Magyar Könyvszemle, 1911 (19. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI KOLLÁNYI FERENCZ ÉS DR. GULYÁS PÁL. UJ FOLYAM. XIX. KÖTET. 1911-IK.I ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM SZÉCHÉNYI ORSZ. KÖNYVTÁRA. 1911.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék