Magyar Ipar, 1929 (50. évfolyam, 1-24. szám)

Melléklet a Magyar Ipar 1930. évi 2. számához. 1939. MAGYAR IPAR L. KÖTET. KÖZGAZDASÁGI FIGYELŐ VIII. ÉVFOLYAM. TARTALOMJEGYZÉK. (A római szám a füzetszámot, az arabszám az oldalszámot jelzi.) Cikkek. AVekerle Sándor emlékez te Országos Iparegyesület serlegvacsorája Országos Iparbál I. II. 3., A suttogok Rendes könyvvezetés Gazdaságos világítás Rákosi Jenő 1842—1929 A Külkereskedelmi Intézet és a kisipar Mesterkópző-tanfolyamok A közszállitási szabályzat módosításának tervezete A sziicsáruk fényüzési adója A Magyar Vámpolitikai Központ közgyűlése Kaszab Aladár Kaszab Aladár éliete A mi Elnökünk lelke (I>. Hajdú Miklós) A közszállitási szabályzat módosítása A tanoncoktatás fejlődése Selyemáruk fényűzést adója Lakberendezési kiállítás A Társadalombiztosító Intézet önkormányzati szerveinek megválasztása Budapest iparosai Megjegyzések a házadómentességről szóló törvényjavaslathoz IX. 1., X. Elnöki megnyitó (Tolnay Kornél) Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság A 25 éves OMKE Párisi vásár Az Országos Társadalombiztosító Intézet megválasztott mmikaadöközgyölési tagjai Védjük a nemzeti vagyont a vagyontárgyak konzerválásával Polgári Otthon A hamburgi festők (Hauswdrth Ödön) A cukrászati termékek luxus- és forgalmiadója I. I. I. 4. IV—V. 2. II. 1. II. 2. II. 3. III. 1. III. 1. III. 2. IV—V. 1. IV—V. 3. IV—V. 3. VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. VII. 1. VII. 3. VII. 4. Vili. 1. Vili. 2. 8., XI. 2. XII. 3. X. 4. X. 5. XI. 1. XI. 3. XII. 1. XII. 2. XIII. 1. XIII. 2. A magántisztviselők szolgálati viszonyának szabályozása ' ' xil. l„ XV. 7 Nyílt levél xiv 2 Az otthonmunkások kötelező biztosítása XIV 4 Viharok a mérnöki munkakör szabályozása körül XV. 1. Készülődések a lakberendezési és háztartási őszi vásárra xv 1 A cukrászipari és cukorkaipari termékek fényüzési adójának megszüntetése és forgalmi adő- váltsága xv 2 Reklámkongresszus és reklámkiállitás Berlinben XVI. I. Polgári Otthon XVI 3 A váltóval fizetett áruk forgalmi adókötelezettsége XVI. 4. Az illatszerek és kozmetikai készítmények fény­űzési adója xvi 5 Megnyílt a lakberendezési vásár XVII 1 A fényüzési forgalmi adó reformja XVII 3 Az üveg- és agyagipari termékek fényüzési forgalmi ad«Ma XVII. 6., XVII. 7. Csere if jak XVIII. I. A Niederösterreichischer Gewerbeverein budapesti látogatása XVIII. 2. Ankét a fizetésképtelenségi büntetőjogi javaslat ügyében XVIII. 2. A magánalkalmazottak biztosítóintézetének alap­szabályai XVIII. 3., XXII. 7. Ankét a városi vámok ügyében XVIII. 3. Az átrakási árudijszabás kérdése XVIII. 4. Osztrák iparosok Budapesten XIX—XX. 1., XIX—XX. 10. Osztrák vendégeink XIX XX. 5. A Niederösterreichische Gewerbeverein és a buda­pesti ipari és kereskedelmi érdekképviseletek tanácskozása XIX XX. (1. A barcelonai kiállítás és a magyar ipar XXI. I. Világítástechnikai előadások XXI. 3. Uj irányok XXII. 1. Fodor István XXII 2

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék