Magyar Könyvszemle, 1940 (64. évfolyam, 1-4. szám)

LXIV. ÉV. HARMADIK FOLYAM 1940. JAN.-MÁRC. MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR KÖZKÖNYVTÁRAK KÖZLÖNYE A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK ÉS LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 1940. évi folyam * L füzet BUDAPEST KIADJA A M. NEMZ. MÚZEUM ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA 19(0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék