Magyar Könyvészet, 1876 (1. évfolyam)

Т BIBLIOGRAPHIA HUNG ARIO А. 1876. MAGYAR KÖNYVÉSZET. .v ■ / 1876. JEGYZÉKE I' az 1876. évben megjelent új,’vagy újólag kiadott MAGYAR KÖNYVEKNEK ÉS TÉRKÉPEKNEK, I I ' , , , ! az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlitesevei és tudományos szakmutatóval. Л „budapesti könyvkereskedő-segédek egylete“ megbízásából összeállította MAKÁRY GERÖ. Függelékül : A MAGYAR HÍRLAPOK és FOLYÓIRATOK 1877-ben. BUDAPEST, 1877. KIADTA A „BtJDAPlfc'l^ KÖNYVKERESKEDŐ-SEGÉDEK EGYLETE.“

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék