Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1949 (1-270. szám)

1949-01-01 / 1. szám

2 MAGYAR KÖZLÖNY 1949. január 1. Nirmeggyes és Vidéke Vadásztársaság (Gebe, Szatmár vm.), (IX/80.293. B. M. 1V/3.) Ráckereszlúri Vadásztársaság (Ráckeresztúr, Fejér vm.). (1X/80.287. B. M. 1V/3.) „Ivalaznói“ 32-es Vadásztársaság (Kalaznó, Tolna vm.). (IX/80.442. B M. 1V/3.) Mátravidéki Vadásztársaság (Verpelét, Heves vm.). (IX/ 80 462. B. M. IV/3.) Munkások Egyesült Vadásztársasága (Derecske, Bihar vm.). (IX/80.448. B. M. IV/3.) Ivunszentmiklósi Vadásztársaság (Kunszentmiklós, Pest vin.). (IX/80.275. B M. IV/3.) Hegyháti Vadásztársaság (Ivánc, Vas vm.). (IX/80.270. B. M. IV/3.) ' Orgovánvi Vadásztársaság (Orgovány, Pest vm.). IX/80.320. B. M. IV/3.) Nyíregyházai Méhészeti Egyesület (Nyíregyháza, Szabolcs vm.). (X/90.071 B. M. IV/3.). Magyar Tolikereskedők Országos Egyesülete (Bp., V., Klo- tild-u. 4.). (IV/30.150. B. M. IV/3.) A belügyminiszter láttamozta a Mezőtúri Méhészeti Egye sülét (Mezőtúr, Szolnok vm.) módosított alapszabályát. (X/ »0.081. B. M. IV/3.) A belügyminiszter láttamozta a Túrái MÁV Alkalmazottak Köre (Tora, Pest vm.) alapszabályát módosító függelékét. (498.776/1948. IV/3. B. M.) A belügyminiszter láttamozta a Magyar Bolgár Társaság (Budapest, Vili., Múzeum-kőrút 14.) alapszabályainak módo­sítására vonatkozó függelékét. (II/10.033/1. IV/3. B. M.) .4 belügyminiszter a Budapesti Korcsolyázó Egylet (Buda­pest, XIV., Műjégpálya) önkormányzatát felfüggesztette és az egyesület ügyeinek vitelére Mestyán János budapesti lakost miniszteri biztosként kiküldte. (VlI/60.081/2. B. M. IV/3.) .4 belügyminiszter a Magyar Moziszövetség (Budapest, VIII., Népszínház-u. 14. sz.) önkéntes feloszlását kimondó közgyű­lési határozatot jóváhagyta. (IV/30.085/2. B. M. IV/3.) A belügyminiszter a 181.000/1937. B. M. sz. rendelet 6. pontja szerint a 3.830/1946. M. E. sz., illetve a 7.330/1946. M. E. sz. rendelet alapján feloszlatta az alábbi egyesületeket: Árpád Huszárok Póló Clubja (Cegléd, Pest vm.). (503.614/' Í1918. B. M. IV/3.) Soltszentimrei Katolikus Kör (Sollszentimre, Pest vm.). [(497.761/1948. IV/3, B. M.) Katolikus Leányok Országos Szövetsége újkécskei helyi cso­portja (Üjkécske, Pest vm.). (497.802/1948. IV/3. B. M.) Magyarországi Szent Adalbert Társulat (Budapest, IV., Ferenciek-tere 7.). (495.521/1948. IV/3. B. M.) Bánhidai Cecilia Kórus (Bánhida, Komárom vm.). (497.583/ ä948. IV/3. B. M.) Győrszentmártoni Katolikus Kör (Győrszentmárton, Győr vm.). (503.115/1948. IV/3. B M.) Tengelici r. Kath. Olvasókör (Tengelic, Tolna vm.). (500.517/ 194-3. IV/3. B. M.) Dombóvári r. kath. Olvasókör (Dombóvár, Tolna vm.). (503.079/1948. IV/3. B. M.) Bonyhádvarasdi r. Kath. Olvasókör (Bonyhádvarasd, Tolna .vm.). (503.048/1948. IV/3. B. M.) Várjasi r. kath. Olvasókör (Júszjákóhalma, Szolnok vm.). (506.513/1948. IV/3. B. M.) Sarudi Kath Kör (Sarud, Heves vm.). (498.244/1948. IV/3. B. M.) Csornai Katolikus Kör (Csorna, Sopron vm.). (506.493/1948. IV/3. B. M.) Katolikus Kör (Szentendre, Pest vm.). (503.292/1948. IV/3. B. M.) , Rattonyai Kath. Kör (Battonya, Csanád vm.). 508.818/1948. IV/3. B. M.) Kakasdi R. Kath. Olvasókör (Rakasd, Tolna vm.). (503.147/ 1948. IV/3. B. M.) Szentsimoni R. Kath. Olvasókör (Szentsimon, Borsod vm.). (503.2-91/1948. IV/3. B. M.) Szombathelyi Szt. Cecilia Egyházi Zeneegyesület (Szombat­hely.). (500.171/1948. IV/3. B. M.) Kath. Dolgozó Leányok Magyarok Nagyasszonya dombó­vári Egyesület (Dombóvár, Tolna vm.). 486.590/1948. IV/3. 6. M.) Zamárdii r. kath. Olvasókör (Zainúrdi, Somogy vm.). (497.953/1948. IV/3. B. M.) Győregvházmegyei Kath. Tanítóegyesület (Győr.). (487.831/ 1918. IV/3. B. M.) Kath. Népszövetség kispesti helyi csoportja (Kispest, Pest vm.). (495.302/1948. IV/3. B. M.) A belügyminiszter a 3.830/1946. M. E. sz., illetve a 7.330/ 1946. M. E. sz. rendelet alapján feloszlatta a Szanyi Iparosok Társaskörét (Szany, Sopron vm.). (508.724/1948. IV/3. B. M.) A kereskedelem- és szövetkezetügyi minisztertől. Közlemény. A Tüzelőanyagkereskedelmi Nemzeti Vállalat 53.487/1948. K. Sz. M. szám alatt kibocsátott alapítólevelének I./7. pont­ját, valamint II. részének a cégjegyzés módjára vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezem és a következőképpen módosítom : 7. A nemzeti vállalat a Tűzifa Kereskedelmi Rt. állami vállalat, budapesti bejegyzett cégből alakul. Cégjegyzés. A cégjegyzés akként történik, hogy az írott, nyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá a) a vezérigazgató — ebbeli minőségének feltüntetése mel­lett — névaláírását önállóan ír ja ;• b) a vállalat két ügyvezetője, ilietőleg két cégjegyzésre jogo­sított tisztviselője ; c) egy ügyvezető, valamint a vállalat cégjegyzésre jogosult egyik tisztviselője, vagy cégvczelője — utóbbi pp. toldattal — ; d) a vállalat egy cégjegyzésre jogosult tisztviselője és egy cégvezetője, utóbbi pp. toldattal -— nevüket együttesen írják alá. (56.384/1948. 1/1. K. Sz. M. szám.) Közlemény. A magyar köztársaság kormánya 1948. évi december hó 23-án tartóit ülésében Szállodaipari nv. felállítását határozta el. A vállalat cége : Szállodaipari nv. Az alapítandó nemzeti vállalatba a következő vállalatok olvadnak be : Astoria szálló rt. (Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 19.). Bristol szálló rt (Budapest, IV., Mária Valéria-u. 4.). Bristol szállót bérlő kft. (Budapest, IV., Mária Valéria-u. 4.). Gundel Ferenc és társai vendéglátó kft. (Budapest, IV., Mária Valéria-u. 4.). Hungária Nagyszálló Rt. (Budapest, IV., Mária Valéria-u. 5.) < Britannia szálló rt. (Budapest, VI., Teréz-körút 39.). Hungária fürdő rt. (Budapest, VlL, Dohány-u. 42—44.). Continental szálló, bérlő Arlner Alajos (Budapest, VII., Dohány-u. 42—44.) Nemzeti szálló (Budapest, VIII., József-körút 4.). Csekő Gyula étterem kft. (Budapest, VIII., József-körút 4.), Nádor szálló, Pécs. Pannónia szálló, Pécs. Pannónia szálló, Sopron. Turul szálló, Kaposvár. Turista- és diákszálló, Tata. Turista- és diákszálló, Esztergom. ^ Scllő szálló, Balalonföldvár. A vállalat székhelye : Budapest. Tárgya : Az állami és a vállalat kezelésébe átadott, illetve később átadandó egyéb szállodák és a velük kapcsolatos vendéglátóipari üzemek kezelése és hasznosítása. Tartama : Határozatlan idő. A vállalat tekintetében illetékes miniszter : A közlekedés-' ügyi miniszter. Á vállalat vezérigazgatójává a kormány Csillag Miklós budapesti lakost nevezte ki. (101/1948. számú minisztertanácsi határozat.) Közlemény. A kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter a Thalmayeí, és Seitz budapesti gyógyárunagykereskedés (V., Zrinyi-u. 3.)’ bej. céghez vállalatvezetőül kirendelt Mikes Tibor budapesti (II., Káplár-u. 7.) lakost megbízatása alól felmentette és az iparügyi miniszter által a vállalathoz kirendelt Kara Gábor budnnesti lakos vállalatvezetői megbízásához egyetértését adta. (57.142/1948. II/2. K. Sz. M. szám.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék