Magyar Ipar, 1948. január-június (2. évfolyam, 1-11. szám)

1948-01-10 / 1. szám

MAGYAR IPAR ll. ÉVFOLYAM SZERKESZTI: MÁRER GYÖRGY 1. SZÁM TARTALOM Oldal A szociális iparpolitika magyar forrásai (Márer György) 1 A gazdasági rend védelme (Dr. Károlyi Károly) ............ 2 Országos Szociálpolitikai Intézet ....................................... 2 Mindent a többtermelésért!................................................ 3 A Magyar Ipar vezércikkének csehszlovákiai visszhangja 3 Disputa: A tőzeg hasznosítása (Dr. Györki József).... 4 A svéd anyagvizsgáló intézmények (Králik István) ........... 4 Termelés és teljesítmény a NIK vállalatoknál (F. S.)— 5 a A Szabadalmi Bíróság hatáskörének kiterjesztése (Aknai Miksa) ........................................................................... 6 Bizalmiak az üzemekben (Szakasits Antal) ...................... 7 A szervezkedés és az üzemi alkotmány kérdése a nemzet­közi munkaügyi értekezleten ....................................... 7 1948. január 1Q KERESKEDELEMPOLITIKA Az 1948-as magyar-jugoszláv vegyesbizottsági tárgya­lások elé (Vincze Oszkár) ............................ 8 Az új év iparpolitikai feladatai (Dr. Marton János) 9 KÖZSZÁLLITÁS Hozzászólás a bánatpénz kérdéséhez ......................... 10 AZ ŐRI igazgatósága és felügyelőbizottsága .......... 11 Versenytárgyalási hírek ............................................... 11 Esedékes versenytárgyalások................. 12 IPARI RACIONALIZÁLÁS A Mezőgazdasági Gépbizottság szerepe mezőgép­gyártásunkban (Cser Gábor) ....................................... 13 A fedéllemezgyárak racionalizálása (H. S.) ............... 14 ENERGIAGAZDÁLKODÁS Szénbányászatunk teljesítményének emelése (Dr. Kiss László) .................................................................. 15 Széntermelési rekord novemberben .................. 17 Az ásványolajgazdálkodás novemberben................... 17 GYÁRIPARI TERMELÉS A textilipar novemberben is túlhaladta az előirányzatot 18 Több fontos gyógyszeralapanyag behozatalára van szükség.................................................................. 18 Árnyalatnyi csökkenés a bőripari termelésben ........ 19 Az építőanyagipar termelése novemberben ............... 19 Folyik a tengerikeményítőgyártás ................................ 19 Félcellulóze felhasználása a papírgyártásban ............ 20 A novemberi vasgyártás, fémgazdálkodás és vegy­ipari termelés ........................................................ 20 MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék