Magyar Közlöny - Törvények és rendeletek tára, 1949. július-november (138-243. szám)

1949-07-01 / 138. szám

A LAP MAI SZAMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: .. --------- --------------------------------------------------------—------- - ---------------~rrr R endüld szúrna Tárgy Kgaiós!T rendszám 10.074—23/1949. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendeleté a termelői áraknak a társulati adó, az 10.074 I. Á. H. együttes kereseti- és jövedelemadó, valamint a számiaillelék termelői forgalmi adóba való beolvasztása következtében szükséges megváltoztatása tárgyában. 10.411—18/1949. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a bauxit legmagasabb termelői eladási 10.411 II. Á. H. árának újabb megállapítása tárgyában. 10.112—124/1919. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a mezőgazdasági gépek és eszközök, 10.412 II. Á. II. valamint azok alkatrészei legmagasabb fogyasztói eladási árának újabb megálla­pítása tárgyában. 10.137 1949. (138) II. A. lí. A Gazdasági Főtanács főtitkárának leudelele az aprított gyújlósfa, kötegelt puhafa 10.437 és kötegelt léchulladék legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. iO.443/1949. (138) II. Á. II. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendeleté a porcéban- és fayencegyártmányok 10.443 legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában. 10.182—10.1919. (138) \ Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a belföldi fűrészüzemekben hazai szár- 10.482 lí. A. H. ma zás ú lombosfábóí előállított fűrészáruk legmagasabb eladási árának megálla­pításáról szóló 170.012/1940. Ip. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 1043.. 1949. (138) II. \. It. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a bútorkereskedői legmagasabb eladási 10.48,> árak megállapítása tárgyában. 10.487 1949. (1,18) II. A. II. a Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete az igá.sszckér és a bognáripar által 10 187 készített egyéb gazdasági eszközök legmagasabb árának, valamint az igásszekér javítások legmagasabb díjának szabályozása tárgyában. ÍO.ö.io 9/1919. (138) \ Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a gyapjúfonalak és szövetek újabb 10.036 JR- '• R- árrendezése láigyában. 10.336—10/1919. (138) \ Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a közérdekű gyapjúszövetek egységes 10.<36 III. A. H. fogyasztói árának újaid) megállapítása tárgyában. 10.038 13/1949. (138) A Gazdasági F ölanács főtitkárának rendeleti a tervharisnya legmagasabb fogyasztói I 10.538 RK *'• R* árának megállapítása tárgyában. 10..)41 II 1949. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a gcrcbenezelt kenderből kézierővel 10.alt Ul- R- készített gazdasági kötelek legmagasabb árának újabb megállapítása tárgyában. 10.344—15/1919. (138) Gazdasági Főtanács lötitkárámal; rendelete a konderkóróból előállított félkész- 10..*44 HI- R- és kész rosttermékek legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. 10.014 —10/1919. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a tilolt len és lenkóc, valamint a kaszált 10.544 R*- "• R* és csépelt niaglenszalmából áztatás nélkül készült lenkóc és törtlenszalma leg­magasabb eladási árának úja bt i megállapítása tárgyában Ilkáit —lí 1949. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a julazsákok legmagasabb fogyasztói 10.044 111. A. H. árának újabb megállapítása tárgyában. 10.(14—18/1919. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a gerebenczetl kenderből kézierővel 10.044 — III. A. H. készített műszaki kötelek legmagasabb árának megállapítása tárgyúban. 10.",)2—404919. (138) a Gazdasági Főtanács főtitkárának-rendelete a Indiádé..papiros legmagasabb átadási 10 002 ' R- és nagykereskedői árának megállapítása tárgyában. 10./.>0 1949. (138) I\ . A. II. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a rizs és egyéb magvak legmagasabb 1.0.733 in—s iaia /,.,«< bércséplési díjának megállapítása tárgyában. !•* / 1 ' * 1 A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a szikvíz (szódavíz) legmagasabb elő- 10.7.>8 ' ' ■ -úlUlói árának szabályozása tárgyában, a 'tio• iin/1 ’ \i ' pénzügyminiszter rendelete u belföldi forgalomban fizelendő forgalmi adókról. 6404 ..(138) II. a. P. . I. y pénzügyminiszter rendelete a termetű válhi/lnlok társulati adójának, együttes kere- (>.333 seli- és jövedelemadójának, valamint számlailletékének a termelői forgalmi adóba 6.345 való beolvasztásáról, továbbá az áru előállítással nem ka pc sölatos munka- és I szolgálat teljesítések után fizetendő általános forgalmi adó megszüntetéséről szóló 78 "49/1949 fiam 4.115/1949. (134) Korín, számú rendelet végrehajtása tárgyában. l e P M ^ pénzügyminiszter, rendelete a közszolgálati alkalmazottak külföldi hivatalos kikul- 6.264 109 000/1949 1138) II i P M detése alkalmával felszámítható nap Alijuk és bérkocsidíjak megállapítása tárgyában. ' 4 a' 44 A pénzügyminiszter rendelete a földadónak búzában kivetéséről és lerovásáról szóló 6.317 7.040/1948. Korín, számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítására vonatkozó .111 1949. Korín, számú rendelet végrehajtása' tárgyúban. 138. szám. nudapest, 1949 július 1, póutek. mmmmmmnmmmmmmmmmmmmllw ' '■■■■ hiítiw ibii iitm nrw——mrfimirm■—<■■■ i■■ ■■ !■ hm,,n, iiunnrwmiiii « MAGYAR® KÖZLÖNY TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK TÁRA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék