Magyar Közlöny, 1967 (1-105. szám)

1967-04-12 / 23. szám

206 — 1967. április 13, MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám. vezetőhelyettesének, Imre Sándornak, az Építés­ügyi Minisztérium Zala Megyei Állami Építőipari Vállalata főmérnökének, dr. Ipkovics Györgynek, a Vas Megyei Tanács VB csoportvezetőjének, Jabuka Jánosnak, a Mecseki Szénbányászati Tröszt csapatvezető vájárának, Jakabos Árpádnak, az Állami Pénzverő szerszámkonstruktőrének, Jánossy Ferencnek, az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézete csoportveztőjének, Jákói Gézának, a Közlekedés- és Postaügyi Miniszté­rium osztályvezetőjének, dr. Jeszenszky Gyula lőrinci körzeti orvosnak, Józsa Károlyinak, a Heves Megyei Növényvédő Állomás igazgatójá­nak, Juhász Istvánnak, a Pécsi MÁV Igazgatóság osztályvezetőjének, Kalocsai Győzőnek, az Autó­fém Ktsz. elnökének, Kalocsai Mihálynak, az Építésügyi Minisztérium Salgótarjáni Síküveg­gyára művezetőjének, Kalydi Gézának, a Máté­szalkai Járási Tanács VB osztályvezetőjének, dr. Kanti Imrének, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium csoportvezetőjének, Kardos Dezső­nek, a Kunszentmártoni Járási Tanács VB tit­kárának, dr. Karika Zsigmondnak, az Országos Onkológiai Intézet tudományos munkatársának, Kassai Frigyesnek, a Fővárosi Tanács VB osztály- vezetőjének, Kató Józsefnének, a Pélpusztai Állami Gazdaság főkönyvelőjének, Katona József­nek, az Építésügyi Minisztérium Típustervező Intézete főmérnökének, Katona Józsefnének, a Pamutnyomóipari Vállalat Kispesti Textilgyára gyűrűsfonónőjének, Kádas Ferencnek, a Pamut­nyomóipari Vállalat Kispesti Textilgyára igaz­gatójának, Kárász Ferencnek, a Borsodi Vegyi Kombinát művezetőjének, dr. Kecskeméty Istvánnak, a József Attila Tudományegyetem egyetemi tanárának, dr. Kelemen Gézának, a Köz­ponti Döntőbizottság döntőbírójának, Kelemen Ist­vánnak, a Finomszerelvénygyár szerelő lakatos csoportvezetőjének, Kelemen Lászlónak, a Hús­ipari Tröszt Vas Megyei Húsipari Vállalata igaz­gatójának, Kemény Kornélnak, az Országos Tervhivatal osztályvezetőjének, dr. Kemény Lajosnak, a Nyíregyházai Megyei TBC Gondozó- intézet igazgató-főorvosának, Kenyeres István­nak, az Építésügyi Minisztérium Üt- és Vasút­építő Vállalata főmunkavezetőjének, dr. Kerek Sándornak, a Kaposvári Megyei Kórház szemész főorvosának, Keresztes Mihálynénak, a Dia- filmgyártó Vállalat igazgatójának, Kerényi La­josnak, a Kohó- és Gépipari Minisztérium Általános Gépipari Igazgatósága csoportvezető­jének, Kertai Kálmánnak, a Magyar Légiközle­kedési Vállalat főkönyvelőjének, Kertész Gás­párnak, a Kazincbarcikai Sütőipari Vállalat igazgatójának, Kéri Lászlónénak, a Remix Rádió- technikai Vállalat Szombathelyi Gyáregysége vezetőjének, Király Péter kandidátusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete igazgatóhelyettesének, Kiss Ferencnek, az Építésügyi Minisztérium Ajkai Üveggyára kovács szakmunkásának, Kiss Jánosnak, a Sza- bolcs-Szatmár Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat főkönyvelő-helyettesének, Kiss József­nek, a Vízgépészeti Vállalat osztályvezetőjének, Kiss Lászlónak, a székesfehérvári Ságvári Endre Gépipari Technikum igazgatójának, dr. Kiss Mihály Makó városi főorvosnak, dr. Kiss Sán­dor zalaegerszegi megyei orvosnak, Kisander Istvánnak, a Mecseki Szénbányászati Tröszt vájárának, Kiéber Józsefnek, a 15. sz. Autóköz­lekedési Vállalat gépkocsivezetőjének, Knapp Istvánnak, a Nyomdaipari Tröszt osztályvezető­jének, Kócza Andrásnak, a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár igazgatójának, Koleszár La­josnak, a Borsodi Szénbányászati Tröszt vájárá­nak, Koltai Dénesnének, az Országos Tervhivatal főelőadójának, Komáromi Miklósnak, az Építés­ügyi Minisztérium Villanyszerelőipari Vállalata villanyszerelő brigád vezetőjének, Komjáti Fe­rencnek, a Győr-Sopron Megyei Élelmiszer Kis­kereskedelmi Vállalat igazgatójának, Kónya Lajosnak, az Országos Tervhivatal főosztályve­zető-helyettesének, Koplár Lajosnak, a Zala-? egerszegi Megyei Művelődési Ház igazgatójának,’ Kormos Gábornak, az Építésügyi Minisztérium Bélapátfalvai Cement- és Mészműve törőkezelő­jének, Korom Ferecnek, a Dunavecsei Járási Tanács VB Mezőgazdasági Osztálya vezetőjének, Korponai Nándornak, az Országos Árhivatal fő­előadójának, Kása Józsefnek, a Nyíregyházai MÁV Állomás állomásfőnökének, Kotormán Mihálynak, a Mezőhegyesi MÁV Állomás vonat­vezetőjének, Kovassy Gyulának, a Körmendi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum igazgatójá­nak, Kovács Árpádnak, a Magyar Hajó- és Darugyár Angyalföldi Gyáregysége üzemvezető­jének, Kovács Bélának, az Építésügyi Miniszté­rium 31. számú Állami Építőipari Vállalata főgépészének, Kovács Ferencnek, a Csákvári Ál­lami Gazdaság főagronómusának, özv. Kovács Ferencnének, a regölyi „Népakarat” Tsz. mes­terséges borjúnevelőjének, Kovács Gyulának, a Mechanikai Laboratórium Híradástechnikai Kí­sérleti Vállalat igazgatójának, Kovács Gyulának, az Országos Vízügyi Főigazgatóság osztályvezető­jének, Kovács Imrének, a Finomposztó Vállalat igazgatójának, Kovács Imrének, az Építésügyi Minisztérium Középdunántúli Kőbánya Vállalata motorszerelőjének, Kovács Imrének,' a Zala Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének, Kovács Istvánnak, az Almásfüzitői MÁV Állomás állomásfőnökének, Kovács Istvánnak, a Szabolcs- Szatmár Megyei Tanács VB Mezőgazdasági Osz­tálya vezetőjének, Kovács Józsefnek, az Építés­ügyi Minisztérium Sajószentpéteri Üveggyára osz­tályvezetőjének, Kozák Bélának, az Országos Me­teorológiai Intézet személyzeti vezetőjének, Kozma Jánosnak, az Építésügyi Minisztérium 43. sz. Ál­lami Építőipari Vállalata művezetőjének, Kör- mendy Józsefnek, a Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztérium osztályvezető-helyettesének, Körmendi Józsefnek, az Építésügyi Minisztérium osztályve­zetőjének, Körösi Gyulának, a Hatvani MÁV Ál­lomás irányítójának, Kratochwill Sándornak, az 1. sz. Autóközlekedési Vállalat üzemigazgatójának, Kresch Józsefnek, a Földművelésügyi Miniszté­rium Állami Gazdaságok Főigazgatósága főelőadó­jának, dr. Kriván Pálnak, a Magyarhoni Földtani

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék