Fittler Kamill szerk.: Magyar Iparművészet 8. évfolyam 1905

K f> C* 9 D l'u ötC TARTALOMJEGYZÉK. Oldal Önálló cikkek. t Ács Lipót: „Sárközi hímzések" s néhány szó a népies háziiparról 193 Dr. Czakó Elemér: Iparművészeti kiállítás Aradon 209 Czigler Oyőző ... .... 161 Divald Kornél: Sáros vármegye szövött emlékei 80 Dr. Éber László: A karácsonyi kiállítás 1 Dr. Gulyás Pál: A bécsi könyvkötészeti kiállítás ... 41 Gr óh István: Qömörmegyei csipkék és hímzések 53 Dr. Márton Lajos: Az iparművészet könyve 56 Mihalik Gyula: A kaposvári kiállítás 249 Özv. Mirkovszky Gézáné, Greguss Gizella: »Népies építészeti vázlatok N. Mirkovszky Gézától* 268 Ráth György 189 Ráth György emlékezete 248, 249 Sapka Géza: Költők, — iparművészek ... 29 Szentiványi Gábor: A Műbarátok kiállítása 198 Vig Albert: Iparművészeti Vándorkiállítá­sok 297 S.: A kir. iparművészeti iskola jubiláris kiállítása 300 G. J.: Az Országos Iparművészeti Iskola jubiláris ünnepségei 337 Különfélék. Bűnös Reklám 67 Horti Pál Amerikában 67, 222 Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum ismeretterjesztő előadásai 67 Az Iparművészeti iskola jubiláris kiállítása 166 A liégi kiállítás 166 Érem- és plakett-gyűjtemény 166 A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ipar­művészeti érme 167. 223 Képek és szobrok a királyi palotában 167 A st.-louisi világkiállítás 168, 282, 342 Az Iparművészeti Múzeum ismeretterjesztő előadásai 168 Helyreigazítás 170 Három kitüntetés 221 Ujabb iparpártolási mozgalofn 221 Az 1906. évi milanói nemzetközi kiállí­tás 222, 282, 341 A velencei kiállítás magyar terme 222 A kaposvári iparművészeti kiállítás 223 Kőrajzolók és kőnyomok kiállítása 223 A karácsonyi kiállítás 223, 341 A bazilika belső díszítése 223, 341 A Trefort-plakettek 223 Érdekes miseruha a XVII. századból 223 Oldal Két keresztelő kút 224 Művészettörténeti kongresszus Liége-ben... 282 Művészeti kongresszus Velencében 282 Miniszteri szobák a milanói kiállításon 282 A fiatal leányokat védő nők nemzetközi szövetsége 283 A haarlemi gyermekművészeti kiállítás ... 283 Dunántúli kiállítás terve 283 Lukács György az iparművészetről 340 A művészetek népszerűsítése 341 Védekezés a kiállításokkal szemben 341 Mosonyi (Pfeiffer) Hellmann 342 A fa színezése 343 Pályázati ügyek. Pályázat egy fali, függő ingaórára 79 Eldőlt csempe-kályha-, szálloda-szoba-, cso­mózott szőnyeg-, faragott aranyozott kép­keret-pályázat 80 Sérelmes iparművészeti pályázat .. 81 Csipke-pályázat 81 Eldőlt óraszekrény-pályázat 170 Képzőművészeti pályázat: gróf Andrássy Dénes és neje, Franciska grófné ösztön­díjára 170 Betű- és címtábla-pályázat 171 A Deutsche Kunst und Decoration darm­_ stadti folyóirat pályázata 171 Ötvös mesterek és tanítók a »Journal der Goldschmiedekunst« (Herm. Schlag Leip­zig) által kiirt pályázat 171 A magdeburgi iparművészeti iskola pályá­zata iparművészeti tanítókra 171 Az iparművészeti iskola pályázati munkái ... 233 Művészi plakát-pályázat 233 Művészeti pályázat két római magyar festő­művészeti díjra 233 Magyar művész sikere nemzetközi pályáza­ton 236 Nemzetközi nőimunka-pályázat 236 Schiller emlékére hirdet eszmei pályázatot Nürnberg város tanácsa 236 Pályázat Rizal szobrára 236 Salzburg városa kiirt pályázata apró emlék­tárgyakra 236, 284 Brünni iparmúzeum művészi reklámra kiirt pályázata 236 Belső díszítés és bútortervezéshez keres ügyes erőt Paul Schultze-Naumberg, Saalech 236 A Haagai békepalotára kiirt pályázat 283 Eldőlt plakát-pályázat Kolozsvárott 283 Pályázat levélpapír díszítésére 283 írógépet hirdető pályázat (Cim: Lambert Paris 42 rue Vivienne) 284 Csipke-tervre hirdet pályázatot az Art et Decoration 284 II

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék