Magyar Könyvszemle, 1917 (25. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A NM. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. MELICH JÁNOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL ÜJ FOLYAM. * XXV. KÖTET. 1917. ÉVFOLYAM. (A Bulletin de la Revue Bibliographique Hongroise c. melléklappal.) BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA. 1917.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék