Magyar Közlöny, 1973 (1-91. szám)

1973-09-07 / 61. szám

Z3S7 I MAGYAR O KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA----------------------------------------------------------------------------------------------------------­-------------------------------------------­B udapest, 1973. szeptember 7., péntek 61. szám Ára: 1,50 Ft TARTALOMJEGYZÉK Személyi rész 4 1973. (IX. 7.) B M A hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 4/1972. (X. 13.) B M számú rendelet módosításáról 3 1973. (IX. 7.) M M A sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 26/1959. (V. 1.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról intézkedő 4 1959. (VI. 9.) MM számú rendelet módosításáról 28 1973. (IX. 7.) P M Egyes eljárási illetékek módosításáról 1. Főrész Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem fennállásának 25. évfordulója alkalmából, ered­ményes munkájuk elismeréséül nyugállományba vonulása alkalmából, eredmé­nyes munkája elismeréséül Tóth Gézának, az Országos Pedagógiai Intézet főiskolai docensének; eredményes munkája elismeréséül Sörfőző Istvánnak, a decsi Sárközi Egyetértés Tsz elnökének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata dr. Forgács Tibor tanszékvezető egyetemi ta­nárnak, dr. Vági Ferenc tanszékvezető egyetemi tanárnak a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata: kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Nánási László s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára helyett dr. Kovács Géza egyetemi tanárnak, Poller Imre mb. tanszékvezető docensnek a A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata: dr. Hardicsay Tibort, dr. Nagy Tibort és dr. Perlaki Dezsőt legfelsőbb bírósági bíróvá megválasztja, dr. Bognár Imre osztályvezetőnek, dr. Gacsály István egyetemi adjunktusnak, dr. Páli László egyetemi docensnek a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata; dr. Horváth Tibort a legfelsőbb bírósági bírói tisztségéből —■ kérésére — felmenti. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék