika SERDÜLŐKNEK, FIATALOKNAK, ZSÍROS, PATTANASOS BŐRÜEKNEK korszerű arckezelés KVARC, ARCTISZTITAS Bejelentés telefonon is: 120-088 Budapest VI., Lenin krt. 89. Divat Fodrász Szövetkezet című darabjának főszere­pe. — Nyilas Misi figurája óta ez az első igazi sikert hozó szereped a Thália Színházban. Milyen felada­tot jelentett ez számodra? — Először történt vélem, Vannak olyan színészek (Monori Lili is közéjük tartozik), akikről még a főiskola évei alatt „elter­jed”, hogy tehetségesek, s később is úgy tartják szá­mon őket. Bizonyítani azonban csak ritkán van alkalmuk, mert nem kap­nak megfelelő szerepeket. Monori Lili esetében ilyen „bizonyítás” volt Jókai An­na „Tartozik és követel" — Próbáltad-e játékod­dal valamilyen módon „el­viselhetőbbé” tenni Ildikó magatartását, magyarázni kicsinyességét, mert a fi­gura, minden érdemének elismerése mellett, azt hi­szem, a nézők nagy részé­nek ellenszenves. MŰSORKALAUZ Monori Lili hogy a próbák elején nem tudtam, mihez kezdjek a szereppel. Ügy éreztem, nincs mit „csináljak”, nem láttam a feladatot. Stúdió­ban próbáltunk, „szoba­hangon” beszéltünk, úgy tűnt, mintha otthon beszél­getnék valakivel, és nem egy darabot próbálnék. Vé­gül is sikerült kontaktust találnom a darabbeli Ildi­kóval. Ildikó egyszerű kis tanárnő, aki sohasem tud feloldódni, társat találni, hiába megy férjhez, és hiá­ba szereti őt a férje. Egyet­len nagy gondja és életcél­ja az, hogy lakást szerez­zen, bármi áron is, s ebben az erőfeszítésben egyedül marad. Férje a gyengébb kettőjük közül, Ildikó szí­vósan, nagy akaraterővel harcol közös életük elren­dezéséért. Célját azonban nem sikerül elérnie, hiszen a lakást nem ő szerzi meg, apósa halála révén kapják meg a házat. Január 13-i filmbemutatók: Jelenidö Magyar film. Rendező: BACSÓ PÉTER Szomjazok Angela Davisről készült do­kumentumfilmet láthatunk Az ő harca a mi harcunk is címmel. (Január 8., szombat, TV 18.45) Kálmán: A fekete város. 2. Szemet szemért. Tévéfilmsoro­zat. 21.05: „Kicsoda, micsoda?” 21.50: Barlay Zsuzsa énekel. JANUAR 11. KEDD 17.45: Tellzsák. 18.20: Rólad van szó. Fiatalok önismereti műsora. 18.50: Sanzonról — sanzonra. 18.30: Tv-hiradó. 20.00: Hol van testvéred, Abel? A Pesti Színház előadása fel­vételről. JANUAR 12. SZERDA 17.55: Mindenki közlekedik. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Doni elbeszélés. Magyarul beszélő szovjet film. 21.30: Műkorcso­lyázó Európa-bajnokság. Páros versenyek. Közvetítés Göte­borgból, felvételről. JANUAR 13. CSÜTÖRTÖK 18.30: Bauxitbányászok. 18.55: Számítógép Magyarországon. VIII. A számítógép képernyő­je. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: Ur- bán Ernő: Uborkafa című sza­tírájának tv-változata. 21.20: A Tv galériája. Reich Károly ki­állítása. 22.10: Műkorcsolya EB jégtáncversenye. Közvetítés Göteborgból, felvételről. Lányok pórázon Amikor a mama sem biztos. Színes francia-olasz film Szines jugoszláv filmdráma vágyakról és csalódásokról... Csak 16 éven felülieknek Főszereplő: LOUIS DE FUNES Beszélgetés egy régi baráttal Magyar dokumentumfilm. Rendező: MAGYAR JÓZSEF Hat év Neoton Ahogy Pásztor László bekonferálta az ünnepi koncertet: „Neo Tomi hatéves”. Ebből az al­kalomból klubjában, a Közgazdasági Egyetem aulájában ünnepi klub­estet tartott a Neoton együttes. Volt itt film­vetítés, kvízjáték — nyeremény egy láda sör — és ráadásul az együt­tes szellemes paródiát mutatott be saját szá­maiból. Ezt a paródiát egyébként a szilveszteri rádiókabaréban is előad­ták. A hatéves együttes a magyar beatzene tör­ténetében elsőként, ja­nuár 3-án egyiptomi koncertturnéra utazott. Velük ment Karda Beá­ta, az együttes állandó­nak számító énekese is. Karácsonyra egy kisle­mezük is megjelent. A lány és a madár a „szakma” szerint olyan sláger lesz, mint az idáig 90 ezer példányban el­adott Kell hogy várj. SLÁGER -1 Mostani (Legutóbbi) helyezés Hetek száma 1 <-) Ha volna szived — LGT 1 2 (—> Elvonult a vihar — ILLÉS 1 3 (-> Boldog vagyok — LGT 1 4 (-> Rég volt — szép volt — KONCZ ZSUZSA 1 5 (-> Human rights — ILLÉS 1 6 <-) Valahol egy lány — KONCZ ZSUZSA 1 7 (—) Ne sírj — KORDA GYÖRGY 1 8 (-> Huszonnégy óra — JUVENTUS 1 9 (-> Sziklaöklű Joe — ZALATNAY SAROLTA 1 10 <-) Eleonóra — ARADSZKY LÄSZLÖ 1 11 (-> Fák, virágok, fény — ZALATNAY SAROLTA 1 12 (—> A pesti férfi — KOVÁCS KATI 1 13 (—> Pillangó — SZÉCSI PÁL 1 14 (-> Lélegző, furcsa hajnalon — NON-STOP 1 15 <-) Várj, míg sötét lesz — Az év első nagy slágerlista-meglepetése: az LGT máris feliratkozott „első helyezettjeink klubjába”. Gratulá- lünk! Észrevettétek? Mindegyik nóta „tiszta lappal” indult. Korábbi helyezéseitől függetlenül „újra startol”. Sláger­listánk hagyománya ez, minden új esztendő kezdetén. A szavazatok beküldési rendje továbbra Is változatlan. Űjabb szavazataitokat kedd (január 11.) déli 12 óráig várjuk elmünkre (Magyar Ifjúság szerkesztősége, Slá­gerlista, Bp. vra. Somogyi Béla u. 6.). A szavazatok csak úgy lesznek érvényesek, ha mindegyikhez mellékelitek heti „2”-es jelzésű slágerlista-szelvényünket. SLÁGERLISTA - 2 JANUAR 7. PÉNTEK K: 12.35: Tánczenei koktél. 16.95: Falusi délután. Veres Péter hősei között. P: 14.0«: Mindenki kedvére kettőtől hatig ... JANUAR 8. SZOMBAT K: 12.30: Melódiakoktél. 15.10: Csak fiataloknak! 16.00: 168 óra. 19.30: Egy rádiós napló­jából. 20.30: A világirodalom humora, Ég veled angyalom. 22.20: Ritmus és melódia. P: 18.14: Szirtek és csilla­gok. Cook kapitány különös története, ül. (befejező) rész. 119.00: Kapcsoljuk a pécsi Nem­zeti Színházat, Puccini: Bo­hémélet. Négyfelvonásos opera. JANUAR 9. VASÁRNAP K: 13.40: Rádiólexikon. 14.10: Müvészlemezek. 15.08: Sláger- turmix. 16.00 r* Színházi Maga­zin. 19,15: Közvetítés a Veszp­rémi Petőfi Színházból, Svejk, a derék katona. 22.16: Vivaldi- müvek. P: 10.42: Szívesen hallgattuk. Komjáthy György tánczene- müsora. (Ism.) 13.05: Mici­mackó. A. Milne meséjét for­dította : Karinthy Frigyes. 14.00: Táskarádió. 17.06: A Rá- diószlnház Múzeuma. A zenélő doboz. Nakamura Slnkicsi rá­diójátéka. JANUAR 10. HÉTFŐ K: 12.35: Tánczenei koktél. 17.58: Húszas stúdió. P: 14.00: Kettőtől hatig... A Rádió kívánságműsora. JANUAR 11. KEDD K: 12.35: Melódiakoktél. 19.39: Kapcsoljuk a 6-os stú­diót. Az elmúlt év legjobb tánczenei felvételei — a kö­zönség szavazatai alapján. P: 14.00: Kettőtől hatig... 20.28: Rádiószlnház. Ember a tetőn, avagy kalandozás az élet sűrűjében, Vészi Endre rádiószatírája. JANUÁR 12. SZERDA K: 12.35: Tánczenei koktél. P: 14.00: Kettőtől hatig... A Petőfi rádió zenés délutánja. JANUAR 13. CSÜTÖRTÖK K: 12.35: Melódiakoktél. P: 14.00: Ifjúsági randevú kettőtől hatig... 15.33: Csak fiataloknak. 19.05: Közvetítés a Thália Színházból: Komám- asszony, hol a stukker? Ko­média két részben. TV JANUAR 7. PÉNTEK 18.10: Otthon. 18.45: Állam és demokrácia. 18.30: Tv-híradó. 20.00: Kriminális. Krimikomé­dia. 20.50: Ellington az Erkel Színházban. Duke Ellington és zenekara. JANUAR 8. SZOMBAT 17.35: Telesport. Az év ifjú­sági sportolója vándordíj át­adása. 18.20: Brüsszeli csipke. II. réSz. Belga könnyűzene. 18.45: Az ő harca, a mi har­cunk is . .. Dokumentumfilm Angela Davisról. 19.30: Tv-hír­adó. 20.05: Nászéjszaka. Ma­gyarul beszélő angol film. 21.05: Színes fényképek. Tölt­sön egy fél évszázadot Bilicsi Tivadarral. 22.20: Éjszakai elő­adás. örök férj. Magyarul be­szélő nyugatnémet film. JANUAR 9. VASÁRNAP 15.50: Jane Eyre. H. rész. 16.15: Muzsikus fiatalok. IV. középdöntő. 17.30: Prizma. 19.00: A „Hét”. 20.05: Mikszáth MÚZEUMOK RÁDIÓ 72/1 E£3 MAGYAR IFJÚSÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék