Magyar Könyvszemle, 1913 (21. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL SZliRKKSZTI DR. GULYÁS PÁL UJ FOLYAM. * XXL KÖTET. 1913. ÉVFOLYAM. (A Bulletin de la revue Bibliographique Hongroise c. melléklappal.) BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTARA. 1913

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék