Fittler Kamill szerk.: Magyar Iparművészet 10. évfolyam 1907

TARTALOM­JEGYZÉK. ÖNÁLLÓ CIKKEK. Oldal Nagy Sándor : Becsületesség az iparművészeiben 1 Csányí Károly : Exlíbrísek 10 Bunker R. J.: A soproni evangelíkus templom ötvös. munkái ••• 12 Szmík Antal: Csetneki csipke 33 Gróh István: A sajó vidéki népies építés 35 Éber László dr.: Gíergl Kálmán gyűjteménye 57 H. B.: Párisi levél 96 Margítay Ernő: Tavaszi kiállítás 121 Czakó Elemér: Aubrey Beardsley 126 Lengyel Géza : Művészmunka és amateurmunka ... J38 Márkus László: Párisi levél 145 Hortí Pál J71 Schmidt Gyula: Hortí utolsó útjáról 173 Éber László dr.: Szabadságharcunk emléke 176 A. Balogh Loránd: Takách Béla, egy Amerikában élő építőművész 197 M. E.: A porosz képviselőház és a modern ipar­művészet 215 Margítay Ernő: A magyar nép művészete 218 —nő.: Tíz esztendő 229 V. S.: Művészet az utcán 231 Sz.: Iparművészeti tervek díjazása 241 D.: Könyvművészeti apróságok 245 —í.: Línoleummetszés. (Linoleográfía) 248 D. Á.: A magyar csípkeverő-tanfolyamról 257 —r—.: Népművészeti gyűjtések 259 Radísícs Jenő: Az amateur-gyüjtők kiállítása az Orsz. M. Iparművészeti Múzeumban 281 Gineverné Győry Ilona: Angol zománcmunkák 287 Szabó Róbert: Néhány megjegyzés a línoleummetszés című cikkre 298 PÁLYÁZATI ÜGYEK. Oldal Pályázat fémtárgyakra 48 Pályázat képkeretre 48 A fémtárgyak terveire hirdetett pályázat eredménye 107 Ráth György plakettjére kiirt pályázat eredménye... 166 Könyves Kálmán képkeretre kiírt pályázat ered­ménye 166 Az éremkedvelők egyesületének plakettpályázata 166 Képzőművészeti pályázatok 166 A Magyar Iparművészeti Iskola növendékeinek évvégí pályázatai 221 Pályázat bekötési táblára 221 Pályázat címlapra 222 Művészeti pályázat 222 Eldőlt pályázatok. („Magyarország" — „Kor") 263 Építészeti tervpályázatok eredményei 264 Pályázat porcellánkészletek díszítésére 264 Pályázat exlibrísre 273 Pályázat művészi címlapra 273 Pályázat borárjegyzék címlapjára 274 Eldőlt pályázat (Herendi porcellánminták) 309 Plakátpályázat 309 Fejlécpályázat 309 KÜLÖNFÉLÉK. Az orsz. Ráth György múzeum 49 Hans Stoltenberg Lerche 49 A királyi olasz szépművészeti akadémia 49 Az éremkedvelők egyesületének plakettpályázata 49 Franges Róbert — Mihanovíc 49 Népművészeti rajzok gyűjtése 49 Vágó Dezső egy londoni pályázata 49 Magfyar Iparművészet. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék