Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. július-november (170b-262. szám)

1947-08-16 / 186/a. szám

2386 MAGYAR KÖZLÖNY 1947. augusztus 17. 23. Béréi Andor, a Tervhivatal főtitkára, Budapest, Orsó-u. 19. 24. Dr. Rudas László iró, Budapest, Karo- liua-ut 19. 25. Dr. Szőmji Tibor orvos, Budapest, Dam- janich-u. 26/a. 26. Hegyi Gizella, a Magyar Textilipari Műnk. Szab. Szaksz. titkára, Budapest, Gergely-u. 16. 27. Zentai Béla gépészmérnök, a Magy. Mérn. és Teclm. Szaksz. főtitkára, Budapest, Vármegye-u. 7. 28. Szalai Béla egyet, halig., a MEFESz elnöke, Budapest, Ktirt-u. 3. 29. Bélci Ernő, a Magyar Pedag. Szakszerv, főtitkára, Budapest, Lónyay-u. 47. 30. Haber Sándor sütőmunkás, a Magy. Éleim. Műnk. Szaksz. főtitkára, Budapest, Dembinszky-u. 11. 31. Pilder György OTI vezérgizgató, Buda­pest, Ady Endre-u. 11. 32. Bebrits Lajos közlekedésügyi államtitkár, Budapest, Andrássy-ut 88. . 33. Dr. Vilmon Gyula közegészségügyi fő­felügyelő, Budapest, Alkotmány-u. 20. 34. Virág Imre szabósegéd, téglagyári mun­kás, Budapest, Maglódi-ut 18. 35. Dr. Rusznyálc István egyet, tanár, Buda­pest, Pasaréti-ut 34. 36. Rácz Gyula földmives, a FÉIvOSz tit­kára, Budapest, Mátyás-tér 14. 37. Lukács György egyet, tanár, Budapest, Váci-u. 40. 38. Fái Boriska, a MNDSz h. főtitkára, Budapest, Semsey A.-u. 13. 39. Dr. Antos István pénzügyi államtitkár, Budapest, Damjanich-u. 58. 40. Gyenes Antal egy. halig., a Népi Kollé­giumok Orsz. Szöv. elnöke, Budapest, Lovas­utca 4. 41. Sárossy István, a Magy. Közalk. Szabad Szakszerv, főtitkára, Kispest, Kapisztrán-u. 9. 42. Földes Alice, a Magy Egészségügyi Allc. Szaksz. főtitkára, Budapest, Vilma Királynő- ut 38. 43. Dr. Alexits György vallás- és közoktatás­ügyi államtitkár, Budapest, Maros-u. 44. 44. Németh János cipész, ipartestületi elnök, Budapest, Dob-u. 3. 45. Dr. Ajtai Miklós min. tanácsos, a Magy. Közalk. Szaksz. alelnöke, Budapest, Ajtósi Dürer-sor 7. 46. Földi István földmives, Jász-Nagykun- Szolnok vm. főispánja, Szolnok, Gorove-u. 2. 47. Halas Lajos épitőmunkás, Újpest, Petőfi- utca 40. 48. Seprényi Sándor géplakatos és szerelő, a VAOSz h. főtitkára, Budapest, Tutaj-u. 3—5. 49. Nagy Lajos iró, Soroksár, Felső-Duna- sor 18. 50. Keresztes Tibor, a Nemzeti Sportbizott­ság h. főtitkára, Budapest, Kossuth Lajos-tér 18. hí. Gergely Sándor iró, Budapest, Köztársa­ság-tér 15. 52. Dr. Simonyi Erzsébet, a Magy. Állatorvo­sok Szakszervezetének főtitkára, Budapest, Fürst Sándor-u. 47. 53. Sebes Gusztáv lakatos, Szakszervezeti Tanács Sportoszt. vez., Budafok, Zrinyi-u. 19. 54. Szeberényi Alfréd, a Kisiparosok Orsz. Szaksz. főtitkára, Budapest, Mátyás-tér 13. 55. Odescalchi Margit, a MNDSz budapesti elnöke, Budapest, Viléz-u. 18. 56. Tömpe István, Somogy vm. alispánja, Kaposvár, Fő-u. 10. 57. Csillag Béla, a Füszerkeresk. Egyesülete főtitkára, Budapest, Mátyás király-ut 11/a. 58. Somos András kertészeti főiskolai tanár­segéd, Budapest, Györök-u. 8. 59. Tersánszky J. Jenő iró, Budapest Győri­utca 12. 60. Lajtai Vera, a Szakszerv. Ifjumunk. és Tanoncmozg. h. főtitkára, Budapest, Paulay Ede-u. 16. Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt. 1. Dobi István pártelnök, államminiszter, Szőny. 2. Implom Ferenc országos főtitkár, Buda­pest, Scmmelweis-u. 1. 3. Szabó Árpád a nemzetgyűlés v. elnöke, Mczőberény. 4. Szentiványi Lajos a Nemzeti Bank alelnöke, Budapest, Bartók Béla-ut 37. 5. Filó Sámuel az Orsz. Földbirtokrendező Tanács alelnöke, Rákoshegy. 6. Barcs Sándor a Központi Híradó R. T. al­elnöke, Budapest, Görgényi-u. 14. 7. Kiss Gergely gazdálkodó, Vésztő. 8. dr. Cseh-Szombathy László államtitkár, Budapest, Boráros-tér 3. 9. Rácz Lajos gazdálkodó, Gyoma. 10. Dancs József hírlapíró, Budapest, Ferenc- körut 35. 11. Dr. Gulácsy György v. államtitkár, ügyvéd, Budapest, Vörösmarty-tér 7. 12. Guba Mihály gazdálkodó, Szolnok. 13. Huszti Dénes miniszteri tisztviselő, Buda­pest, Kossuth Lajos-tér 1/3. 14. Dr. Szolnoki István v. államtitkár, Buda­pest, Wahrmann-u. 34. 15. Dr. Reök Iván főorvos, Budapest, Andrássy-ut 32. 16. Szenthe József gazdálkodó, Tahitótfalu. 17. Gálik János kisiparos, Budapest, Nürn- berg-u. 26. 18. Röth Pál államtitkár, Budapest, Ferenc József-rakpart 2. 19. Csizmadia Lajos gazdálkodó, Derecske. 20. Czipó László földmunkás. Verpelét. 21. Dr. Lénárt Iván ügyvéd, Budapest, Molo- tov-tér 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék