Magyar Könyvszemle, 1908 (16. új évfolyam, 1-4. szám)

1. ÉRTEKEZÉSEK, ÖNÁLLÓ KÖZLEMÉNYEK - DR. VÉRTESY JENŐ. A Fáncsy-féle színlap-gyűjtemény a M. N. Múzeum könyvtárában 201

Dr. Vértesy Jenőtől 213 Külön felhívják a figyelmet a bán menyegzői pompás öltözetére, a mit a társaság iránt viseltető különös tekintetből Kostyál Ádám pesti polgár készíttetett. A művész arczképe fönnmaradt, délczeg hatalmas alak, büszkén hátraszegett fővel, merész tekintettel. Az ékes mente, a sujtásos köntös már régen a molyok fogára került, de a hazafi ajándékáról megemlékezünk, ki a szegényes ruhatárat gazdagította. A zenekarra is kezdenek nagyobb gondot fordítani. Egy győri színlap (augusztus 20.) hangversenyt hirdet, melyen Rossini mester gyönyörű dallamait éneklik a »Tancrédból« és az »Othelló­ból«. Schiller darabjai közül újonnan kerül színre a »Fiesco«, Goethétől a »Glavigo« a Kazinczy fordításában. »Az élet álom« mellett egy másik spanyol klasszikus is műsorra jut, a Moreto »Donna Dianája« West fordítása nyomán esztendőkön át kedvelt darabja lesz, a Lendvay-pár és László egyik legjobb szerepe. ShaJcespearetöl csak »A szerelem mindent tehet« fordul elő. Az esztendő magyar termése: Bárány Boldizsár: Sajdár és Burik. Csipáky József: Zoltán, Árpád fia. (Háromszor.) Dugonics András: Bátori Mária. Fáy András: A régi pénzek. — Két Báthory. (Kétszer.) Katona József: Hédervári Cecilia (Aubigny Klementin). — Luca széke. Kisfaludy Károly: A kérők. — A pártütők. — Csalódások. — Három egyszerre. — Ilka. — János kulacsa. (Mátyás deák.) — Stibor vajda. — Vígjáték. Kisfaludy Sándor: A lelkes magyar leány. — Az emberszívnek örvényei. Kossuth Lajos: András és Béla. Kovács Pál: A zsivány. Szekrenyessi : A véletlen úrrá levés. Telepi György: A hívatlan képíró. Tóth Lajos: Az alpesi kőszirten épült rablóvár. 1834. A német műsor divatos írói immár teljes számban szerepelnek, így Halm s a két népszerű bécsi író: Baimund a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék