Magyar Katonai Szemle, 1932 (2. évfolyam, 2. negyedév)

ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK - A tüzérség alkalmazása a folyamátkelés kierőszakolásánál. Írta: Riedl Lajos ny. á. altábornagy

A TÜZÉRSÉG ALKALMAZÁSA A FOLYAMÁTKELÉS KIERŐSZAKOLÁSÁNÁL 1 folyamátkelés kierőszakolása támadó jellegű harci tény­kedés. A tüzérség alkalmazását ez esetben azonban különleges megfigyelés tárgyává kell tenni, mivel a viszonyok itt egészen sa­játosak. A folyamátkelés kierőszakolása az ellenség szine előtt a leg­nehezebb harcászati feladatok közé tartozik. Ha a viszonyok általában ugyanazok is, mint az állásban lévő ellenségnek megtámadásánál, mindamellett a tüzérségre háruló fel­adatokat mégis sokkal alaposabban át kell gondolni és a minden eshetőséggel számoló előkészületeket olyképpen megtenni, hogy az egyik lábával még a folyón innen álló, a másik lábával azonban már az akadályon tul álló gyalogságot egész erőnkkel támogathassuk. Tanulságos lenne ugyan a részletes tüzérségi működést, mint ezt nagyjában egy előbbi fejezetben már vázoltam, az 1918 junius ha­vában kierőszakolt Piave-átkelésnél megismerni, de mivel a tüzérség alkalmazásáról minden részletes adat hiányzik, nem lehet erre pél­dákat felhozni. A folyamátkelés kierőszakolásánál a tüzérségnek feladatai általá­ban a következők: az ellenséges, szorosan a parton, különösen a kiválasztott partraszállási-helyeken fekvő védelmi állásoknak leküz­dése; mindazon ellenséges állásoknak megsemmisítése, amelyekből a mi hajóraszálló, a folyamon átkelő és a szemben levő parton kikötő csapatainkat oldalozni vagy közvetlenül lőni lehetne; a hátul fekvő azon ellenséges erődítmények leküzdése, amelyekben a partról el­űzött ellenség lábát újból megvetheti, illetve amelyekből — eddig nem háborgatva — ellentámadásba átmehetne; az ellenséges akadály­berendezéseknek elpusztítása; mindazon ellenséges ütegek leküzdése, ha lehetséges megsemmisítése, amelyek saját gyülekezésünket a csa­1 Lásd Magyai- Katonai Közlöny 1930. évi 6., 7-8., 10., 11., 12. és a Magyar Katonai Szemle 1931. évi 2. füzetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék