Magyar Könyvészet, 1877 (2. évfolyam)

BIBLIOGBAPHIA HUMABICA. 1877. MAGYAB KÖNYVESZET. 1877. J E G Y. Z É К E az 1877. évben megjelent új, vagy újólag kiadott MAGYAR KÖNYVEKNEK ÉS TÉRKÉPEKNEK, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak főiem ütésé vei és tudományos szakmutatóval. Л »budapesti könyvkereskedő-segédek egylete« megbízásából összeállította MAKÁRY GERŐ. MÁSODIK ÉVFOLYAM. Függelékül : A MAGYAR HÍRLAPOK és FOLYÓIRATOK 1878-ban. BUDAPEST, 1878. KIADTA A »BUDAPESTI KÖNYVKERESKEDO-SEGÉDEK EGYLETE«. x

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék