Magyar Könyvszemle, 1918 (26. új évfolyam, 1-4. szám)

MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. MELICH JÁNOS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL ÜJ FOLYAM. * XXVI. KÖTET. 1918. ÉVFOLYAM. {A Bulletin de laúRmuti DiblioAmphiuai fji «BZ. «ZECHÉNYI-KOftYVTÍfl Növedéknsp.ó igroise c. melléklappal.) BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA. 1918.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék