Szablya-Frischauf Ferenc szerk.: Magyar Iparművészet 40. évfolyam 1937

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET 1937. ÉVI XL. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE 50632 SZÖVEG JEGYZÉKE ÖNÁLLÓ CIKKEK Dr. vitéz József Ferenc királyi herceg: A XL. évfolyam küszöbén 1 Dr. Nádai Pál: Negyven évfolyam feltámadása 2 Dr. Kotsis Iván: A balatonbogiári római katho­likus templom 8 Iparművészetünk diadala Amsterdamban 37 Barta Ernő: Amsterdami levél 39 Dr. Czakó Elemér: A bélyegek művészete... 39 Ifj. Richter Aladár: Báthory Júlia 42 A magyar kultúrdiplomácia sikere: oslói kiállí­tásunk 65 Dr. Kovács János: A kőszegi ev. leánynevelő­intézet magyar irodalmi terme 67 Latabár Károly: A magyar nemzeti művészet stíluskutató intézete 77 Dr. Nádai Pál: Az idei Nemzetközi Vásár 93 Dr. Molnár Ernő: Betlehemes kiállítás 94 Dr. Mihalik Sándor: Tafner-ékszerek 96 Dr. Nádai Pál: Asztali ezüstök 121 —s—s: Az Orsz. Magy. Kir. Iparművészeti Is­kola 1937. évi munkabemutatója 123 Dr. Tormay Géza: A magyar kiállítás Párizsban 149 Rosner Károly: Az 1937. évi párizsi világ­kiállítás 150 Györgyi Dénes: Mit mond a párizsi világ­kiállítás és miről szól a magyar pavillon? 173 Szablya János: A párizsi világkiállítás ipar­művészeti jelentősége 176 Fabius Cunctator: A Magyar Nemzeti Nyom­tatványkiállítás 193 Beatrice Gobiet: Az „Alkotó Nép" kiállítása Düsseldorfban 195 Dr. Czakó Elemér: Történelem a bélyegekben 217 Dr. Mihalik Sándor: Az iparművészet Magyar­országon 220 Latabár Károly: A magyar népművészet, házi­ipar és iparművészet összefüggései 224 Dr. Nádai Pál: Légkörszabályozás a szobában 235 KRÓNIKA Dr. Winchkler István 18 Kitüntetések 18, 80 Dr. Némethy Károly 18 Kormányzói elismerés 18 Steindl-céh 18 Az új keresztény síremlékről 18 A fővárosi műemlékek sorsa 18 Az iparügyi minisztérium háziipari osztálya főnökének nyilatkozata 19 Népművészeti és háziipari mozgalmak 19 Dohányosbolt 19 Csokoládé-csomagolások 19 Buday György újabb fametszetei 19 Forgách Farkas Natália 20 A természetes kő divatját múlta 20 A városépítés akadályai 20 Iparművészet és mikrofényképezés 20 Hírek mindenfelől 20, 83, 109, 128, 208 A Magyar Iparművészet 1936. évi 1. száma 44, 80 Kormányzói teljes elismerés 44 Művészeti kitüntetések 44 Rajz- és iparművészeti oktatási kongresszus.. 44 Országos Reklámszövetség alakult 44 Jaschik Álmos Biblia-illusztrációi 53 Népművészeti és háziipari mozgalmak 53 Egyházművészet Németországban 53 Az üveg diadalútja 53 Felolvasások 54 Üvegbetegség és ónpertis 54 Az új magyar színpadi művészet 54 Mi mind művészek vagyunk 55 Üjfajta falfestmény 55 Szemle 55, 82, 108, 126, 206, 244 Márkus Lilly 55 Bútorok magántulajdonban 55 A japán lakóház 56 Aludjunk jó ágyban! 56 A pergament 56 Napóra mint kerti szobor 56 Mesterszobák 61 A Magy. Iparművészek Orsz. Egyesülete köz­gyűlése 80 Az új iskolaterem 80 Iskolák díszítése 80 Menyhért 3Iiklós bolt-építészete 80 Sportjutalmak 81 Juhász V. Kálmán faldíszei 81 Dömpingbútorok 81 Pekáry István szőnyegei 81 Veranda-bútorok 81 A „Teremtő Nép" kiállítás 82 Díszoklevelek 82 A kisebédlők problémája 82 A fal- és mennyezetbetörők ellen 83 A szőnyegminta 83 Gróf Zichy István 108 A párisi kiállítás 108 II

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék