Magyar Ipar, 1900. január-június (21. évfolyam, 1-25. szám)

Melléklet a „MAGYAR IPAR“ 1900. évi 6-ik számához. A hazai közlekedési vállalatok szükségleteinek beszerzése. (A vasúti iparügyi bizottság jelentése a hazai vasutalc, hajózási társulatok, az állami gépgyár, a diósgyőri vas- és aczélgyár, az állami vasmüvek sib. 1898 ik évi szükségletei beszerzéséről.) A magyar korona területén levő vasutak, hajó­zási vállalatok és a m. kir. államvasutak gépgyára, valamint a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár által az 1898. évben beszerzett anyagokra és leltári tár- gyakra kiadott összeg 50.214,502 irtot tett, melyből belföldi beszerzésekre 45.344,133 frt, külföldiekre pedig 4.870,369 frt esett. Ez összeget az előbbi évek összegeivel össze­hasonlítva, a következő statisztikai arányt találjuk: hazai külföldi összesen I 1887 13.688,725 2.904,963 16.593,688 ' 1888 ........................................ 19.863,473 3.018,845 22.882,318 ! 1889 ........................................ 21.075,279 3.752,736 24.828,042 1890 ........................................ 25.608,111 5.156,755 30.764,866 1891 30.466,386 4.485,192 34.951,678 1892 ........................................ 25.262,141 5.960,527 31.222,668 1893 ........................................ 36.085,043 4.510,184 40.595,227 1894 ........................................ 36.418,098 4.945,002 41.363,100 1895 ........................................ 39.296,839 4.825,501 44.122,340 1896 ........................................ 48.031,155 6.319,093 54.350,248 1897 ........................................ 45.154,516 4.967,436 50.121.952 1898 ...................................... 45.344,133 4.870,369 50.214,502 vagyis százalékokban hazai külföldi 1887............................................................................ 83% 17% 1888.. ............................................................... 87% 13% 1889.. ................................................................... 85% 15% 1890 ........ 84% 16% | 1891 ........................................................................... 87% 13% 1892 .........................................................................80.9% 19.1% 1893 .........................................................................88.9% 11.1% : 1894 .........................................................................88.0% 12.0% 1895 ..........................................................................89.1% 10.9% 1896 ..........................................................................88.4% 11.6% 1897 ........................................................................90.1% 9.9% 1898 ........................................................................90.3 % 9.7% 1897 óta tehát a belföldi beszerzések aránya 0’2%-al javult. Az egyes vállalatok beszerzésének arányát a következő táblázat mutatja : hazai külföldi összesen Magy. kir. államvasutak .. Gépgyár és diósgyőri vas­29.509,573 1.619,342 31.128,915 és aczélgyár ................. 8.625,102 884,900 9.510,002 Délivasut .......................... *1.770,765 737,298 2.508,063 Kassa-oderbergi ................. 1.095,938 591,155 1.687,093 Győr-sopron-ebenfurti .. .. 196,568 43,688 240,256 Mohács-pécsi ..................... 70,627 248 70.875 Arad Csanádi ..................... 709,290 11,991 721,281 Szamosvölgyi ..................... 362,611 2,516 365,127 Torontáli.............................. 369,929 17,155 387,084 Mármarosi sóvasutak .. .. 13,331 1,916 15,247 Budapesti h. é ..................... 136,425 38,342 174,767 Eperjes-bártfai ................. 11,999 3,680 15,685 Ungvölgyi ......................... 16,747 — 16,747 Keszthely-b.-sz.-györgyi 1,564 4,080 5,644 Nagy-károly-somkuti ......... 62,028 3,651 65,679 Svábhegyi fogaskerekű .. .. 7,279 13.218 20,497 Belisce-noskovcii h. é ........ 29,576 709 30,285 Dunagőzhajózási társaság.. Magyar folyam- és tenger­1.604,366 720,060 2.324,426 hajózási társaság ......... 750,425 176,414 926,839 A beszerzések végösszege alig 100.000 írttal emelkedett, a mi az előző évek milliós emelkedései után erős stagnácziót jelent. Mindenesetre része van ebben az 1896. évi több mint 10 milliónyi emelke­désnek, a mely a beszerzési szükségleteket a rendes­nél hosszabb időre kielégítette. Az állami vállalatokra az 50V1 millió beszerzési összegből 401/2 millió jutott, 2V* millióval több, mint 1897-ben. Hogy milyen szükségletek beszerzésénél fordul­tak a felsorolt vállalatok a külföldhöz, s mennyire változtak e tekintetben egy év óta a viszonyok, azt az alábbi összeállítás mutatja: E vállalatok összes beszerzései voltak : 18 9 7-ben 18 9 8-ban I. Erdei ter­hazai külföldi hazai külföldi mények — II. Faipar­5.047,570 167,756 5.308,515 251,188 czikkek - ül. Kőnemü 166,963 1,260 181,370 2 anyagok — IV. Kőnemü 938,742 41,760 1.025,539 20,886 iparczikkek 138,001 3,799 152,692 14,027 V. Agyagáruk 289,854 15,143 262,497 8,637 VI. Üvegáruk VII. Ásványi 104,292 1,322 101,931 2,351 szén — VIII. Szövött és 5.320,179 2.157,993 6.032,111 2.040,864 fonott áruk IX. Ruházati 812,070 34,276 1,018.738 62,526 czikkek — X. Kárpitos 307,402 3,075 311,549 1,143 munkák — XI. Szalma, nád, 39,626 — 46,976 360 háncs stb. XII. Bőrnemü 53,910 1,290 54,616 . 1,173 czikkek — XIII. Kaucsuk­116,916 260 150,738 1,490 áruk — XIV. Papir­199,119 11,207 216,830 8,496 nemüek — XV. Kefekötő-és 775,191 16,371 849,536 24,519 seprő - áruk XVI. Olaj- és zsir­33,246 1,760 32,376 1,545 nemüek — XVII. Festőanyag, máz, kát­1.527,449 124,998 1.574,894 99,478 rány — XVIII. Vegyészeti 321,460 104,580 331,400 96,887 czikkek — XIX. Robbantó 97,625 20,297 99,144 36,366 szerek — XX. Felépítmé­nyi vas- és aczélanya­44,040 2,466 36,424 9,457 gok — XXI. Mozdony- és kocsi 5.624,048 446,640 5.693,528 436,871 alkatrészek XXII. Egyéb vas- és aczél­2.497,006 185,820 2.491,036 255,324 czikkek XXIII. Réz és egyéb fém­5.916,212 600,687 7.267,193 638,280 áruk — 874,483 440,760 1.138,075 443,109

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék