Magyar Ipar, 1908. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1908-10-04 / 40. szám

. . MAGYAR . . PETRÓLEUM-IPAR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. Budapest, VII., Erzsébet-körut 53. szám Császárolaj, petroleum, hydrür, gazolin, ligroin, ÁSVÁNY-KENŐOLAJOK, paraffin, ásvány-kátrány és petroleum­­szurok. MÓTORKÉKOLAj, Benzin világító ésfolttísztító czélra, nemkülönben MOTORBENZIN bármely szerkezetű motorok és automobilok részére. NAY ÉS RÓNA GEP-SZ1VATTYU- és SZÁLLITÓESZKÖZ-GYÁR KÖZPONT: BUDAPEST, V., KÁLMÁN-UTCZA Í5. TELEFON ® «y TELEFON Taligák. Szállítóeszközök bármely építkezés és iparüzem számára. Diaphragma-szivattyúk. Fecskendők. Emelő-szerszámok. Vasúti szer­számok. Műszaki czikkek. — Tessék árjegyzéket kérni. — Alapittatott 1880-ban. Telefon : 22—45. HIRMANN FERENCZ rézáru-gyára Budapest, VII., Csányí-utcza 9. sz. Elvállal réz-, érez-, horgany- és pakfong-öntvénye-< két minta vagy rajz szerint, valamint horgany diszönt­­vényt és felirati táblákat czimfestők részére. — Készít) gőz-, viz- és légszeszvezetékhez szükséges rézárúkat, < bor- és sörszivattyukat, sörkimérő-készüléket légnyo-' mással, peronospora fecskendőhöz szükséglendő ősz-* szes rézalkatrészeket, philloxera-szivattyukat, kereske- < delmi rézsulyokat és mindennemű rézcsapokat. ‘ Hí Fénymásolatok (negativ, positiv és villám) «• •» villamos erőre berendezett és éjjel-nap­­nap működő készülékemen bármikor és bár­mely időben 3 perez alatt készülnek kiváló szép kivitelben és legolcsóbb ár mellett. .-.A rajzokért esetleg el is küldök. Fénymásoló-készülékeket csinos kiállításban, olcsón állít elő és szállít az Első Magyar aczél- irótoll-, toll­szár- és indigó másolópapirgyár SCHULER JÓZSEF Budapest. Központi iroda: VI., Dalnok-u. 26. Telefon 28—19. Gyártelep: X., Gyömröi út 61. Telefon 61—61. 5QQRÜMT5ZDVET rűNHT y neniTÉ5cr/=iR MniDErcnER shnűür BUBAPE5T VIIIÜLLŰI-UT 48/27-DREHER ANTAL SERFŐZDÉI R.-T. Budapest, Kőbányán. Városi iroda: Vili. kér., József-utcza 36. sz. Saját palaczk-töltés. Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusi-, kiviteli márcziusi­­korona-, (á la pilseni), maláta-, bajor-, dupla márcziusi- és bakk-sörét. Különlegesség dupla maláta kősör kökorsókban. Nagyobb sör­mennyiséget saját jégkocsijaiban szállít. Kábelgyár-Részvény-T ársaság * POZSONY. * Fekete szigetelőcsövek. Fémboritású és pánezélos szigetelő­csövek. Szerelvények és szerelési szerszámok. Szigeteit ve­zetékek. Ólomkábelek gyenge és erős áramhoz. Egész városok és bányák kábelhálózatainak kivitele. Saját Gummigyár. Gummigyártmányok elektrotechnikai czélokra. Paragummiszalagok. Szigetelőszalag. Accumulátorszekrények és keménygummi darabok. Stabilit. Koroknay Qyula Telefon 5—12. MAGÁNMÉRNÖK Telefon 5-12. Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza 13. Központi fűtés, csatornázás, gáz- és villanyos-világitás, víz­vezeték-, fürdőberendezések. Telefon-, távirdaberendezések, házisürgöny- és jelzőtáblák S az összes gépészeti és elek­trotechnikai berendezések. Költségvetéssel díjtalanul szolgál.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék