Magyar Könyvészet, 1887 (12. évfolyam)

BIBLIOGRAPHY HUNGARICA 1887----------------------------------t----------------------­г M AGYAR KONYVESZET-1887 JEGYZÉKE AZ 1887. ÉVBEN MEGJELENT ÚJ, VAGY ÚJÓLAG KIADOTT MAGYAR KÖNYVEKNEK ÉS TÉRKÉPEKNEK AZ ALAKOK, LAPSZÁMOK, MEGJELENÉSI HELYEK, KIADÓK ÉS ÁRAK FÖLEMLITÉSÉVEL ÉS TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL A «Csak Szorosan» könyvkereskedő-segédek egylete megbízásából a «Magyar Könyvkereskedők Egylete» részére-összeállította BEKEGHI JÓZSEF TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM Függelékül A MAGYAR HÍRLAPOK És FOLYÓIRATOK 1 888-ban Ф BUDAPEST kiadja a «Magyar Könyvkereskedők Egylete» 1888

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék