Magyar Közlöny, 1971. július-december (56-101. szám)

1971-10-19 / 81. szám

81. szám MAGYAR KÖZLÖNY Tanács VB főelőadójának, Maros Lajosnénak, a Budapesti Történeti Múzeum csoportvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke helyett: Kisházi Ödön s. k., Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata A .\é|ikö/(ársasi g Elnöki Tnnárstínnk 26/1971. számú határoznia Bahrein önálló és független állam elismeréséről A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Bahreint önálló független államnak elismeri. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat fennállásának 75. évfordulója, valamint a Nitro- kémia Ipartelepek fennállásának 50. évfordulója alkalmából, eredményes munkájuk elismeréséül Benesch Józsefnének, a Nitrokémia Ipartelepek csoportvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Bjelik Bélának, a Délmagyarországi Áramszol­gáltató Vállalat csoportvezetőjének, Bódis András­nak, a Nitrokémia Ipartelepek előadójának, dr. Bonta Magdolnának, a Délmagyarországi Áram- szolgáltató Vállalat igazgatóhelyettesének, Dévé­nyi Ottónak, a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat csoportvezetőjének, Gál Józsefnének, a Nitrokémia Ipartelepek laboránsának a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke helyett: Kisházi Ödön s. k., Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának helyettes elnöke titkára Miniszteri rendeletek A belügyminiszter és a művelődésügyi miniszter 4/1971. (X\ 19.) BM-MM számú egy Uttes rendelete a Rendőrtiszti Főiskola létesítéséről szóló 1970. évi 39. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról Az 1970. évi 39. számú törvényerejű rendelet 4. §-a alapján a következőket rendeljük: 1. §■ A Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: Főis­kola) 1971. évi szeptember hó 1. napján kezdi meg működését. 2- §■ (1) A Főiskola élén a belügyminiszter által ki­nevezett parancsnok áll. A jogi-igazgatási jellegű tantárgyakat oktató főiskolai tanárok és docensek, továbbá tanszékvezetők, helyetteseik és a szak­csoportvezetők kinevezéséhez a művelődésügyi miniszter egyetértése szükséges. 912

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék