Magyar Katonai Szemle, 1942 (12. évfolyam, 4. negyedév)

5G5K8 f» TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KATONAI SZEMLE 1942. ÉVI XII. ÉVFOLYAMANAK IV. ÉVNEGYEDÉHEZ Szám Lapoldal ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK Hadiesemények Szovjetföldön 1942 szeptember l-ig. Irta: LIPCSEY-MAGYAR SÁNDOR vk. százados 10 1 Hegyikiképzés. Irta: MOU1LLARD OSZKÁR százados .... 10 12 Gépi kiképzés az utászzászlóaljnál. Irta: vitéz GÖDRY ERNŐ hadnagy 10 15 Egy oroszországi műút tönkremenése során szerzett tapasz­talatok. írták: NADAY JÁNOS alezredes és BRETZ GYULA tart. hadnagy 10 20 A könnyű hadosztály lovasszázad. Irta: VERES SÁNDOR főhadnagy 10 23 Közeitámadás elhárítása közepes ütegnél. Irta: BÁNHIDY JÁNOS hadnagy 10 29 Gyors tüzérség szervezete. Irta: SZARÓ GYŐZŐ őrnagy .... 10 33 Haditapasztalatok, amelyek a gépkocsizó lövészkiképzésnél sulykotandók volnának. Irta: vitéz REINLICH RÉLA al­ezredes 10 38 Korszerű gépkocsizó erők. Irta: MADACSAY GYÖRGY szá­zados 10 47 Harckocsi-rádiós kiképzés. Irta: BASÖ JÓZSEF hadnagy ..10 51 Az új jelkulcsról. Irta: HORVÁTH RÉLA I. ezredes 10 56 A háborús akarat megtörése. Irta: vitéz BERÉNYI TIROR vk. százados 10 67 Pályaválasztás és szakosítás. Irta: MUHORAY ZOLTÁN vk. százados 10 72 Műszaki munkák a megszálló csoportnál 1942 tavaszán. Közli: Műszaki kiképző tábor parancsnokság 10 81 A keresztény hit és hitélet sorsa Szovjetoroszországban.lrla: MEDVIGY ÁGOSTON táb. főlelkész 10 88 Hozzászólás a „Mit vigyünk magunkkal a harctérre" c. köz­leményhez. Irta: LÁM KÁROLY vk. százados 10 93 26. számú harcászali példa. Közli: Törzstiszti tanfolyam pa­rancsnokság 10 97 Hadiesemények Távolkeleten 19i2 október 10-ig. Irta: LIP­CSEY-MAGYAR SÁNDOR vk. százados 11 225 Védelem az orosz tér- és erőviszonyokban. Irta: B. SZARÖ LÁSZLÓ főhadnagy 11 231 Haditapasztalatok. Irta: KOHLMANN TAMÁS százados .. .. 11 240 Foglalkozás a terepasztalon. Irta: VERES LÁSZLÓ százados 11 245 A harckocsi század kiképzése. Irta: RARTHALOS ZOLTÁN őrnagy 11 256

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék