Magyar Könyvszemle, 1923 (30. új évfolyam, 1-4. szám)

XXX. KÖT. i—2. FÜZET. ÚJ FOLYAM 1923. JAN.-JUN. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLÖNYE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. HÓMAN BÁLINT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR. GULYÁS PÁL 1923, évi folyam * I—//. füzet. BUDAPEST KIADJA A M. N. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA. 1923.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék