Magyar Katonai Közlöny, 1930 (18. évfolyam)

TARTALOMJEGYZÉK Cikkek Hadászati szélességi és mélységi tagozás, hadászati tar­talék. Irta: Zsedényi Zoltán vkszt. szds. . A gyalogsági nehéz fegyverekkel való együttműködés támadásban. Irta: Hazai Imre szds. A tüzérség alkalmazása erdei harcban. Irta: Vitéz Marton Gábor tüzérezredes A hadsereg agyveleje. Irta: Falta László vkszt. ezredes Légvédelem. Irta: Cziegler István főelőadó . Repülés és léghajózás. Rovatvezető: Udvary Jenő . Krónika. Rovatvezető : Politovszky Vilmos ny. alezredes Magyar levelek a török hódoltság idejéből. A Hadtör­ténelmi Levéltár iratanyagából közli: Markó Árpád Csapatszállitások a világháború kezdetén. Irta: Ratzen­hoffer Emil ny. osztrák tábornok .... Az államerődités szerepe a világháborúban. Irta: Vidos Géza ny. őrnagy A gyalogsági szellem. Irta: Vitéz Berkó István ny. ez­redes Gondolatok a katonai nevelésről. Irta : Üregdy-Nagy László ny. szds A rajvezetés technikája. Irta: Técsői Móricz Béla főhad­nagy . . . Külügyi kérdések. Irta: Gabányi János ny. tábornok Mária Terézia fegyelmi fenyitő szabályzata. A Hadtör­ténelmi Levéltár iratanyagából ismerteti: Vitéz Berkó István 1020—1930. Irta: Gabányi János ny. tábornok A francia hadsereg a világháborúban. A francia vezér­kari mü ismertetése. Werth Henrik tábornoktól A gázriadó. Irta: Roskovetz Lajos főhadnagy

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék