Magyar Könyvészet, 1855-1856 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1855-07-01 / 1. szám

'.yra.K'+б I. ÉV. 1855. 1. Szám. A honi új- irodalom és művészet terjesztésére közli MAGYAR MIHAL könyvkereskedése Pesten­Új könyvek. MAGY. AKADÉMIA. KÖNYVTÁRA Julius Bumüller János, általános földirat és történelem. Gymnásiumok és Reáltanodák alsóbb osztályai használatára. Az eredeti kéziratból fordította Dr. Fáik Miksa. I. rész; Ókor. 8r. Pest, 1855 Hartleben К. A. saj. XII és 175 1 bf. 45 kr. (Allgem. Erdbeschreibung und Geschichte für untere Gymnas, u. Realschulen). Családkönyve. Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer- ^ készük Greguss Ágost és Hunfalvi János 1—6 füzet, mindegyik füzet egy aczél és számos fametszvényekkel. n4r. Pesten 1855. K. Heckenast G. ossz. 1 — 208 1. Előfizetés postán bérmentve 10 füzetre 5 fr. (Buch der Familien). Czigány jósilö, a, kl6r. Pest (1855) Lampel R. saj. 88 1. bf. 20 kr. (Die wahrsagende Zigeunerin). Dobos János (czeglédi ref. lelkész) Kerésztyén imák a házi ájta- tosság növelésére és a protestáns keresztyén felekezetek használatára iiißr. Pest, 1855. Heckenast G. túl. 256. 1. fűzve 1 fr. 20 kr. kötve 2 fr. 20 krtól—5frtig. (Christliche Gebete für Protestanten). Fellner Antal, kis köszöntő 100 különféle alkalmi verskében. Új év-születés-névnap-tanodai s más ünnepélyekre. Az ifjúság hasz­nálatára. IGr. Pest, 1856. Magyar Mihál könyvkereskedésében. 801. f. 20 kr. Der kleine Gratulant). 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék