Magyar Ipar, 1930 (51. évfolyam, 1-24. szám)

Melléklet a Magyar Ipar 1931. évi 3. számához 1930. MAGYAR IPAR LI. KÖTET. KÖZGAZDASÁGI FIGYELŐ IX. ÉVFOLYAM.-?s~ \ 'f \ TARTALOMJEGYZÉK. e N * * * » '■ Cikkek. Oldal Ötven esztendő. (D. K. J.) 1 A Magyar Ipar olvasóihoz. 3 Mudrony Soma. (N. E.) 4 Gellérl Mór. (Fekete Ignác.) 6 Iparunk rendeltetése — ma. (Tolnay Kornél.) 8 Magyarország gazdasági jövője. (Hantos Elemér.) í) Kereskedelemellenes tendenciák az iparban. (Székács Antal.) 14 Tisztelgés a túlsó partról. (Mutschenbaclier Emil.) 12 Iparoktatásunk ötven éve és az Országos Iparegyesület. (Víg Albert.) 13 Kiállítások és egyellek. (Jungfer József.) lő A munkatárgyak árának megállapításáról, az ipari kal­kulációról. (Hauswirth Ödön.) 18 A korlátolt felelősségű társaságok adó- és illetékügyi kér­dései. (Újlaki József.)* 21 A Magyar Ipar és a magyar szaksajtó múltja. (Or. Kad­ványi László.) 22 Képesített képtelenségek. (Tonelli Sándor.) 24 A nyolcvanas évek magyar iparmüvészete. (Györgyi Kál­mán.) 25 A magyar textilipar 50 év óta. (Schiller Ottó.) 20 Vegyészeti iparunk helyzete a megcsonkított országban. (Halmi Gyula.) 27 A nyomdaipar fejlődése az utolsó 50 esztendőben. (Ker­tész Árpád.) 28 A diszbutortől az egészséges lakásig. (Nádai Pál.) 30 Iparosak és munkások a Népszövetség előtt. (Dóczi Sá­muel.) 31 A szabványosítás jelentősége gazdasági életünkben. (Balthazár Béla.) 32 A karosszériagyártó üzemek helyzete. (I’lltier György.) 41 Néhány szó a német mesterek fiairól. (Stern K.) 42 Vámfegyverszünet. 49 Oldal A Készbőrök területének mérése. (Dr Morvay Oszkár.) 50 Vasárnapi munkaszünet. 57 Megalakult az Országos Ipartanács. 58 A magyar ipari szabványosító bizottság eddigi működése. 58 Az Országos Társadalombiztosító Intézet bajai. 65 A védjegyügy! nem peres és íieres eljárás szabályai. (Dr. Bányász Jenő.) . (56 Őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár. 66 Tudatos, öntudatlan és tudatlan gazdaságpolitika. 67 Magyar Karosszériagyárak Országos Szövetségének ala­kuló ülése. 68 A Katholikus Legényegylet ünnepi ülése. 68 Naptárreform. 73 Mihály Dénes telehor készüléke. (Bóna Árpád.) 74 A kisipar, mint társadalmi és lélektani probléma. 75 A sütőiparosok állásfoglalása a háziiparszerü kenyér­sütés ellen. 76 Az Országos Társadalombiztosító Intézet nagyhete. 81 A közüzemi kérdés a kamarában. 83 Törvényjavaslat a villamosenergie fejlesztéséről. 89 A jubiláris Nemzetközi Vásár. 91 Hirmann Ferenc. 92 Kaszab Aladár emlékezete. (Dr. Hajdú Miklós.) 97 A Goldberger Sám. F. és Fiai Rt. gyártelepei. 99 Kaszab Aladár emlékünnepély. 100 Az ipar és az iparosság útja. 105 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara újjáalakítása. 106 A százéves OMKE. 107 A második őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár. (B. B.) 113 Augusztus 30-án nyílik meg a másolóik Őszi Lakberende­zési Vásár. (B. B.) 121 A Magyar Külkereskedelmi Intézet és a középipar. (Ko­rodi Sándor.) 191 Megnyílt a II. őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár. 129 Walter Möhring 20 esztendeje. (Hauswirth Ödön.) 130

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék