Magyar Ipar, 1947 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1947-06-15 / 1. szám

WM MAGYAR IPAR AZ IPARÜGYI MINISZTÉRIUM LAPJA I. ÉVFOLYAM SZERKESZTI: MÁRER GYÖRGY 1. SZÁM TARTALOM Oldal Bán Antal: A »Magyar Ipar« első száma elé................... 1 így kezdődött... (Farkas Lajos) ......................................... 1 Az ipar fokozott jelentősége (m. gy.) ................................ 3 Új utakon az ipari közigazgatás........................................... 4 SZOCIÁLPOLITIKA A demokrácia ipari szociálpolitikája ............................ 5 Külön osztályt kapott a minisztériumban az ipar­egészségügy ....................................................................... 6 170.000 munkavállalót közvetített eddig az ország 55 munkaközvetítő irodája .................................................... 6 Az iparügyi minisztériumhoz visszakerült iparoktatás megkétszerezte növendékeinek számát ...................... 7 Az iparügyi minisztérium jogszabályalkotó tevékenysége 8 KERESKEDELEMPOLITIKA Iparpolitikánk kapcsolta vissza a világgazdaság vér­keringésébe a magyar ipart........................................... 9 A MINISZTÉRIUM INTÉZMÉNYEI Az iparügyi minisztérium kezdeményezésére az Anyag- és Árhivatal rakta le a tervgazdálkodás alap­jait. (Gál László) ................................................................ 11 Rohamosan csökken az állami szénbányák termelési költsége .............................................................................. 12 A Magyar Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet újjáépítése és működése ................................................. 13 Számoljunk le végre a NIK-deficit körüli hangulatkel­téssel! .................................................................................. 14 A munkásság 50%-a teljesítmény-bérrendszerben dolgozik .............................................................................. 15 KISIPAR, HÁZIIPAR 186.960 kisiparos működik az országban 173.053 mun­kavállalóval ......................................................................... 16 Mit tett a háború óta a minisztérium a háziiparért? 17 Iparunk háborús kárai ............................................................ 18 GYÁRIPARI TERMELÉS Az egyes iparágak helyzete és a gyáripari termelés fejlődése ..................................................................... 19—28 KÖZSZÁLLITÁS 19 4 7, jÚniUS 15. Miként módosul a Közszállítási Szabályzat? .............. 29 —————— Esedékes versenytárgyalások.......................................... 30 Az iparügyi minisztérium, az Anyaghivatal és a MÁSZ ügybeosztása................................................................ 31 ............................................................................................................................................ h i iimi iiihiii 11 'i'n ............... ......... m MMiiMiiinBiii—wirriiMiRTyiiirTnM MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék