Györgyi Kálmán szerk: Magyar Iparművészet 31. évfolyam 1928

1-2. szám

TARTALOM — INHALT — TABLE DES MATIÉRES: MAGYAR IPARMŰVÉSZET AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉ­SZETI TÁRSULAT, AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS ISKOLA KÖZLÖNYE. XXXI. ÉVF. 1928. 1-2. SZÁM. UNGARISCHES KUNSTGEWERBE OFFIZIELLES ORGAN OER LAIS'DES­GESELLSCHAFT FÜR KUNSTGEWER­BE, DES KUNSTGEWERBEMUSEUMS UNDDERKUNSTGEWERBESCHULE. XXXI. JAHRG. 1928. NUMMER 1-2. L'ART DÉCORATIF HONGROIS ORGANE OFFICIEL DU MUSÉE ET DE L'ÉCOLE DES ARTS DÉCORAT1FS ET DE LASOCIÉTÉ HONGROISE DES ARTS DÉCORATIFS. XXXI« ANNÉE. 1928. NUMÉRO 1—2. LYKA KÁROLY: Iparművészeti tárgyak gyűjtése. — Sammeln kunstgewerblicher Gegenstände. — La collecte des objete •l'art décoratil 1 NÁDAI PÁL: Az ajándékozás művészete. — Die Kunst des Schenkens. — L'art de faire cadeau 3 VISKI KÁROLY : A népművészet és az Iparművészet kölcsö­nös hatásáról. — Gegenseitige Einwirkung der Volkskunst und des Kunstgewerbes aul einander. — L'elfet mutuel de l'art de paysan et de l'art décoratil 5 BOR PÁL : Az ftj Iparművészet Párizsban. — Das neue Kunst­gewerbe In Paris. — L'art décoratil nouveau ä Paris 17 GY. K. : Karácsonyi iparművészeti kiállítás. — Kunstgewerb­liche Weihnachtsausstellung. — L'expositlon de l'art déco­ratil de nocl 20 A. GY. : A székesióváros az iparművészetért. — Die Hauptstadt lür das Kunstgewerbe. — La capitale Budapest pour l'art décoratil 22 SZ. L.: A Rákócziánum üveglcstményei. — Die Glasmalereien des Rákócziinums. — Les vltraux du Rákócziánum 24 Krónika. — Chronik. — Chronlque 20 Szakirodalom. — Fachliteratur. — Llttérature prolessionelle 81 Szakoktatás. — Fachunterricht. — L'enselgnement de l'Art décoratil 33 Kiállítások. — Ausstellungen. — Exposltlons 34 In memóriám 35 Pályázatok. — Wettbewerbe. — Concours 36 Miizeális ügyek. — Museale Nachrichten. — Affaires des Musées 37 Az О. M. Iparművészeti Társulat köréből. — Mittellungen der Ung. Landesgesellechaft für Kunstgewerbe. — Allalres de la Soclété hongrolse des Arts décoratlls 45 Küllőid. — Ausland. — Étrangcre 40 Hirdetések. — Anzeigen. — Annonces. Az előfizetés a »Magyar Iparművészet« egy évfolyamára 15 pengő. Külföldre 20 pengő. — Jahresabonnement 15 Pengő. Für (las Ausland 20 Pengő. — Prix d'abonnement 15 Pengő. A I'étranger 20 Pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal — Schriltieilung und Geschäft­stelle —Rédactlon etadminlstratlon: Budapest, VI., Andrássy-út 09. Telefon: Teréz 206- 78. IFJ. WEINWURM ANTAL ÉS TÁRSA KESZIT KIFOGÁSTALAN A„MAGYAR IPARMŰVÉSZET KLISÉINEK TÚL­NYOMÓ RÉSZE MUHELYÜNKREN KÉSZÜLT KLISÉKÉT RUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZ. ALAPÍTTATOTT: 1905. TELEFON: T. 286-16 MŰTERMEN KIVUL IS VALLALUNK FÉNYKÉPFELVÉTELEKET Az О. M. Iparművészeti Társulat tagjainak a »Magyar Iparművészet« illetményként Jár. Tagul jelentkezni lehet az Igazgatóságnál (Budapest, VI. ker., Andrássy-út 00. szám). A tagsági ili| az 1928. évre 15 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék