Magyar Könyvszemle, 1900 (8. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGTAB KÖNYVSZEMLE. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE. A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI SCHÖNHERR GYULA. UJ FOLYAM VIII. KÖTET. 1900-iKi ÉVFOLYAM BITLAPEST KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék