Magyar Könyvszemle, 1912 (20. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL UJ FOLYAM. * XX. KÖTET. 1912. ÉVFOLYAM. (A Bulletin de la revue Bibliographique Hongroise c. melléklappal.) BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTARA. 1912.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék