Magyar Közlöny, 1962 (1-100. szám)

1962-09-16 / 70. szám

576 1962, szeptember 18. MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám. 7. Kaposvári Tanítóképző Intézet, Kaposvár 3 év 8. Nyíregyházi Tanítóképző Intézet, Nyíregyháza 3 év 9. Sárospataki Tanítóképző Intézet, Sárospatak ' 3 év 10. Szegedi Tanítóképző Intézet, Szeged 3 év 11. Szombathelyi Tanítóképző Intézet, Szombathely 3 év 12. Kecskeméti Óvónőképző Intézet, Kecskemét 2 év 13. Soproni Óvónőképző Intézet, Sopron 2 év 14. Szarvasi Óvónőképző Intézet, Szarvas 2 év Egészségügyi Minisztérium \ Egyetemek: I 1. Budapesti Orvostudományi Egyetem, Budapest Általános Orvostudományi Kar 6 év Fogorvostudományi Kar 5 év Gyógyszerésztudományi Kar 4 és fél év 2. Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen 6 év 3. Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs 6 év 4. Szegedi Orvostudományi Egyetem, Szeged Általános Orvostudományi Kar 6 év fogorvostudományi szakon 5 év Gyógyszerésztudományi Kar 4 és fél év Földművelésügyi Minisztérium Egyetemek: 1. Agrártudományi Egyetem, Gödöllő Mezőgazdaságtudományi Kar 4 év Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 5 év 2. Allatorvostudományi Egyetem, Budapest 5 év 3. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron Erdőmérnöki Kar 5 év Faipari Mérnöki Kar 5 év Egyetemi jellegű főiskolák: 1. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, Budapest 4 és fél év 2. Debreceni Agrártudományi Főiskola, Debrecen 4 év 3. Keszthelyi Agrártudományi Főiskola, Keszthely 4 év 4. Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola, Mosonmagyaróvár 4 év Magyar Testnevelési és Sport Tanács Főiskola: 1. Testnevelési Főiskola, Budapest 4 év 2. számú melléklet a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelethez A hatályukat vesztő jogszabályok — A nőknek az egyetemekre és főiskolákra való felvételéről szóló 1946. évi XXII. törvény, — a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem létesítéséről szóló 1948. éyi LVII. törvény, — a budapesti Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról szóló 1949. évi XXII. törvény, — a Nehézipari Műszaki Egyetem létesítéséről szóló 1949. évi XXIII. törvény, — a pedagógiai főiskolákról szóló 1950. évi 21i sz. tvr., — a Budapesti Tudományegyetem elnevezésé­ről szóló 1950. évi 35. sz. tvr., — a Veszprémi Vegyipari Egyetem felállításá­ról szóló 1951. évi 25. sz. tvr., — a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetéséről és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozásáról szóló 1951. évi 26. sz. tvr. 10. §, 11. §, 13. §-ának az egyetemi (főiskolai) oktatókra vonatkozó rendelkezései, — az Építőipari Műszaki Egyetem felállításáról szóló 1952. évi 13. sz. tvr., ■— a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegye­temről szóló 1952. évi 16. sz. tvr., — a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem elnevezéséről szóló 1953. évi 3. sz. tvr., — a mérnöktanárképzésről szóló 1953. évi 5. sz* tvr., — a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia létesít téséről szóló 1953. évi 9. sz. tvr., — a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola létesíté­séről szóló 1953. évi 17. sz. tvr., —a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola lé­tesítéséről szóló 1954. évi 20. sz. tvr., — a Mosonmagyaróvárott és Keszthelyen Mező- gazdasági Akadémia létesítéséről szóló 1954. évi 21. sz. tvr., — a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye­tem szervezetének módosításáról szóló 1955. évi 30. sz. tvr., — a Budapesti Műszaki Egyetem, az Építőipari Műszaki Egyetem és a Nehézipari Műszaki Egye­tem szervezetének módosításáról, valamint a Szol­noki Közlekedési Műszaki Egyetemnek, a Bánya- és Kohómérnöki Kar soproni részlegének, illetőleg a Földmérő Mérnöki Kar soproni működésének megszüntetéséről, továbbá a mérnöktanárképzés módosításáról szóló 1955. évi 31. sz. tvr., — a felsőoktatási intézmények szervezeti kér­déseiről szóló 1956. évi 4. sz. tvr.,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék