Magyar Könyvészet, 1857 (2. évfolyam, 1-11. szám)

1857-01-01 / 1. szám

MAGYAR KÜNTTÉSZET. II. év. 1. sz. 1857. Január. A honi új irodalom és művészet terjesztésére közli MAGYAR M III A L könyvkereskedése Pesten. Megjelenik minden hó utolsó hetében félíven. Az év végével betű­rendes és szaktudományok szerinti tartalom, mútató és borítékkal. Elő­fizetés egész évre postán bérmentes küldéssel 48 kr. Egyes szám 3 kr. Fölveendő irodalmi- kép és zene-müvek az ár és egyéb tudnivalók jegy­zetével együtt a szerkesztőhez, Pest, egyetemi-utcza^l. szám utasitandók. IJj könyvek. Aszalay József, szellemi omnibus kéjutazásra az életutain, 3-dik kötet (Mathematikusok-Vidámság). N8r. Pest, 1857. Geibel Armin bizománya. Nyomatott Kozma V. és Beimel J.-nél. 364 lap, borítékba fűzve 2 fr. (Geistiger Omnibus. Satyre). lleőthy László, a ki vesz, annak lesz ! Humoristikus naptár 1857-re. A magasb satyra, kevésbé magas humor s a tulajdonképeni pikanté­ria köréből, bujában irta B. L. azok számára kik világfájdalomban szenvednek, miilyenek : fizetéstelen gyakornokok, proletáriusok, bol­dogtalan szerelmesek, újdondászok; szóval a 19-dik század minden­féle klarinétosai. Első bővített kiadás. 16r. Pest, 1857. Nyomatott Beimel J. és Kozma V. 64 lap, bf. 30 kr. (Humoristischer Kalender). Berthes II. J., elemi képzéstan. В. H. J. után németből. 8r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast Gusztáv. 168 lap, bf. 36 kr. (Elementar Bildungslehre). Berilát Gáspár, kaczagányok. K8r. Pest, 1857. Kiadja Müller Gyula. 100 lap, bf. 40 kr. (Lächerlichkeiten). BorüSS Mihály, egy nyomorék története. Népies irányregény. K8r. Pest, 1857. Magyar Mihál bizománya. Nyomt. Gyurian Jós. 107 lap, bf. 16 kr. (Geschichte eines Krüppels). Deák Sándor, latin szókötés az alsó és felső tanodái ifjúság hasz­1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék