Fittler Kamill szerk.: Magyar Iparművészet 10. évfolyam 1907

VII TARTALOMJEGYZÉK II Oldal Magyaros, előkelő lakásberendezés 49 Nyomdai díszítéseink 49 A tavaszi kiállítás kitüntetettjei 160 A M. L T. háza 160 Horti Pál 160 A Nemzeti Szalon háza 160 Előadás Beardsley művészetéről 160 Előadás a porcellánról 165 Magyar Iparműveszek Országos Egyesülete 165 Szünidei csipkekészítő-tanfolyam 165 Szabad bemenet az olasz múzeumokba — akadá­lyokkal 165 Czígler-plakett 165 Országos magyar háziipari egyesület - 165 Atlétáink a magyar műiparért 166 Az Orsz. m. kír. Iparművészeti Iskola 166 Helyreigazítás 166 Doby Jenő 222 Hortí Pál hagyatéka ... 223 Gróh István festett díszítő fríze a zenepalota nagy­termében 223 A szolnoki Damjaních-szobor ... ... 223 A Zsolnay-szobor leleplezése 274 A m. kír. rajztanárképző főiskola 274 Kaposvári fíókbizottságunk gyásza 274 Művelődési kör 274 Az iparművészeti iskola magyar irodalmi tanszéke 274 Régi gobelinek összeállítása 274 A Magyar Iparművészet jubileuma 310 A finn művészet a magyar iparművészeiben 310 Vidéki csípkekészítő tanfolyamok 310 Zsolnay Vilmos emlékezete 310 Állandó csípkekészítő tanfolyam 310 A Magyar Iparművészet új bekötési táblája 311 KIÁLLÍTÁSOK. A Magyar Iparművészeti Társulat tavaszí ki­állítása 45, 106, 159 A pécsi kiállítás 45, 158 Karácsonyi iparművészeti vásár 45 Országos műkedvelő és háziipari kiállítás 45 Külföldi kiállítások 45, 107, J59, 263, 300 Amateur-kíállítás 106, 159 Beardsley-kiállítás 106 Magyar majolíka-kíállítás 106 Az Orsz. Mintarajzískola és Rajztanárképző intézet kiállítása 106 Kulatár 107 A Nemzeti Szalon új otthona 107 A M. I. T. karácsonyi kiállítása 158 Kiállítási központ 158 Ötvösműkíállítás Bécsben 159 A Magyar Iparművészeti Társulat a pécsi országos kiállításon :. 220 Kiállítási hírek 220 A londoni magyar kiállítás 262 Oldal Felhívás karácsonyi kiállításra 262 Budapesti műgyűjtők kiállítása 262 Kiállítási középpont Budapesten 263 A kiállítási kitüntetések ellen 263 A M. I. T. karácsonyi vásárja és a Társulat részéről rendezett Hortí-emlékkiállítás 300 A pécsi kiállítás iparművészeti csoportjának kitünte­tettjei 300 SZAKFOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. Építészet 50, 108, 168, 224, 275, 311 Díszítő művészet 50, 108, 168, 223, 275, 311 Szobrászművészet 50, 118, 170, 225, 277, 322 Ötvösség 52, 117, 168, 277 Keramia 52, 108, 168, 277, 321 Textilművészet 52, 118, 226, 278, 322 Művészi ipar 52, 169, 225, 276 Lakásművészet 52, 117, 169, 225, 322 Kertművészet 52, 169, 224, 276 Népművészet 52 Illusztráció 108 Könyvkötészet 117, 224 Művészeti oktatás 117, 169 Sokszorosító művészet 118, 170, 225, 277 Üveg 118 Temető művészete 226 Esztétika 275 Fotografía 312 Iparművészet 321 SZAKIRODALOM. Mintalapok 54 Magyar nyomdászok évkönyve. Szerkesztette Nóvák László 54 Das deutsche Kunstgewerbe 1906 56 Biedermeíer-Motíve. Csízík Gyulától 120 Paul Kersten : Moderne Entwürfe für Bucheínbande 147 Szepesvármegye művészeti emlékei. Szerkesztette dr. Vajdofszky János 148 Der Hausgarten 157 H. Muthesíus s Landhaus und Garten 157 Malonyaí Dezső: A magyar nép művészete J58 A magyar képzőművészet története. Irta: Myskovszky Ernő 227 Beíspíele künstleríscher Schríft. Irta : Rudolf Larisch 227 Olgyaí Viktor: A sokszorosító technikák 262 Dóczí Sámuel dr.: Iparoskáté 1908-ra 262 Die bildende Kunst der Gegenwart. Irta: dr. Jos. Strzygowskí 324 MUZEÁLIS ÜGYEK. Az Orsz. Iparművészeti Múzeum ismeretterjesztő előadásai l/III Az Iparművészeti Múzeum kalauza 119

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék