Magyar Katonai Szemle, 1939 (9. évfolyam, 1. negyedév)

50568 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KATONAI SZEMLE 1939. ÉVI IX. ÉVFOLYAMÁNAK I. ÉVNEGYEDÉHEZ. ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK S/ám Lapoldal A világpolitika eseményei. Irta: Trencséni András ... 1 5 Elméleti kiképzés a harcászatban. Irta: Kádár Gyula őrnagy 1 12 Korszerű, gépkocsizó gyalogság. Irta: Cságoly István fő­hadnagy 1 21 Tüzérség hegységben. Irta: Anion Ferenc alezredes .1 20 Korszerű árlcász-század szervezése. Irta: Dezsény Aladár százrdos 1 29 Csapattisztté való nevelés. Irta: vitéz Monoszlay Gyula őrnagy 1 39 Síkiképzés egy volt osztrák iradászezredben. Irta: Kern Ká­roly főhadnagy 1 42 A 19. honvéd gyalogezred IV. zászlóa'jának tűzkeresztsége. Irta: vitéz Guilleaume Árpád ny. altábornagy ... 1 56 Hadgyakorlat Keletporoszországban. Irta: Cliemez Károly főhadnagy 1 60 A román királygyakorlat. Irta: Pál may 'Péter ... 1 71 A szovjet-orosz hadvezetés hadműveleti és harcászati elvei. Irta: Németh Ferenc vk. százados 1 77 Egy elsorvadt átkarolás és tanulságai. Irta: Lukács Béla ny. altábornagy 2 5 Francia felderítő csoportok. Irta: Kölley Ernő ezredes 2 31 A szovjetorosz tüzérség. Irta: vitéz Kovách Kálmán ezredes 2 44 Gyalogárkász alakulatok szervezete. Irta: Buday René szá­zados 2 59 Az altisztképzés. Irta: Császár László százados ... 2 69 Németország gyarmati igényei. Irta: Murányi Béla alezredes 2 79 Olasz települések a Földközi-tenger mellékén. Irta: Volant András vk. százados 2 87 A háború sociologiája. Irta: vitéz Náray Antal vk- ezredes 2 91 Napjaink katonai vonatkozású rádióműsorai. Irta: Kilián Zoltán 2 96 Harcászati példák. Közli a honvéd törzstiszti tanfolyam parancsnoksága 3 1 A spanyol polgárháború. Irta: Miskey Zoltán vk. őrnagy 3 7 Kína és Japán háborúja. Irta: Pacor Ernő vk- százados 3 20 Harc magas hrg'jségben. Irta: Karlóczy Ferenc vk- őrnagy 3 28 Az olaszok új tüzérségi harcsZabályzalá. Irta: Pálhiday Béla őrnagy 3 42 Cseh eredetű útzárak eltávolítása. írták: Raucher Oltó őr­nagy, Török Miklós és Jakab Barnabás főhadnagyok . 3 53 A magyar leventeintézmény. Irta: vitéz Kiss Kálmán altábor­nagy 3 63 A nemzetvédelmi nevelés erkölcsi hatása. Irta: Pásztóhy Artúr százados .3 71 Olasz-magyar hadbírói kapcsolatok. Irta: Ambrózy Árpád dr. tábornok-hadbíró 3 78

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék