Magyar Katonai Szemle, 1944 (14. évfolyam, 4. negyedév)

1944. OKTÓBER HÓ. 10. SZÁM. XIV. ÉVFOLYAM. MAGYAR KATONAI SZEMLE MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, IV., FERENC JOZSEF- RAKPART 16. SZÁM. I. EMELET 1. POSTACÍM: MAGYAR KATONAI SZEMLE BUDAPEST 4. PÓSTAFIÖK 130. TELEFON 181—242 POSTATAKARÉKPÉNZTARi CSEKKSZAMLA-SZAMA 43.942 A SZERKESZTÉSÉRT ÉS KIADÁSÉRT FELELŐS: VITÉZ BERKO ISTVÁN MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, IV., FE: RAKPART 16. SZÁM. I. EMELET 1. (R KATONAI SZEMLE BUDAPEST 4. PÓSTAFIÖK 130. POSTATAKARÉKPÉNZTARi CSEKKSZAMLA-SZAMA 43.942 TARTALOMJEGYZÉK Általános katonai közlemények Magyarok az 1942. évi charkowi csatában. Irta: vitéz VIHAROS GYULA őrnagy .........................................................................• ........................................... 1 T apasztalatok az orosz harctéren. Irta: vitéz LAKATOS GÉZA őrnagy 16 Apróságok állandó védőállásban. Irta: CSÉFFAY FERENC fzázados 24 Tűzfegyvercsoportok vezetése. Irta: vitéz ÖRDÖGH OTTÓ hadnagy .. 30 Hozzászólás a „Nagy hírközpontok telepítése“ című közleményhez. Irta: VERMES ZOLTÁN százados ............................................................... 34 K épességvizsgálat a rohampályán. Közli: Honvéd Képességvizsgáló intézet ...................................................................................................... 37 A tisztikar gépi ár műellát ásónak kérdései. Irta: báró TEMESVÁRY EDE zászlós .......................................................................................................... 47 Téli tanfolyamok megszervezése, kiképzése és vezetése. Irta: vitéz SZABÓ JÁNOS főhadnagy ........................................................................ 52 Tutajhid Dnyepropetrovszkban. Irta: NIKLOSZ HENRIK százados .. 65 Tömegek gyors kiképzése. Irta: báró STIPSICZ KÁROLY százados .. 70 „Legjobb-alosztály“-verseny a tábori tüzérségnél. Irta: LADÓ LÁSZLÓ főhadnagy ................................................................................................................ 76 Az elöljáró. Irta: FÖRDÖS — REICH EGON ezredes ............................... 96 (Folytatás a következő oldalon) BUDAPEST, 1944. Á M. KIR. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KIADASA. Ar. előfizetés ára: egész évre 24 P, félévre 12 P, negyedévre 6 P

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék