Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. július-november (170b-262. szám)

1947-08-16 / 186/a. szám

186/a. szám. RENDELETEK TÁRA 2387 22. Dr. Borsa Mihály miniszteri tanácsos, Budapest, Ferenc József-rakpart 27. 23. Györgyi Lajos gazdálkodó, Orosháza. 24. Kovács Antal tisztviselő, Szabadszállás. 25. Abód László MAKE főtitkár, Pestszent- lőrinc, Tamási-u. 27. 26. Dr. Beizmann Zoltán szö\. igazgató, Budapest, Vilma királynő-ut 32. 27. Ravasz Antal gazdálkodó, Orosháza. 28. Dr. Berciid György a Népbiróságok Orszá­gos Tanácsának bírája, Budapest. 29. Madarász János a Paprikatermelők elnöke, Szeged. 30. K. Tóth Ferenc gazdálkodó, Pusztaecseg. 31. özv. Horváth Istvánná, Kapuvár. 32. Dr. Országh Sándor kereskedő, Buda­pest, Szemlőhegy-u. 32. 33. Törő József asztalosmester, Budapest, Szent Imre herceg-ut 16. 34. Dr. Bolgár István hirlapiró, Budapest, Bródy S.-u. 7. 35. Valkó Wittemberg István kereskedő, Budapest. 36. Virág József gazdálkodó. Nagyhalász. 37. Pocsay László gazdálkodó, Külsőbőcs. 38. Fehér Imre joghallgató, Budapest, Szö- vetség-u. 32. 39. Szabó János iparos, Kiskunfélegyháza. 40. Dr. Baál Károly főorvos, Budapest, Béla kiráíy-ut 18. 41. Juhász Ferenc vasmunkás, Budapest, Delej-u. 51. 42. Dunászi Károly újságíró, Szeged. 43. Siklósi István MÁV lakatos, Miskolc. 44. László Lajos, Rákoshegy. 45. Fábián Ferenc hirlapiró, Szeged. 46. Kun András gazdálkodó, Miskolc. 47. Vincze László filmes, Budapest, Senimel- weis-u. 1. 48. Dobi Ignác gazdálkodó, Szeged. 49. Kukla Béni gazdálkodó, Cegléd. 50. Dr. Székely Gábor főorvos, Budapest. 51. Kiss Vörös Aranka postatisztviselő, Pécs. 52. Dr. Magosdi Miklós textilkereskedő, Buda­pest, Váci-ut 12. 53. Bakó Sándor kisgazda, Berettyóújfalu. 54. Békeffy Gábor népi iró, Budapest, Sem- melweis-u. 1. 55. Hanzó János gazdálkodó, Kiskirályság. 56. Lovas Dezső ujgazda, Berzét. 57. Deák András párttitkár, Budapest, Ná- dav F.-u. 12. 58. Kálmán István szervező titkár, Budapest. 59. Pável György szöv. igazgató, Budapest 60. Csókás Sándor kisgazda, Vál. Szociáldemokrata Párt. 1. Szakosíts Árpád miniszterelnökhelyettes, Budapest, Pasaréti-ut 59. 2. Böhm Vilmos követ, megh. miniszter, Budapest, Fürst Sándor-u. 43. 3. Kéthly Anna a volt Nemzetgyűlés v, alelnöke, Budapest, Pozsonyi-ut 40. 4. Kies István igazságügyminiszter, Buda­pest, Kossuth Lajos-tér 13—15. 5. Rónai Sándor kereskedelem- és szövet- kezetügyi miniszter, Budapest, Ferenc József- rakpart 2. 6. Bán Antal iparügyi miniszter, Budapest, Pasaréti-ut 77. 7. Marosán György sütőmunkás, Budapest, Baross-u. 87. 8. Kisházi Ödön a Szakszervezeti Tanács elnöke, Budapest Jókai-u. 20. 9. Buchinger Manó könyvkötő, Budapest, Nürnberg-u. 29. 10. Justus Pál iró, tisztviselő, Budapest Keleti Károly-u. 31. 11. Dr, Faragó László a P. K. vezérigazga­tója, Budapest, Havas-u. 2. 12. Vajda Imre a Tervhivatal elnöke, Buda­pest, Bernáth Géza-u. 20. 13. Révész Ferenc tisztviselő, Budapest Nagyfuvaros-u. 18. 14. Kőműves József az OTI elnöke, Buda­pest, Köztársaság-tér 16 . 15. Schiffer Pál tisztviselő, Budapest Lepke-u. 18. 10. Török Júlia varrónő, Budapest, Nép- szinház-u. 31. 17. Gallai Lajos nyomdász, Budapest, Iza­bellám. 71. 18. Pintér János a Vasmunkás Szövetség elnöke, Budapest, Rákospalotai-ut 9. 19. Fischer József építész, Budapest Szent István-park 16. 20. Dr. Faragó György belügyminisztériumi államtitkár, Budapest, Rottenbiller-u. 3. 21. Dr. Kemény György pénzügyminiszté­riumi államtitkár, Budapest, Eskü-tér 8. 22. Bölcsföldi Andor tisztviselő, Újpest, Bán Tibor-u. 54. 23. Barcza Sándor a M. O. Sz. K. alelnöke, kereskedelem- és szövetkezetügyi államtitkár, Budapest, Rákóczi-ut 30. 24. Bródy Sándor a IvOKSz. iigyv. elnöke, Budapest, Eva-u 19. 25. Dr. Gartner Pál ideg-elmeorvos, egye­temi m. tanár, Budapest, Kálmán-u. 21. 26. Dr. Bóka László vallás- és közoktatás­ügyi államtitkár, Budapest, Ferenciek-tere 4. 27. Mészáros József a KAOSz. szakszervezeti titkára, Budapest, István-u. 32. 28. Egri István a Vígszínház főrendezője, Budapest, Déssewffy-u. 30. 29. Erdődig Elek János hirlapiró, Budapest, Király-u. 95. 30. Presser István kultúrmérnök, Budapest, Kecskeméti-u. 15. 31. Fehér András famunkás, Pestszenterzsé- bet, Török Flóris-u. 84,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék