Magyar Ipar, 1919 (40. évfolyam, 1-4. szám)

LUEwDl r'yí 1 >53 TARTALOMJEGYZÉK. A Magyar Ipar 1919. évi évfolyamáról. A jobboldali számok az illető oldalt jelölik. (A baloldali számok azt jelentik, hogy melyik számban jelentek meg a cikkek.) Cikkek. 1. Kommunizmus és anarchia. (Dr. Naményi Ernő) .............................. 1 Az Országos Iparegyesületből: I. A Magyar Látszerészek Országos Szövet­ségének alakuló közgyűlése ............. 2 II. Érem- és ösztöndijpályázat ...... 3 Agyagiparunk és szakoktatásunk (Farkas­házi) .................- .............-............- 4 Az autóközlekedés államosítása..........- 5 2. Az Országos Iparegyesületből: I. A végrehajtóbizoltság ülése...........- — 13 II. A Magyar Automobiliparosok Országos Egyesületének ülése ....................... 15 III. A kalaposipari szakosztály választmányi ülése ................................................. 16 IV. Az állam által kiadandó asztalosmunkák és a kisipar .................................--- 16 V. A nyilvános bérautóforgalom ügye------ 17 Német-Ausztria és a dunai konföderáció (Dr. Vajda Mihály) ........%................. 18 3. A Éadinyereségadó felemelése __ ........... 25 Az Országos Iparegyesületből: I. A csokoládé-és cukorgyártási szakosztály ülése ... -.......................................... 26 II. A ruházati szakosztályból ........................ 27 III. A lakásínség enyhítése ........................ 27 IV. Az iparvállalatok tárcájában lévő hadi­kölcsönkötvények értékelése,._ _ ... 28 A törvénytervezet a nyolcórai munkaidő tárgyában ... ... .................................. 28 4. Az Országos Iparegyesületből: I. Végrehajtóbizottság ülése .................. 37 II. A kereskedelmi muzeum újjászervezése 38 III. A hadból visszatért kisiparosok adó­hátralékai ... ... .................................. 40 IV. Az alkalmazottak jogviszonyai ............. 40 V. Moratórium a hadból visszatért kisiparo­soknak. VI. Cukorkiutalás cukorgyártás céljára ........ 42 VII. A kalaposipari szakosztály ülése ........ 42 5. Az Országos Iparegyesületből: I. Ruházati-ipari szakosztály ülése ... ... 49 II. A csokoládé- és cukorgyártási szakosz­tály ülése ....................................... 52 III. Az adótól való menekülés meggátlása... 53 IV. Az automobil ipari szakosztály ülése ... 54 V. A lenáruk felosztása az iparosok közt és a kisiparosok foglalkoztatása a nép­ruházati bizottság által ... ... ........ 55 Szövetkezeti mozgalom a férfiszabó­iparban .......................................... ... 55 Az autóközlekedés államosítása ........ 57 6. Aktuális adókérdések ....................... 65 Az Országos Iparegyesületből: I. A végrehajtóbizottság ülése ............ 67 II. A kalaposipari szakosztály ülése ........... 67 III. A kötélgyártó szakosztály választmányi ülése .................... 68 A Vasipar Kis- és középgyárak Szövet­ségének alakuló közgyűlése : ........... 69 7. Az Országos Iparegyesületből: 1. A csokoládé- és cukorgyártási szakosz­tály ülése ............................................ 77 II. Automobilipari szakosztály ülése ........ 78 III. A vasúti forgalom megbénulása ............. 78 IV. A postai- és telefonforgalom zavarai ... 79 V. Szövetbevásárlás semleges külföldről és Ausztriából .. ... ............................. 79 VI. A mozgófényképszinház-üzem iparenge­délyhez kötése ....... 80 8. A vagvonadó-ankét befejezése ............. 89 Az Országos Ipargyesületből: I. Az igazgatósági ülés ............... 91 II. A végrehajtóbizottság ülése .1 ................ 94 III. A bőripari szakosztály ülése .................. 94 IV. A kalaposipari szakosztály ülése ........ 96 A munkásbiztositás reformja .................. 96 9. Az ipari szövetkezetek központosításának kérdése I. (Dr. Naményi Ernő) ........ 105 Az Országos Iparegyesületből: I. A csokoládé- és cukorkagyártási szak­osztály ülése .............................. 106

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék